intTypePromotion=1

Dạy học theo phương pháp hợp đồng bài Ôn tập chương 3 - hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Đại số 9)

Chia sẻ: Thi Thi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
31
lượt xem
0
download

Dạy học theo phương pháp hợp đồng bài Ôn tập chương 3 - hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Đại số 9)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đối với mỗi giáo viên đứng lớp, việc đổi mới phương pháp dạy học được thể hiện đầu tiên ở khâu chuẩn bị hồ sơ dạy học. Hồ sơ dạy học là sự thể hiện, là minh chứng của qui trình dạy học. Theo cách tiếp cận trong đào tạo giáo viên cập chuẩn quốc tế của CIE (University of Cambridge International Examinations), theo một số mẫu hồ sơ dạy học của INTEL, CANADA …, tác giả bài báo đã xây dựng và bước đầu kiểm nghiệm bộ Hồ sơ dạy học hình học 11, bao gồm các khâu: Chuẩn bị, thực thi và đánh giá cải tiến, trên cơ sở nhìn nhận quá trình dạy học được diễn ra một cách tổng thể, trọn vẹn với các thành tố liên kết với nhau thành chu trình và tác động qua lại với nhau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Dạy học theo phương pháp hợp đồng bài Ôn tập chương 3 - hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn (Đại số 9)

Vũ Thị Thái và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 84(08): 99 - 103<br /> <br /> XÂY DỰNG HỒ SƠ DẠY HỌC HÌNH HỌC LỚP 11 THPT<br /> TIẾP CẬN XU THẾ THẾ GIỚI<br /> Vũ Thị Thái, Trần Thu Hiệp*<br /> Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên<br /> <br /> TÓM TẮT<br /> Đối với mỗi giáo viên đứng lớp, việc đổi mới phương pháp dạy học được thể hiện đầu tiên ở khâu<br /> chuẩn bị hồ sơ dạy học. Hồ sơ dạy học là sự thể hiện, là minh chứng của qui trình dạy học.<br /> Theo cách tiếp cận trong đào tạo giáo viên cập chuẩn quốc tế của CIE (University of Cambridge<br /> International Examinations), theo một số mẫu hồ sơ dạy học của INTEL, CANADA …, tác giả bài<br /> báo đã xây dựng và bước đầu kiểm nghiệm bộ Hồ sơ dạy học hình học 11, bao gồm các khâu: Chuẩn<br /> bị, thực thi và đánh giá cải tiến, trên cơ sở nhìn nhận quá trình dạy học được diễn ra một cách tổng<br /> thể, trọn vẹn với các thành tố liên kết với nhau thành chu trình và tác động qua lại với nhau.<br /> Từ khoá: Qui trình; Hồ sơ dạy học; Chuẩn bị; Thực thi, Đánh giá cải tiến; Kiểm tra<br /> <br /> ĐẶT VẤN ĐỀ*<br /> Trong chiến lược phát triển giáo dục Việt<br /> Nam 2009- 2020 có nêu: “Giáo dục và đào<br /> tạo phải góp phần tạo nên một thế hệ người<br /> lao động có tri thức, có đạo đức, có bản lĩnh<br /> trung thực, có tư duy phê phán, sáng tạo, có kĩ<br /> năng sống, kĩ năng giải quyết vấn đề và kĩ<br /> năng nghề nghiệp để làm việc hiệu quả trong<br /> môi trường toàn cầu hóa vừa hợp tác vừa<br /> cạnh tranh”[5].<br /> Để đạt được mục đích trên Việt Nam cần đẩy<br /> mạnh công cuộc đổi mới giáo dục một cách<br /> toàn diện trong đó đổi mới PPDH là một khâu<br /> quan trọng, có ý nghĩa thiết thực góp phần<br /> nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục<br /> toàn diện con người mới, đáp ứng yêu cầu của<br /> xã hội đầu thế kỉ 21.<br /> Đối với mỗi giáo viên đứng lớp, việc đổi mới<br /> PPDH được thể hiện đầu tiên ở khâu chuẩn bị<br /> hồ sơ dạy học. Hồ sơ dạy học là sự thể hiện,<br /> là minh chứng của qui trình dạy học (bao gồm<br /> các khâu: chuẩn bị, thực thi và đánh giá cải<br /> tiến). Hồ sơ dạy học tốt là một trong những<br /> điều kiện tiên quyết giúp người giáo viên<br /> hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy học theo tinh<br /> thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nó<br /> giúp người giáo viên tư duy một cách hệ<br /> thống về các thành tố hiện hữu trong quá trình<br /> dạy học, chủ động trong thực thi và có được<br /> những đánh giá hữu ích trong phát triển<br /> chuyên môn.<br /> <br /> *<br /> <br /> Song song với việc đánh giá cải tiến qui trình<br /> dạy học sau mỗi năm học, việc vận dụng<br /> những kinh nghiệm giáo dục của nhiều nước<br /> trên thế giới cũng được các nhà nghiên cứu,<br /> các nhà chuyên môn, và các thầy cô giáo<br /> đứng lớp rất quan tâm, nó tạo điều kiện cho<br /> việc thực hiện chủ chương đi tắt, đón đầu<br /> trong một số lĩnh vực giáo dục, giúp tiết kiệm<br /> thời gian, công sức, tiền của, rút ngắn khoảng<br /> cách phát triển giữa nước ta với các nước trên<br /> thế giới, đáp ứng nhu cầu chấn hưng nền giáo<br /> dục nước nhà.<br /> Trong những năm qua Bộ Giáo dục và Đào<br /> tạo đã tích cực cho tiến hành chương trình<br /> phát triển giáo dục trung học, trong đó có việc<br /> tập huấn giáo viên thiết kế hồ sơ dạy tiếp cận<br /> chuẩn quốc tế [4]. Tuy nhiên mới chỉ tập<br /> trung vào các trường chuyên với đối tượng<br /> học sinh khá giỏi. Với hy vọng trong tương<br /> lai gần, mọi học sinh phổ thông của nước nhà<br /> đều được thụ hưởng một nền giáo dục hiện<br /> đại với các phương pháp dạy học tiên tiến,<br /> cập chuẩn quốc tế, tác giả bài viết đã nghiên<br /> cứu một số tài liệu lí luận trong và ngoài<br /> nước, tham khảo một số sản phẩm là những<br /> hồ sơ dạy học của các nhà nghiên cứu, các<br /> thầy cô giáo trong nước qua các đợt tập huấn<br /> và căn cứ vào điều kiện cụ thể của nhà trường<br /> trung học phổ thông Phú Lương tỉnh Thái<br /> Nguyên để chủ động xây dựng và thể nghiệm<br /> một hồ sơ dạy học Hình học 11 tiếp cận xu<br /> thế Thế giới cho bản thân trong năm học<br /> 2010- 2011. Xin được chia sẻ cùng các bạn<br /> <br /> Tel: 0912477417; Email: tranthuhiep7101977@gmail.com<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 99<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Vũ Thị Thái và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> đọc những nét chính trong hồ sơ dạy học và<br /> những kết quả bước đầu thu được sau khi<br /> thực hiện qui trình dạy học đã xây dựng trong<br /> hồ sơ.<br /> Theo cách tiếp cận trong đào tạo giáo viên<br /> cập chuẩn quốc tế của CIE (University of<br /> Cambridge International Examinations), theo<br /> một số mẫu hồ sơ dạy học của INTEL,<br /> CANADA… Hồ sơ dạy học hình học 11 được<br /> <br /> 84(08): 99 - 103<br /> <br /> xây dựng trên cơ sở nhìn nhận quá trình dạy<br /> học được diễn ra một cách tổng thể, trọn vẹn<br /> với các thành tố liên kết với nhau thành chu<br /> trình và tác động qua lại với nhau gồm 3<br /> phần: Chuẩn bị- lập kế hoach dạy học; Thực<br /> thi kế hoạch dạy học; Kiểm tra- đánh giá và<br /> đánh giá cải tiến. Qui trình đó được thể hiện<br /> qua sơ đồ sau [1,Tr7]:<br /> <br /> Phân tích nhu cầu<br /> Chuẩn<br /> bị<br /> Xác định mục tiêu môn học, bài<br /> học, lập kế hoạch dạy – học, chuẩn<br /> bị tài liệu, PP, phương tiện, công<br /> cụ, kiểm tra đánh giá<br /> <br /> Mục tiêu bài dạy<br /> <br /> Thực<br /> thi<br /> <br /> Kế<br /> hoạch<br /> bài<br /> dạy<br /> (giáo<br /> án)<br /> <br /> Lựa chọn, sắp xếp nội dung dạy<br /> học<br /> <br /> Lựa chọn hình thức tổ chức dạy<br /> học, PP, phương tiện, công cụ,<br /> kiểm tra đánh giá<br /> <br /> Kiểm tra đánh giá tổng kết<br /> <br /> Đánh<br /> giá cải<br /> tiến<br /> <br /> Lập hồ sơ đánh giá cải tiến sau bài,<br /> sau học kì<br /> <br /> Kế hoạch đánh giá cải tiến<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 100<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Vũ Thị Thái và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> Những nội dung của từng phần được xác lập<br /> dựa trên: Qui định chuẩn của Bộ Giáo dục và<br /> đào tạo; nội dung chương trình sách giáo<br /> khoa Hình học 11 và thực tế của trường trung<br /> học phổ thông Phú Lương tỉnh Thái Nguyên.<br /> Cụ thể:<br /> Phần 1: Chuẩn bị lập kế hoạch dạy học<br /> A. Phân tích nhu cầu<br /> 1- Xác định vị trí môn toán 11 nói chung và<br /> Hình học 11 nói riêng (theo Qui định chuẩn<br /> của Bộ Giáo dục và đào tạo).<br /> 2- Điều tra đối tượng học sinh thông qua các<br /> phiếu điều tra; phiếu thăm dò nhu cầu của học<br /> sinh và bài kiểm tra chất lượng đầu năm (chủ<br /> yếu phần hình học).<br /> 3- Tìm hiểu điều kiện cơ sở vật chất kĩ thuật<br /> của nhà trường, những đặc trưng về điều kiện<br /> lịch sử văn hóa, kinh tế, xã hội của địa<br /> phương để phục vụ cho việc dạy học môn<br /> Toán phần hình học 11 [1,Tr8].<br /> B. Kế hoạch dạy học<br /> Với nhiều nội dung cụ thể, trong đó chú trọng<br /> việc xác định mục tiêu chi tiết cho từng nội<br /> dung dạy học của từng chương với các bậc:<br /> bậc 1 (nhớ), bậc 2 (hiểu và vận dụng), bậc 3<br /> (phân tích, tổng hợp, đánh giá) [1,Tr16].<br /> Phần 2: Thực thi kế hoạch dạy học<br /> Trong chương trình hình học 11 chúng tôi có<br /> xây dựng kế hoạch bài dạy theo 3 hình thức:<br /> bài dạy theo hình thức truyền thống (chủ<br /> yếu), bài dạy hướng dẫn tự nghiên cứu (ví dụ<br /> bài: “ khoảng cách” ) Bài dạy theo dự án: (ví<br /> dụ bài “Hai mặt phẳng vuông góc”)<br /> Kế hoạch dạy học cho các bài học có thể gồm<br /> nhiều tiết, nhìn chung đều được xây dựng<br /> theo cấu trúc:<br /> 1. Kế hoạch bài dạy<br /> 2. Kế hoạch đánh giá<br /> 3. Ghi chép đánh giá cải tiến<br /> Phần 3: Kiểm tra- đánh giá và đánh giá cải tiến<br /> 1- Kiểm tra - đánh giá kết quả học tập: bài<br /> kiểm tra 15 phút, bài kiểm tra 45 phút, bài<br /> kiểm tra học kì 90 phút.<br /> 2- Đánh giá cải tiến sau một học kì/ năm học:<br /> Với các ưu điểm, hạn chế và giải pháp cải<br /> tiến (từng mục đều có minh chứng cụ thể)<br /> [1,Tr27]<br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 84(08): 99 - 103<br /> <br /> Dựa vào nội dung được trình bày trong sách<br /> giáo khoa Hình học 11 và sơ đồ quy trình dạy<br /> học được nêu ở trên, trong thực tế chúng tôi<br /> đã soạn và giảng thử nghiệm một số tiết học<br /> của chương “Vectơ trong không gian. Quan<br /> hệ vuông góc trong không gian”. Trong cách<br /> soạn này, mỗi tiết học ở giai đoạn chuẩn bị<br /> đều xác định rõ mục tiêu môn học, mục tiêu<br /> bài học, xây dựng kế hoạch dạy - học. Ở đây<br /> kế hoạch xác định rõ người học sẽ phải làm<br /> được những gì sau khi kết thúc môn học, bài<br /> học?. Mục tiêu môn học (gồm kiến thức, kĩ<br /> năng, thái độ, các kĩ năng khác như: kĩ năng<br /> làm việc nhóm, kĩ năng giải quyết vấn đề, kĩ<br /> năng nói trước cử toạ...), với mục tiêu bài học<br /> góp phần lựa chọn, sắp xếp nội dung dạy học,<br /> lựa chọn hình thức tổ chức dạy - học, phương<br /> pháp, phương tiện, công cụ dạy - học, hình<br /> thức kiểm tra đánh giá các hoạt động và thông<br /> tin phản hồi cho các hoạt động. Trong mỗi<br /> hoạt động có thể lần lượt nêu: nhiệm vụ và có<br /> phần kiểm tra đánh giá kết quả của hoạt động.<br /> Sau tất cả các hoạt động của mỗi tiết học là<br /> thông tin phản hồi cho từng hoạt động, nhằm<br /> trả lời hoặc hướng dẫn thực hiện các yêu cầu<br /> trong phần đánh giá của mỗi hoạt động. Đặc<br /> biệt trong quá trình lập kế hoạch, giáo viên có<br /> ý thức lựa chọn hình thức tổ chức dạy – học<br /> và chuẩn bị các phương pháp phù hợp với<br /> mục tiêu và nội dung dạy học. Chính vì vậy<br /> mục tiêu bài học là vấn đề mấu chốt, rất quan<br /> trọng nó quyết định toàn bộ các yếu tố còn lại<br /> của quy trình dạy - học (kế hoạch dạy bài dạy<br /> – giáo án). Ngoài ra trong quá trình chuẩn bị<br /> các hình thức tổ chức dạy học, phương pháp<br /> dạy - học phù hợp với mục tiêu và nội dung<br /> dạy, khi có mặt thày (face to face) thì sử dụng<br /> các phương pháp như: thuyết giảng, thảo luận<br /> nhóm, mô phỏng, đóng vai, caes Study, các<br /> trò chơi, đố vui. Bên cạnh đó giáo viên cũng<br /> cần sử dụng hình thức tổ chức dạy - học dưới<br /> dạng tự học có hướng dẫn và kiểm tra của<br /> thày, để sử dụng hình thức này giáo viên phải<br /> chọn nội dung học tập chỉ yêu cầu nhận thức<br /> ở bậc 1 (tái hiện, tái nhận). Để học sinh tự học<br /> các nội dung này, giáo viên cần chuẩn bị 1<br /> phiếu học tập dưới dạng câu hỏi TNKQ, 1 câu<br /> đố vui v.v. mà chỉ cần đọc xong tài liệu là trả<br /> lời được. Đối với nội dung cần nhận thức ở<br /> 101<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Vũ Thị Thái và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> các bậc cao hơn, căn cứ vào trình độ của học<br /> sinh, giáo viên có thể lựa chọn để dạy học<br /> sinh tự học. Nguyên tắc cơ bản của dạy học là<br /> sự hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết theo từng bước (từ<br /> dễ đến khó) và sự kiểm tra, đánh giá thường<br /> xuyên của giáo viên [1].<br /> Với cách soạn này, các kiến thức được hình<br /> thành cho học sinh được cụ thể hoá trong việc<br /> thiết kế các nhiệm vụ học tập yêu cầu các em<br /> giải quyết, đồng thời xây dựng các bài tập<br /> đánh giá tương ứng cho từng hoạt động nhằm<br /> giúp học sinh có thể kiểm tra nắm bắt kiến<br /> thức của chính bản thân. Học sinh không<br /> những được tiếp thu kiến thức một cách chủ<br /> động sáng tạo mà còn phát huy được tính tích<br /> cực trong học tập.<br /> Trong thời gian từ tháng 12 năm 2010 đến 30<br /> tháng 4 năm 2011, chúng tôi đã chọn hai lớp<br /> 11B2 và 11B8 của trường THPT Phú Lương<br /> thuộc tỉnh thái Nguyên, có lực học tương<br /> đương nhau để tiến hành thực nghiệm. Qua<br /> dạy thử nghiệm với hai lớp 11B2 sĩ số 42 HS<br /> (Lớp đối chứng) và lớp 11B8 sĩ số 40 HS<br /> (Lớp thử nghiệm), qua kết quả kiểm tra cuối<br /> chương bước đầu chúng tôi nhận thấy lớp thử<br /> nghiệm có phần nổi trội hơn. Điều này được<br /> thể hiện một phần qua bảng bên dưới.<br /> Điểm<br /> 10<br /> 9<br /> 8<br /> 7<br /> 6<br /> 5<br /> 4<br /> 3<br /> 2<br /> Tổng số<br /> <br /> 84(08): 99 - 103<br /> <br /> Độ phân tán (phương sai) ở lớp thực nghiệm<br /> có phần thấp hơn so với lớp đối chứng, điều<br /> đó chứng tỏ lớp thực nghiệm HS học đều<br /> hơn).<br /> Việc khẳng định tính ưu việt của cách thiết kế<br /> dạy học theo qui trình tiếp cận chuẩn quốc tế<br /> còn đòi hỏi có thời gian và sự nỗ lực của<br /> ngành giáo dục. Chúng tôi hy vọng những<br /> chia sẻ trên sẽ góp phần bổ sung và làm rõ nét<br /> thêm về qui trình dạy học với sự thể hiện qua<br /> việc thiết kế hồ sơ dạy học theo xu thế của thế<br /> giới hiện nay.<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO<br /> <br /> [1]. GS.TS. Nguyễn Đức Chính (2010), Quy trình<br /> dạy học tiếp cận chuẩn Quốc tế.<br /> [2]. TS.Tôn Quang Cường (2010), Thiết kế dạy<br /> học theo quy trình tiếp cận chuẩn Quốc tế.<br /> [3]. Trần Văn Hạo (Tổng chủ biên), Nguyễn Mộng<br /> Hy (Chủ biên), Khu Quốc Anh, Nguyễn Hà<br /> Thanh, Phan Văn Viện (2007), Hình học 11 sách<br /> giáo viên, Nxb Giáo dục.<br /> [4]. PGS.TS.Nguyễn Vũ Lương, ThS. Đào Thị<br /> Hoa Mai (2010), Thiết kế hồ sơ dạy học môn<br /> Toán.<br /> [5]. Trang web:<br /> http://hocmoingay.blogspot.com/2008/12/ . Xem<br /> ngày 2/6/2011<br /> Lớp thử nghiệm<br /> Lớp đối chứng<br /> Tần số<br /> Tần suất<br /> Tần số<br /> Tần suất<br /> 1<br /> 2,5%<br /> 1<br /> 2,4%<br /> 2<br /> 5%<br /> 2<br /> 4,8%<br /> 5<br /> 12,5%<br /> 5<br /> 11,9%<br /> 4<br /> 10%<br /> 5<br /> 11,9%<br /> 12<br /> 30%<br /> 9<br /> 21,4%<br /> 9<br /> 22,5%<br /> 13<br /> 31%<br /> 4<br /> 10%<br /> 3<br /> 7,1%<br /> 2<br /> 5%<br /> 3<br /> 7,1%<br /> 1<br /> 2,5%<br /> 1<br /> 2,4%<br /> m= 40<br /> 100%<br /> n= 42<br /> 100%<br /> <br /> Trung bình mẫu (<br /> <br /> Trung bình mẫu ( Y ): 5,83<br /> <br /> Độ lệch chuẩn (s): 1,71<br /> <br /> Phương sai mẫu( s ): 2,99<br /> Độ lệch chuẩn(s): 1,73<br /> <br /> X ): 5,93<br /> 2<br /> Phương sai mẫu ( s ): 2,92<br /> <br /> 2<br /> <br /> * Trong bảng, lớp thực nghiệm có điểm trung bình và tỉ lệ HS khá giỏi cao hơn.<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 102<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br /> Vũ Thị Thái và đtg<br /> <br /> Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ<br /> <br /> 84(08): 99 - 103<br /> <br /> SUMMARY<br /> BUILDING GEOMETRY TEACHING PROFILE FOR GRADE 11<br /> HIGHSCHOOL ON WORLD TREND APPROACH<br /> Vu Thi Thai, Tran Thu Hiep*<br /> College of Education - TNU<br /> <br /> For each teacher, the renovation of teaching methods is firstly shown by the preparation of his/her<br /> teaching dossiers. Teaching dossier is the representation and proof of the teaching procedure.<br /> In the approach of international teacher training by CIE (University of Cambridge International<br /> Examinations) and several forms of teaching dossiers by INTEL, CANADA…etc, the author has<br /> established and initially tested the teaching dossier on Geometry 11. This includes the following<br /> steps: preparation, implementation and renovation assessment on the basic of analyzing teaching<br /> procedure generally and integrally with reciprocal components connected in a cycle.<br /> Keywords: procedure, teaching dossiers, preparation, renovation assessment, test<br /> <br /> *<br /> <br /> Tel: 0912477417; Email: tranthuhiep7101977@gmail.com<br /> <br /> Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên<br /> <br /> 103<br /> <br /> http://www.lrc-tnu.edu.vn<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2