intTypePromotion=1

Đề cương bài giảng Lý thuyết động cơ ô tô - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (CĐ)

Chia sẻ: Le Thanh Hai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:109

0
134
lượt xem
40
download

Đề cương bài giảng Lý thuyết động cơ ô tô - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (CĐ)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

(NB) Đề cương bài giảng Lý thuyết động cơ ô tô của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (CĐ) có nội dung giới thiệu về: Khái quát về động cơ đốt trong, chu trình công tác của động cơ đốt trong,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương bài giảng Lý thuyết động cơ ô tô - ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên (CĐ)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN<br /> KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC<br /> <br /> ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG<br /> HỌC PHẦN: LÝ THUYẾT ĐỘNG CƠ Ô TÔ<br /> SỐ TÍN CHỈ: 02<br /> LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG CHÍNH QUY<br /> NGÀNH: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ<br /> <br /> Hưng Yên, năm 2015<br /> <br /> Khoa Cơ khí Động lực – Trường Đại học sư phạm kỹ thuật HưngYên<br /> <br /> CHƢƠNG I: KHÁI QUÁT VỀ ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG<br /> 1.1. Động cơ đốt trong<br /> Động cơ đốt trong là một trong các loại động cơ nhiệt, biến đổi nhiệt năng của<br /> nhiên liệu thành cơ năng. Động cơ nhiệt hoạt động với hai quá trình cơ bản như sau:<br /> - Đốt cháy nhiên liệu, giải phóng hóa năng thành nhiệt năng và gia nhiệt cho môi<br /> chất công tác. Trong giai đoạn này xảy ra các hiện tượng lý hoá rất phức tạp.<br /> - Biến đổi trạng thái của môi chất công tác, hay nói cách khác, môi chất công tác<br /> thực hiện chu trình nhiệt động để biến đổi một phần nhiệt năng thành cơ năng.<br /> Trên cơ sở đó có thể phân loại động cơ nhiệt thành hai loại chính là động cơ đốt<br /> ngoài và động cơ đốt trong.<br /> Ở động cơ đốt ngoài, ví dụ máy hơi nước cổ điển trên tàu hỏa, hai giai đoạn trên xảy<br /> ra ở hai nơi khác nhau. Giai đoạn thứ nhất xảy ra tại buồng đốt và nồi xúp-de, kết quả<br /> được hơi nước có áp suất và nhiệt độ cao. Còn giai đoạn thứ hai là quá trình giãn nở của<br /> hơi nước trong buồng công tác và sinh công làm quay bánh xe.<br /> Ở động cơ đốt trong, hai giai đoạn trên diễn ra tại cùng một vị trí, đó là bên trong<br /> buồng công tác của động cơ.<br /> Hai loại động cơ nói trên đều có hai kiểu kết cấu, đó là động cơ kiểu pít tông và<br /> kiểu tuabin theo sơ đồ dưới đây, hình 1-1.<br /> Động cơ nhiệt<br /> Động cơ đốt ngoài<br /> Kiểu pít tông<br /> iston<br /> <br /> Kiểu tuabin<br /> <br /> Động cơ đốt trong<br /> Kiểu pít tông<br /> <br /> Kiểu tuabin<br /> <br /> Kiểu rô to<br /> <br /> Hình 1-1. Động cơ đốt trong thuộc họ động cơ nhiệt<br /> Do giới hạn của giáo trình, chúng ta chỉ xét động cơ đốt trong kiểu pít tông và từ<br /> đây gọi vắn tắt là động cơ đốt trong (ĐCĐT). Trong thực tế, động cơ kiểu tuabin là đối<br /> tượng khảo sát của chuyên ngành máy tuabin.<br /> <br /> 1<br /> <br /> Khoa Cơ khí Động lực – Trường Đại học sư phạm kỹ thuật HưngYên<br /> 1.2. So sánh động cơ đốt trong với các loại động cơ nhiệt khác<br /> Ƣu điểm<br /> <br /> Nhƣợc điểm<br /> <br /> - Hiệu suất có ích e lớn<br /> <br /> - Khả năng quá tải kém, cụ thể không quá 10%<br /> nhất, có thể đạt tới 50% hoặc trong 1 giờ.<br /> hơn nữa. Trong khi đó, máy<br /> - Tại chế độ tốc độ vòng quay nhỏ, mô men sinh ra<br /> hơi nước cổ điển kiểu pít tông không lớn. Do đó, động cơ không thể khởi động được<br /> chỉ đạt khoảng 16%, tuabin khi có tải và phải có hệ thống khởi động riêng.<br /> hơi nước từ 22 đến 28%, còn<br /> - Công suất cực đại không lớn. Ví dụ, một trong<br /> tuabin khí cũng chỉ tới 30%.<br /> những động cơ lớn nhất thế giới là động cơ của hãng<br /> - Kích thước và trọng MAN B&W có công suất 68.520 kW (số liệu 1997),<br /> lượng nhỏ, công suất riêng trong khi tuabin hơi bình thường cũng có công suất tới<br /> lớn. Do đó, động cơ đốt trong vài chục vạn kW.<br /> rất thích hợp cho các phương<br /> - Cấu tạo phức tạp, giá thành chế tạo cao.<br /> tiện vận tải với bán kính hoạt<br /> - Nhiên liệu cần có những yêu cầu khắt khe như<br /> động rộng.<br /> hàm lượng tạp chất thấp, tính chống kích nổ cao, tính tự<br /> cháy cao... nên giá thành cao. Mặt khác, nguồn nhiên<br /> và chăm sóc động cơ thuận<br /> liệu chính là dầu mỏ ngày một cạn dần. Theo dự đoán,<br /> tiện, dễ dàng.<br /> trữ lượng dầu mỏ chỉ đủ dùng cho đến giữa thế kỷ 21.<br /> - Khởi động, vận hành<br /> <br /> - Ô nhiễm môi trường do khí thải và ồn.<br /> Tuy nhiên, với những ưu điểm nổi bật như trên, động cơ đốt trong hiện nay vẫn là<br /> máy động lực chủ yếu, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống<br /> con người như giao thông vận tải, xây dựng, khai thác mỏ, nông nghiệp, ngư<br /> nghiệp...Theo các nhà khoa học, trong vòng nửa thế kỷ tới vẫn chưa có động cơ nào có<br /> thể thay thế được động cơ đốt trong.<br /> <br /> 2<br /> <br /> Khoa Cơ khí Động lực – Trường Đại học sư phạm kỹ thuật HưngYên<br /> <br /> 1.3. Phân loại động cơ đốt trong<br /> §éng c¬ ®èt trong cã thÓ ®-îc ph©n lo¹i theo nhiÒu tiªu chÝ kh¸c nhau:<br /> Tiêu chí phân<br /> loại<br /> <br /> Các loại động cơ<br /> Động cơ bốn kỳ: Là động cơ có chu trình công tác thực hiện sau<br /> <br /> Theo cách thực bốn hành trình của pít tông hay hai vòng quay của trục khuỷu.<br /> hiện chu trình Động cơ hai kỳ: Là động có chu trình công tác thực hiện sau hai<br /> công tác<br /> hành trình của pít tông hay một vòng quay của trục khuỷu.<br /> Động cơ nhiên liệu lỏng: như xăng, điêzen (diesel), cồn pha xăng<br /> hoặc điêzen (diesel), dầu thực vật...<br /> Động cơ nhiên liệu khí: Nhiên liệu khí bao gồm: khí thiên nhiên<br /> (Compressed Natural Gas - CNG), khí hoá lỏng (Liquidfied<br /> Petroleum Gas - LPG), khí lò ga, khí sinh vật (Biogas)...<br /> Theo nhiên liệu<br /> <br /> Động cơ nhiên liệu kép (Dual Fuel) ví dụ như động cơ gas+ xăng,<br /> ga + điêzen (diesel)…<br /> Động cơ đa nhiên liệu (Multi Fuel) như động cơ có thể dùng được<br /> cả điêzen (diesel) và xăng, hoặc động cơ dùng cả xăng và khí đốt.<br /> <br /> Theo<br /> <br /> phương<br /> <br /> Hình thành hỗn hợp bên ngoài xy lanh như động cơ xăng dùng bộ<br /> <br /> pháp hình thành chế hòa khí hoặc hệ thống phun xăng gián tiếp (phun vào đường<br /> khí hỗn hợp<br /> nạp).<br /> Hình thành hỗn hợp bên trong xy lanh như động cơ điêzen (diesel)<br /> hay động cơ phun xăng trực tiếp (Gasoline Direct Injection - GDI)<br /> vào xy lanh.<br /> Theo<br /> phương Động cơ đốt cháy cưỡng bức như động cơ xăng.<br /> pháp đốt cháy Động cơ cháy do nén như động cơ điêzen (diesel).<br /> hỗn hợp<br /> Theo<br /> phương Động cơ không tăng áp: không khí hay hỗn hợp được hút vào xy<br /> pháp nạp<br /> lanh bởi sự chênh áp giữa đường nạp và xy lanh.<br /> 3<br /> <br /> Khoa Cơ khí Động lực – Trường Đại học sư phạm kỹ thuật HưngYên<br /> Động cơ tăng áp: không khí hay hỗn hợp được nén trước khi nạp<br /> vào xy lanh.<br /> Theo tốc độ trung bình của pít tông<br /> Gọi tốc độ trung bình của pít tông là cm. Dễ dàng tính được c m <br /> <br /> S.n<br /> (m/s) với S<br /> 30<br /> <br /> là hành trình pít tông (m) và n là tốc độ vòng quay của trục khuỷu (v/ph). Theo cm<br /> người ta phân loại động cơ như sau:<br /> Động cơ tốc độ thấp<br /> Động cơ tốc độ trung<br /> bình<br /> Động cơ cao tốc<br /> <br /> 3,5 m/s  cm  6,5 m/s<br /> 6,5 m/s  cm  9 m/s<br /> cm  9 m/s<br /> <br /> Theo dạng chuyển động Động cơ pít tông tịnh tiến thường gọi ngắn gọn là động cơ<br /> của pít tông<br /> <br /> pít tông. Đa số động cơ đốt trong là động cơ pít tông.<br /> Động cơ pít tông quay hay động cơ rôto do Wankel phát<br /> minh năm 1954 nên còn gọi là động cơ Wankel.<br /> <br /> Theo cách bố trí xy lanh<br /> <br /> Thứ tự bố trí xy lanh<br /> <br /> Động cơ thẳng hàng<br /> Hình 1-2: Động cơ thằng hàng<br /> <br /> Động cơ chữ V<br /> <br /> Hình 1-3: Động cơ chữ V<br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2