intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Đề cương chi tiết kế hoạch kinh doanh

Chia sẻ: Monkey68 Monkey68 | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1.167
lượt xem
188
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề cương chi tiết các công việc cần hoàn chỉnh trước khi kinh doanh một SP/DV.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương chi tiết kế hoạch kinh doanh

  1. Giai đoạn 1: Đề xuất đầu tư kinh doanh (sản phẩm dịch vụ mới) MỤC LỤC I. TỔNG QUAN VỀ NGÀNH (kinh doanh) 1. Hiện trạng ngành .... 2. Nhu cầu sử dụng SP của người tiêu dùng 3. Vấn đề đặt ra đối với ngành ....... II. PHÂN TÍCH CÁC CĂN CỨ ĐỂ KINH DOANH SP/DV MỚI 1. Căn cứ vào khách hàng 2. Căn cứ vào đối thủ cạnh tranh III. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH CỦA SP/DV MỚI 1. Môi trường kinh tế 2. Môi trường chính trị – pháp luật 3. Môi trường kỹ thuật và công nghệ 4. Môi trường tự nhiên – Văn Hóa – Xã hội IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH 1. Đối thủ hiện tại 2. Đối thủ tiềm ẩn mới 3. Áp lực từ sản phẩm thay thế 4. Quyền lực của khách hàng V. ĐỊNH HƯỚNG XÂY DỰNG SP/DV 1. Mục tiêu 2. Phân khúc thị trường mục tiêu 3. Định vị sản phẩm 4. Phân tích và quyết định SP/DV V. PHƯƠNG PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO 1. Rủi ro từ môi trường bên ngoài 2. Rủi ro từ môi trường nội bộ KẾT LUẬN
  2. Giai đoạn 2: Lập kế hoạch kinh doanh SP/DV mới MỤC LỤC: I. MỤC TIÊU KINH DOANH 1. Mục tiêu tài chính: 2. Mục tiêu phi tài chính: 3. Tôn chỉ kinh doanh: 4. Hệ thống nhận diện SP/DV (nếu có) II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT: 1. Qui trình sản xuất SP/DV 2. Giải pháp công nghệ 3. Qui trình kiểm tra chất lượng 4. Kế hoạch sản xuất III. KẾ HOẠCH MARKETING: 1. Kế hoạch truyền thông 2. Kế hoạch bán hàng 3. Kế hoạch quản trị, quan hệ khách hàng IV. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ 1. Cơ cấu tổ chức 2. Mô hình quản lý 3. Kế hoạch nhân sự V. KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 1. Những giả định quan trọng 2. Các chỉ số tài chính cơ bản 3. Phân tích điểm hoàn vốn 4. Lãi – lỗ dự kiến 5. Dự kiến lưu chuyển tiền mặt 6. Cân đối kế toán 7. Dự kiến ngân sách hoạt động VI. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2