intTypePromotion=1

Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 3 - Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình Sản xuất nông nghiệp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
24
lượt xem
4
download

Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 3 - Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình Sản xuất nông nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học phần này nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về các khái niệm và vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kiến thức về tổ chức quản lý và đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố sản xuất trong doanh nghiệp và cơ sở SXKD. Cùng tham khảo đề cương chi tiết học phần để biết thêm các thông tin về môn học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết học phần: Thực tập nghề nghiệp 3 - Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình Sản xuất nông nghiệp

  1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHOA KINH TẾ VÀ PTNT BỘ MÔN KINH TẾ NGÀNH Thạc sĩ: ĐỖ THỊ HÀ PHƯƠNG ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN Tên học phần: Thực tập nghề nghiệp 3 Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình Sản xuất nông nghiệp Thái Nguyên, Năm 2016 1
  2. Trường ĐH nông lâm TN                                        Đề cương học phần Khoa: Kinh tế & PTNT                                           Đào tạo theo tín chỉ Bộ môn: Kinh tế                                                  Thái Nguyên, tháng 07 năm 2016 1. Tên học phần: TTNN3  ­ Mã số học phần: AEC413 ­ Số tín chỉ: 01 ­ Tính chất: Bắt buộc ­ Trình độ: Dành cho sinh viên năm thứ 4 ­ Học phần thay thế, tương đương:  ­ Ngành (chuyên môn) đào tạo:  Kinh tế nông nghiệp 2. Phân bổ thời gian trong học kỳ ­ Số tiết lý thuyết trên lớp: 10 tiết ­ Bài tập, thảo luận, thực hành: 20 tiết ­ Thí nghiệm: 0 ­ Sinh viên tự học ở nhà: 0 tiết 3. Đánh giá ­ Điểm thứ 1: 20%   Điểm chuyên cần ­ Điển thứ 2: 30%    Bài tập, thảo luận, chuyên cần ­ Điểm thứ 3: 50%   Báo cáo thực tập 4. Điều kiện học ­ Học phần tiên quyết:  ­ Học phần học trước: Kinh tế nông (lâm) nghiệp; Thống kê nông nghiệp;  Kinh tế hộ và trang trại; các môn chuyên môn... ­ Học phần song hành: Marketing nông lâm nghiệp; Quản lý dự án nông lâm  5. Mục tiêu của học phần Nhằm trang bị cho sinh viên những hiểu biết về các khái niệm và vai trò của   hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kiến thức về tổ chức quản lý  và đánh giá hiệu quả sử dụng các yếu tố  sản xuất trong doanh nghiệp và cơ  sở  SXKD 6. Mô tả tóm tắt học phần Phương pháp  TT Nội dung kiến thức Tiết giảng dạy 1 Xây dựng bộ chỉ số/tiêu chí cho khảo sát  1­5 Thuyết trình  2
  3. đánh giá các mô hình SXKD nông nghiệp (kết hợp trình  chiếu  Powerpoint),  phát vấn. Xây dựng kế hoạch khảo sát các mô hình  2 6 ­10 Thảo luận SXKD trong nông nghiệp Đi   từ   Trường   ĐHNL   ­   Đến   địa   điểm  3 TTNN Khảo sát, đánh giá chung về  cộng đồng  Thực hành 4 11 ­ 15 nông thôn. Thu thập số liệu khảo sát Đánh giá phân tích hiệu quả  kinh tế  mô  Thực hành 5 16 ­ 20 hình SXKD trang trại Đánh giá phân tích hiệu quả  kinh tế  mô  Thực hành 6 21 ­ 23 hình Hợp tác xã trong SXKD nông nghiệp Đánh giá phân tích hiệu quả  kinh tế  mô  Thực hành 7 24 ­ 27 hình làng nghề trong SXKD nông nghiệp Đề   xuất   các   phương   án   tổ   chức   hoạt  Thực hành 8 động phù hợp cho từng mô hình tổ  chức  28 ­ 30 SXKD trong nông nghiệp. 9 Từ nơi thực tập về trường 7. Tài liệu học tập ­ Giáo trình nội bộ: Đánh giá hiệu quả kinh tế các mô hình Sản xuất nông  nghiệp  8. Tài liệu tham khảo ­ Giáo trình: PGS.TS Nguyễn Năng Phúc, “Giáo trình: Phân tích hoạt động  kinh doanh”, NXB Thời Đại (2010) 9. Cán bộ giảng dạy STT Họ và tên giảng viên Thuộc đơn vị quản lý Học vị, học  hàm 1 Đỗ Thị Hà Phương Khoa Kinh tế và PTNT, ĐHNL Thạc sĩ 2 Nguyễn Thị Hiền Thương  Khoa Kinh tế và PTNT, ĐHNL Thạc sĩ Thạc sĩ 3 Đoàn Thị Mai Khoa Kinh tế và PTNT, ĐHNL 3
  4. 4 Hồ Lương Xinh Khoa Kinh tế và PTNT, ĐHNL Thạc sĩ TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN GIẢNG VIÊN 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2