Đề cương bài giảng Hệ thống điện động cơ - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (ĐH)

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:234

0
139
lượt xem
64
download

Đề cương bài giảng Hệ thống điện động cơ - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (ĐH)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Hệ thống điện động cơ - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (ĐH) có kết cấu nội dung chính như sau: Các vấn đề chung, hệ thống cung cấp điện,hệ thống khởi động, hệ thống đánh lửa,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Hệ thống điện động cơ - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (ĐH)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> HỌC PHẦN: HỆ THỐNG ĐIỆN ĐỘNG CƠ<br /> SỐ TÍN CHỈ: 03<br /> LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ<br /> <br /> Hưng Yên - 2015<br /> <br /> Khoa Cơ khí Động lực<br /> <br /> Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên<br /> MỤC LỤC TÍN CHỈ 1<br /> <br /> CHƢƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG......................................................................... 1<br /> 1.1. Các khái niệm, quy ước và mã cơ bản .................................................................3<br /> 1.2. Linh kiện điện và điện tử cơ bản ..........................................................................4<br /> 1.2.1. Linh kiện thụ động ............................................................................................4<br /> 1.2.2. Linh kiện bán dẫn ............................................................................................12<br /> 1.3. Các thiết bị nguồn và giắc ..................................................................................27<br /> 1.3.1. Cầu chì ............................................................................................................27<br /> 1.3.2. Rơ le điện từ ....................................................................................................29<br /> 1.3.3. Giắc .................................................................................................................31<br /> CHƢƠNG 2: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN ......................................................... 32<br /> 2.1. Công dụng và yêu cầu ........................................................................................32<br /> 2.2. Sơ đồ hệ thống và bố trí thiết bị. ........................................................................32<br /> 2.3. Các thiết bị trong hệ thống . ...............................................................................32<br /> 2.3.1. Ắc quy ............................................................................................................32<br /> 2.3.2. Máy phát điện (Alternator)..............................................................................34<br /> 2.3.3. Bộ tiết chế IC ..................................................................................................40<br /> CHƢƠNG 3: HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG ................................................................. 45<br /> 3.1. Công dụng, phân loại và yêu cầu .......................................................................45<br /> 3.2. Nguyên lý làm việc của hệ thống và các sơ đồ tiêu biểu ...................................46<br /> 3.3. Các thiết bị trong hệ thống khởi động động cơ ..................................................48<br /> 3.3.1 .Cấu tạo máy khởi động ...................................................................................48<br /> 3.3.2. Hệ thống hỗ trợ khởi động động cơ diesel ......................................................49<br /> CHƢƠNG 4: HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA ................................................................... 51<br /> 4.1. Tổng quan về hệ thống đánh lửa ........................................................................51<br /> 4.2. Nguyên lý tạo điện cao áp và các sơ đồ đánh lửa tiêu biểu ..............................53<br /> 4.3. Các hệ thống đánh lửa ........................................................................................55<br /> 4.3.1. Hệ thống đánh lửa CI ......................................................................................55<br /> 4.3.2. Hệ thống đánh lửa TI ......................................................................................56<br /> 4.3.3. Các hệ thống đánh lửa lập trình .....................................................................58<br /> 4.3.3.1. Nguyên lý cơ bản của đánh lửa lập trình .....................................................58<br /> Học phần hệ thống điện động cơ – Tín chỉ 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khoa Cơ khí Động lực<br /> <br /> Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên<br /> <br /> 4.3.3.2. Hệ thống đánh lửa lập trình có bộ chia điện SI ............................................65<br /> 4.3.3.3. Hệ thống đánh lửa lập trình không có bộ chia điện .....................................72<br /> 4.3.3.3. Hệ thống đánh lửa bôbin kép .......................................................................75<br /> 4.3.4. Các cảm biến, ECU và cơ cấu chấp hành .......................................................80<br /> 4.3.5. Hệ thống đánh lửa điện dung ........................................................................116<br /> <br /> Học phần hệ thống điện động cơ – Tín chỉ 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khoa Cơ khí Động lực<br /> <br /> Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên<br /> <br /> TÍN CHỈ 1<br /> CHƢƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CHUNG<br /> 1.1. Các khái niệm, quy ƣớc và mã cơ bản<br /> 1.1.1. Điện áp<br /> Là hiệu số điện thế giữa hai điểm khác nhau của mạch điện.<br /> UAB = VA – VB<br /> Trong đó UAB là điện áp giữa hai điểm A, B của mạch VA, VB là điện thế của A<br /> và B so với gốc (điểm mát).<br /> Đơn vị: Vôn (V)<br /> 1.1.2. Dòng điện<br /> Là dòng chuyển động của các hạt mang điện trong vật chất, có chiều chuyển<br /> động từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp.<br /> Ký hiệu: I<br /> Đơn vị: Ampe (A)<br /> 1.1.3. Điện trở<br /> Điện trở có tác dụng cản trở dòng điện, tạo sự sụt áp để thực hiện các chức<br /> năng tùy theo vị trí của điện trở trong mạch.<br /> Ký hiệu: R<br /> Đơn vị: Ôm (Ω)<br /> 1.1.4. Nguồn điện<br /> Là nơi chứa các dạng năng lượng khác có thể chuyển hóa thành điện năng. Ở<br /> đây ta chỉ nói đến nguồn áp.<br /> Ký hiệu: E<br /> Đơn vị: Vôn (V)<br /> 1.1.5. Định luật Ohm cho một đoạn mạch<br /> Cho một đoạn mạch có điện trở R đặt vào điện áp<br /> U quan hệ giữa dòng điện và điện áp được biểu diễn theo<br /> định luật Ohm: I = U/R<br /> I - dòng điện trong mạch tỷ lệ thuận với điện áp và tỷ lệ<br /> nghịch với điện trở của toàn mạch.<br /> Hình 1.1: Định luật Ohm<br /> 1.1.6. Định luật Ohm cho nhánh có nguồn<br /> Cho nhánh có nguồn có suất điện động E và điện trở trong Ri. Định luật Ohm<br /> cho nhánh có nguồn là: U = E – Ri.I<br /> Học phần hệ thống điện động cơ – Tín chỉ 1<br /> <br /> 3<br /> <br /> Khoa Cơ khí Động lực<br /> <br /> Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên<br /> <br /> Hình 1.2: Định luật Ohm cho nhánh có nguồn<br /> Thường điện trở nguồn rất nhỏ khi mạch hở (không tải) I = 0, do đó U = E<br /> Khi điện trở mạch ngoài rất nhỏ so với điện trở trong của nguồn U = 0 gọi<br /> nguồn bị ngắn mạch, lúc đó I = E/Ri<br /> 1.1.7. Xung<br /> Là tín hiệu điện áp hay dòng biến đổi theo thời gian dưới dạng rời rạc (gián<br /> đoạn). Nó thay đổi một cách đột biến có quy luật hoặc không có quy luật. Xung điện<br /> có thể là xung một chiều hay xung xoay chiều.<br /> <br /> Hình 1.3: Một số dạng xung cơ bản trên ôtô.<br /> 1.2. Linh kiện điện và điện tử cơ bản<br /> 1.2.1. Linh kiện thụ động<br /> 1.2.1.1. Điện trở<br /> a. Khái niệm<br /> Điện trở có tác dụng cản trở dòng điện tạo sự sụt áp để thực hiện các chức<br /> năng tùy theo vị trí của điện trở trong mạch.<br /> Điện trở gồm có 3 dạng là:<br /> -<br /> <br /> Điện trở có trị số cố định.<br /> Biến trở.<br /> Điện trở biến thiên.<br /> <br /> * Điện trở có trị số cố định<br /> Điện trở có trị số cố định thường được phân loại theo vật liệu cản điện như:<br /> Học phần hệ thống điện động cơ – Tín chỉ 1<br /> <br /> 4<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản