ĐỀ BT DÀNH CHO ĐỘI TUYỂN VẬT LÝ LỚP 10

Chia sẻ: Trần Vinh Long Hoang Long | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
282
lượt xem
123
download

ĐỀ BT DÀNH CHO ĐỘI TUYỂN VẬT LÝ LỚP 10

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ĐỀ THI CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU - NGHỆ AN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ BT DÀNH CHO ĐỘI TUYỂN VẬT LÝ LỚP 10

  1. ĐỀ BT DÀNH CHO ĐỘI TUYỂN VẬT LÝ LỚP 10 GV: PHAN XUÂN SANH- THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU- NGHỆ AN Bài 1: Một con kiến bò xa tổ theo một đường thẳng. Vận tốc của nó có độ lớn tỉ lệ nghịch với khoảng cách đến tâm tổ. Khi kiến ở điểm A cách tâm tổ l 1=1m thì vận tốc của nó là v1 = 2cm/s. Sau bao lâu nó đến điểm B cách tâm tổ l2=2m? Bài 2: Một ô tô chuyển đông theo đường thẳng nằm ngang trong mưa, các hạt mưa rơi theo phương thẳng đứng với vận tốc không đổi. Biết rằng vận tốc của ô tô là v1 = 36km/h, mưa rơi trên kính phía trước với số hạt là N1=200(hạt/s), khi ô tô có tốc độ v2 = 72km/h thì số hạt lúc này là N2=300(hạt/s). Hỏi nếu ô tô dừng lại thì có bao nhiêu số hạt rơi vào kính trong một giây? Bài 3: Thanh AB dài l = 3(m) được gắn với hai ổ trượt ở hai đầu A,B có thể di động trên hai thanh cố định Ox, Oy vuông góc với nhau. Ổ A chuyển động với tốc độ không đổi v1 = 30 3(cm / s ) . Tính gia tốc của trung điểm M của thanh lúc A cách O một đoạn l / 2? Bài 4: Một chất điểm bắt đầu chuyển động từ điểm A0 ( x0 , 0) theo chiều dương của trục Ox r với gia tốc không đổi a1 . Cùng lúc, chất điểm thứ hai từ điểm B0 ( y0 , 0) cũng bắt đầu chuyển r động theo chiều dương của trục Oy với gia tốc không đổi a2 . Hỏi sau bao lâu hai chất điểm lại gần nhau nhất và tính khoảng cách giữa chúng lúc đó? Bài 5: Từ độ cao h1 , h2 người ta ném cùng lúc hai vật có khối lượng m1 , m2 (xem như hai chất điểm) theo phương ngang với các vận tốc tương ứng là v1 , v2 . Vật thứ hai chạm đất tại B, va chạm đàn hồi với đất, nẩy lên và rơi xuống chạm đất lần thứ hai tại A cùng thời điểm với vật thứ nhất. Biết h2 = 20(m) , lấy g = 10(m / s 2 ) . Tìm h1 và tỉ số v1 / v2 ? Bài 6: Một vật rắn quay xung quanh trục cố định mà góc quay biến thiên theo quy luật: ϕ = at − bt 3 với a = 6, 0rad / s; b = 2, 0rad / s 3 . Hãy xác định: a, Giá trị trung bình của tốc độ góc và gia tốc góc trong khoảng thời gian từ t = 0 đến lúc dừng lại. b, Gia tốc góc lúc vật rắn dừng lại. Bài 7: Một đĩa tròn bán kính R quay quanh trục thẳng đứng đi qua tâm đĩa với tốc độ góc ω . Từ tâm đĩa có một con bọ dừa bò dọc theo bán kính xác định ra ngoài với vận tốc không đổi v0 . Tìm : a, Phương trình chuyển động và phương trình quỹ đạo của bọ dừa trong hệ tọa độ đề các và hệ tọa độ cực đứng yên đối với trái đất. b, Sự phụ thuộc của giá trị véc tơ vận tốc vào các thành phần xuyên tâm vr và thành phần ngang vϕ của nó vào thời gian. c, Sự phụ thuộc của bán kính cong của quỹ đạo vào thời gian. d, Chiều dài toàn quãng đường mà bọ dừa đã bò qua trong hệ quy chiếu nói trên. Bài 8: Hãy giải bài toán ném xiên của một vật nhỏ trong trọng trường( tìm pt chuyển động, độ cao cực đại và thời gian đạt đến độ cao cực đại), nếu trong thời gian chuyển động vật chịu tác dụng của một lực cản tỷ lệ với vận tốc. Bài 9: Một thanh cứng đồng chất hình thước thợ, có khối lượng m đặt trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn. một cạnh của thanh có chiều dài L, cạnh kia có chiều dài 2L. Tác dụng lên thanh một xung lực X theo phương ngang vào một đầu của cạnh ngắn và vuông góc với nó. X a, Tìm vận tốc góc của thanh sau khi tác dụng xung lực.
  2. b, Ngay sau khi tác dụng xung lực, thanh sẽ quay quanh tâm quay tức thời. Tìm vị trí tâm quay đó.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản