Đề cương công nghệ và nghiên cứu khoa học

Chia sẻ: Trinh Van Tuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
259
lượt xem
72
download

Đề cương công nghệ và nghiên cứu khoa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề cương công nghệ và nghiên cứu khoa học

  1. 1- Khái niệm về Khoa học, Công nghệ và NCKH? Đặc điểm cơ bản của NCKH Khoa học Khoa học là hệ thống những tri thức về các quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy, về những biện pháp tác động đến thế giới xung quanh, đến sự nhận thức và làm biến đổi thế giới đó phục vụ cho lợi ích của con người. Khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về qui luật của vật chất và sự vận đ ộng của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Hệ thống tri thức này hình thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội. Phân biệt ra 2 hệ thống tri thức: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học. - Tri thức kinh nghiệm là những hiểu biết được tích lũy một cách ngẫu nhiên từ trong đời sống hàng ngày - Tri thức khoa học là những hiểu biết được tích lũy một cách hệ thống nhờ hoạt động NCKH. Công nghệ và NCKH Công nghệ là tập hợp các phương pháp, quy trình, kỹ năng, bí quy ết, công c ụ, phương tiện dùng để biến đổi các nguồn lực thành sản phẩm. Công nghệ (Technology) gồm 2 phần: phần kỹ thuật của công nghệ (phần cứng – Hardware) và phần thông tin của công nghệ (phần mềm – Software). Hoạt động khoa học và công nghệ bao gồm nghiên cứu khoa học, nghiên cứu và phát triển công nghệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và các hoạt động khác nhằm phát triển khoa học và công nghệ. Và gọi chung là nghiên cứu khoa học công nghệ Nghiên cứu khoa học là hoạt động phát hiện, tìm hiểu các hiện tượng, sự vật, quy luật của tự nhiên, xã hội và tư duy; sáng tạo các giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tiễn. NCKH bao gồm nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu ứng dụng. Vậy, NCKH là tìm kiếm những điều chưa biết, là sáng tạo PP mới và phương tiện kỹ thuật mới. Đặc điểm cơ bản của NCKH - NCKH bắt đầu từ việc phát hiện đề tài (các mâu thuẫn, các mặt thiếu sót của lý thuyết và thực tiễn v.v... của một sự kiện hoặc hiện tượng nào đó và không thể giải quyết bằng những điều đã biết) → Phải nghiên cứu tìm tòi! - NCKH là quá trình thực hiện đề tài bằng con đường đề xuất và chứng minh một giả thuyết khoa học về một sự kiện hoặc hiện tượng mới Phân theo chức năng NC: + Nghiên cứu mô tả: Hiện trạng (→ phân loại) + Nghiên cứu giải thích: Nguyên nhân + Nghiên cứu giải pháp: Giải pháp xử lý + Nghiên cứu dự báo: Nhìn trước Phân theo tính chất sản phẩn NC : + NC cơ bản + NC ứng dụng + NC triển khai - Sản phẩm của NCKH là THÔNG TIN + Vật mang thông tin: sách báo, băng hình, … + Vật mang công nghệ: nguyên lý vận hành, vật liệu chế tạo, … - Đặc trưng của sản phẩm NCKH là MỚI 2- Trình tự lôgíc về nội dung của NCKH? Sản phẩm của NCKH?
  2. 3- Phân biệt các khái niệm: Phát hiện, Phát minh và Sáng chế? 4- Khái niệm về phương pháp NCKH và phân loại? 5- Các PPNC thực tiễn? Với chuyên môn của bạn thì thường sử dụng PP nào và khi vận dụng cần lưu ý đến vấn đề gì? 6- Các PPNC lý thuyết? Với chuyên môn của bạn thì thường sử dụng PP nào và khi vận dụng cần lưu ý đến vấn đề gì? 7- Khái niệm về đề tài NCKH và phân loại? ở góc độ cá nhân thì làm thế nào để có đề tài NCKH? Anh/Chị đang hoặc dự kiến theo đuổi vấn đề khoa học nào trong lĩnh vực chuyên ngành của mình? 8- "Sự kiện khoa học đối với người nghiên cứu tựa như không khí nâng đỡ đôi cánh chim trên bầu trời" (Pavlov I.P.). Anh/Chị hãy bình luận câu nói này? 9- Cấu trúc của một bài báo công bố kết quả NCKH? Anh/Chị đã hoặc dự kiến viết bài báo KH nào chưa và để viết nó cần chú ý vấn đề gì? 11- Cấu trúc của một bản báo cáo kết quả đề tài NCKH? Để viết báo cáo này theo Anh/Chị cần chú ý vấn đề gì? 12- Trình bầy cấu trúc của một bản Đề cương đề tài NCKH? Nội dung cơ bản của bản đề cương này là gì? 13- Trình bầy cấu trúc của một bản Đề cương LVThS? Nội dung cơ bản của bản đề cương này là gì? 14- Khi đọc một tác phẩm khoa học ( bài báo, sách, v.v...) cần viết tóm tắt và bình luận những thông tin gì? 15- Để trình bầy một vấn đề KH (hoặc bảo vệ luận văn tốt nghiệp) và để có thể trở thành một người diễn thuyết giỏi theo Anh/Chị cần phải làm gì và phải rèn luyện những phẩm chất gì?

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản