intTypePromotion=1

Đề cương môn học luật tài chính - ngân hàng (ĐH Luật HN)

Chia sẻ: Nguyen CCC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
650
lượt xem
85
download

Đề cương môn học luật tài chính - ngân hàng (ĐH Luật HN)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Môn học này cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính công và pháp luật về tài chính công như NSNN và pháp luật về NSNN, thuế và pháp luật về thuế...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề cương môn học luật tài chính - ngân hàng (ĐH Luật HN)

 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG BẢNG TỪ VIẾT TẮT BT Bài tập ĐĐ Địa điểm GTGT Giá trị gia tăng KTĐG Kiểm tra đánh giá LVN Làm việc nhóm MT Mục tiêu NC Nghiên cứu NSNN Ngân sách nhà nước SV Sinh viên TC Tín chỉ TG Thời gian TL Thảo luận TTĐB Tiêu thụ đặc biệt VĐ Vấn đề HÀ NỘI - 2011 2
 2. TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI Văn phòng Bộ môn luật tài chính - ngân hàng KHOA PHÁP LUẬT KINH TẾ Phòng 505 - K4 - Trường Đại học Luật Hà Nội. BỘ MÔN LUẬT TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG Số 87, đường Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại: 04.37738316 Email: luattaichinhnganhang@yahoo.com.vn Hệ đào tạo: Cử nhân luật (chính quy) Giờ làm việc: 7h00 - 17h00 hàng ngày (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ). Tên môn học: Luật tài chính Số tín chỉ: 03 2. CÁC MÔN HỌC TIÊN QUYẾT: Không có Loại môn học: Bắt buộc 3. TÓM TẮT NỘI DUNG MÔN HỌC 1. THÔNG TIN VỀ GIẢNG VIÊN Luật tài chính được thiết kế là môn học bắt buộc trong chương trình 1. TS. Phạm Thị Giang Thu - GVC, Trưởng bộ môn đào tạo cử nhân luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Môn học này Điện thoại: 04.37738316 cung cấp những kiến thức cơ bản về lĩnh vực tài chính công và pháp Email: hoangminh2404@yahoo.com luật về tài chính công như NSNN và pháp luật về NSNN, thuế và pháp 2. ThS. Nguyễn Đức Ngọc - GV luật về thuế... Việc nghiên cứu, giảng dạy môn học này nhằm giúp Điện thoại: 04.37738316 người học tiếp cận và nâng cao nhận thức về các vấn đề liên quan đến Email: ngoc_hlu@yahoo.com chính sách công cũng như mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống chính sách công của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường. 3. ThS. Nguyễn Minh Hằng - GV Điện thoại: 04.37738316 Nhằm mục tiêu trên, môn học được thiết kế thành 2 phần với 14 nội Email: hangnm76@fpt.vn dung cụ thể như sau: 4. ThS. Trần Vũ Hải - GV Phần 1. NSNN và pháp luật NSNN Điện thoại: 04.37738316 1. Những vấn đề lí luận về NSNN và pháp luật NSNN E-mail: tranvuhai_luatgia@yahoo.com 2. Pháp luật về tổ chức NSNN 5. ThS. Phạm Nguyệt Thảo - GV 3. Pháp luật về quá trình NSNN Điện thoại: 04.37738316 4. Pháp luật về thu NSNN Email: phnthao@yahoo.fr 5. Pháp luật về chi NSNN 6. Nguyễn Thị Thanh Tú - GV 6. Pháp luật về quản lí quỹ NSNN Điện thoại: 04.37738316 Phần 2. Thuế và pháp luật thuế 7. Nguyễn Hải Yến - GV 7. Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật thuế Điện thoại: 04.37738316 8. Pháp luật về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 3 4
 3. 9. Pháp luật thuế TTĐB Vấn đề 7. Những vấn đề lí luận về thuế và pháp luật thuế 10. Pháp luật thuế GTGT 1. Những vấn đề lí luận về thuế 11. Pháp luật thuế thu nhập 2. Các nguyên tắc đánh thuế và quyền thu thuế của Nhà nước 12. Pháp luật thuế liên quan đến đất đai 3. Tổng quan về pháp luật thuế 13. Pháp luật thuế khác Vấn đề 8. Pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 14. Pháp luật quản lí thuế 1. Khái niệm thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2. Nội dung pháp lí về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 4. NỘI DUNG CHI TIẾT CỦA MÔN HỌC Vấn đề 9. Pháp luật thuế TTĐB Vấn đề 1. Những vấn đề lí luận về NSNN và pháp luật NSNN 1. Khái niệm thuế TTĐB 1. Những vấn đề lí luận về NSNN 2. Nội dung pháp lí về thuế TTĐB 2. Tổng quan về luật ngân sách Vấn đề 10. Pháp luật thuế GTGT Vấn đề 2. Pháp luật về tổ chức NSNN 1. Khái niệm thuế GTGT 1. Tổ chức hệ thống NSNN 2. Nội dung pháp lí về thuế GTGT 2. Chế độ phân cấp quản lí NSNN Vấn đề 11. Pháp luật thuế thu nhập Vấn đề 3. Pháp luật về quá trình NSNN 1. Khái niệm thuế thu nhập 1. Chế độ lập dự toán NSNN 2. Nội dung pháp lí về thuế thu nhập doanh nghiệp 2. Chế độ chấp hành dự toán NSNN 3. Nội dung pháp lí về thuế thu nhập cá nhân 3. Chế độ quyết toán NSNN Vấn đề 12. Pháp luật về thuế liên quan đến đất đai Vấn đề 4. Pháp luật về thu NSNN 1. Khái niệm thuế liên quan đến đất đai 1. Khái niệm và phân loại thu NSNN 2. Nội dung pháp lí về thuế sử dụng đất nông nghiệp 2. Chế độ thu thuế, lệ phí và phí 3. Nội dung pháp lí về thuế nhà đất 3. Chế độ thu ngân sách từ các khoản vay nợ, viện trợ và các khoản thu khác Vấn đề 13. Pháp luật về các loại thuế khác Vấn đề 5. Pháp luật về chi NSNN 1. Pháp luật thuế tài nguyên 1. Khái niệm và phân loại chi NSNN 2. Pháp luật thuế môn bài 2. Chế độ chi thường xuyên Vấn đề 14. Pháp luật về quản lí thuế 3. Chế độ chi ngân sách cho đầu tư phát triển 1. Khái niệm pháp luật về quản lí thuế Vấn đề 6. Pháp luật về quản lí quỹ NSNN 2. Những nội dung chủ yếu trong pháp luật về quản lí thuế 1. Khái niệm quỹ NSNN và quản lí quỹ NSNN 2.1. Các thủ tục hành chính thuế 2. Pháp luật về quản lí quỹ NSNN 2.2. Xây dựng, quản lí, sử dụng thông tin trong quản lí thuế 5 6
 4. 2.3. Thanh tra, kiểm tra thuế của luật ngân sách. ý nghĩa của từng NSNN ở Việt 2.4. Cưỡng chế thi hành các quyết định hành chính thuế 1A5. Nêu được 3 nguyên tắc của Nam. 2.5. Xử lí vi phạm pháp luật thuế đặc trưng của luật NSNN. 1C3. Đưa ra được 2.6. Khiếu nại và giải quyết các tranh chấp về thuế ngân sách. 1B4. Phân tích ý kiến bình luận 1A6. Nêu được 4 được lí do vì sao của cá nhân về các 5. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC bộ phận cấu thành có luật ngân sách. thuật ngữ “luật tài - Nắm được các khái niệm cơ bản của lĩnh vực tài chính công và (chế định) của luật 1B5. Phân tích chính công” và pháp luật tài chính công như NSNN và pháp luật NSNN; thuế và ngân sách. được bản chất của “luật ngân sách”. pháp luật thuế; nhận diện được bản chất, đặc thù của NSNN luật ngân sách. 1C4. Phân tích cũng như bản chất, đặc thù của mỗi loại thuế trong hệ thống được mối quan hệ thuế quốc gia; tương hỗ giữa các - Nắm được cơ sở khoa học của việc ban hành các quy phạm pháp chế định cấu thành luật về NSNN và thuế; nội dung pháp lí của các quy định pháp luật luật ngân sách. về NSNN và pháp luật thuế; - Đưa ra được các quan điểm đánh giá, bình luận về tính hợp lí và 2. 2A1. Nêu được 2B1. Phân tích 2C1. Bình luận những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành về NSNN Pháp khái niệm tổ chức được nguyên lí cơ được vai trò của và thuế. luật về NSNN. bản trong tổ chức ngân sách trung tổ chức 2A2. Nêu được mô NSNN. ương trong hệ 6. MỤC TIÊU NHẬN THỨC CHI TIẾT NSNN hình hệ thống 2B2. Giải thích thống NSNN. MT NSNN và cơ cấu được lí do vì sao 2C2. Nhận xét Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 VĐ các khoản thu, chi phải thiết kế hệ được về mối quan của NSNN. thống NSNN theo hệ giữa các khoản 1. 1A1. Nêu được 1B1. Phân tích 1C1. Đưa ra được 2A3. Nêu được các mô hình hệ thống thu và các khoản Những khái niệm NSNN. được bản chất của ý kiến đánh giá nguyên tắc tổ chức chính quyền. chi của NSNN. vấn đề 1A2. Nêu được 4 NSNN. của cá nhân về NSNN. 2B3. Phân tích 2C3. Bình luận lí luận đặc điểm của 1B2. Hiểu được diễn trình phát 2A4. Nêu được được ý nghĩa của được về cơ chế về NSNN. sự khác biệt giữa triển của NSNN. khái niệm phân cấp từng nguyên tắc tổ phân quyền hiện NSNN 1A3. Nêu được 4 NSNN so với các 1C2. Đưa ra được quản lí NSNN. chức NSNN. nay trong quản lí và nguyên tắc cơ bản loại hình ngân ý kiến bình luận về 2A5. Nêu được hai 2B4. Giải thích NSNN ở Việt pháp của NSNN. sách khác. sự thể hiện các nguyên nội dung cơ bản được lí do vì sao Nam. luật 1A4. Nêu được 1B3. Phân tích tắc cơ bản của của chế độ phân phải có sự phân NSNN phạm vi điều chỉnh được nội dung và NSNN trong Luật cấp quản lí NSNN. cấp quản lí NSNN. 7 8
 5. 2A6. Nêu được ý 2B5. Giải thích thẩm quyền của các 3B5. Phân tích động chấp hành nghĩa của chế độ được vì sao pháp cơ quan nhà nước được bản chất của NSNN ở Việt phân cấp quản lí luật phải có sự quy trong quá trình mối quan hệ phân Nam. NSNN. định khác nhau về chấp hành ngân quyền giữa các cơ 3C5. Bình luận nguồn thu và sách. quan nhà nước được về ý nghĩa nhiệm vụ chi giữa 3A7. Nêu được trong giai đoạn chấp pháp lí và ý nghĩa các cấp ngân sách. khái niệm quyết hành ngân sách. kinh tế của việc toán NSNN. 3B6. Phân tích phê chuẩn quyết 3. 3A1. Nêu được 3B1. Phân tích 3C1. Đưa ra được 3A8. Nêu được hai được ý nghĩa pháp toán NSNN. Pháp khái niệm lập dự được bản chất của ý kiến đánh giá giai đoạn của quá lí của thủ tục 3C6. Bình luận luật về toán NSNN. hoạt động lập dự của cá nhân về trình quyết toán quyết toán NSNN. được về mối tương quá 3A2. Nêu được hai toán NSNN. tính hiệu quả của NSNN (lập báo cáo 3B7. Phân tích quan quyền lực trình giai đoạn của quá 3B2. Phân tích hoạt động lập dự quyết toán và phê được các quy định giữa Quốc hội và NSNN trình lập dự toán được sự khác biệt toán NSNN ở Việt chuẩn báo cáo cơ bản về thủ tục Chính phủ trong NSNN (soạn thảo về thẩm quyền và Nam hiện nay. quyết toán). quyết toán ngân giai đoạn quyết ngân sách và thông thủ tục giữa giai 3C2. Bình luận sách theo Luật NSNN. toán ngân sách. qua ngân sách). đoạn soạn thảo được về khía cạnh 3A3. Nêu được ý ngân sách với giai bản chất của thủ 4. 4A1. Nêu được 4B1. Phân tích 4C1. Bình luận nghĩa của việc lập đoạn thông qua tục thông qua Pháp khái niệm thu được 3 yếu tố cấu được về vai trò của dự toán NSNN. NSNN. NSNN tại Quốc luật về NSNN. thành của quan hệ pháp luật trong 3A4. Nêu được 3B3. Phân tích hội. thu 4A2. Nêu được 4 pháp luật thu NSNN. việc thiết kế các cơ khái niệm chấp được bản chất 3C3. Bình luận NSNN tiêu chí phân loại 4B2. Phân tích chế thực hiện thu hành dự toán pháp lí của hoạt được về việc tuân thu NSNN. được ý nghĩa pháp nộp NSNN (cơ chế NSNN. động chấp hành thủ nguyên tắc 4A3. Nêu được 3 lí của việc phân bắt buộc và cơ chế 3A5. Nêu được hai dự toán NSNN. thăng bằng ngân nhóm thu cơ bản loại các khoản thu thoả thuận). nội dung cơ bản 3B4. Phân tích sách trong quá của NSNN từ thuế, NSNN. 4C2. Bình luận của chế độ chấp được các nội dung trình chấp hành lệ phí và phí. 4B3. Phân tích được nguyên tắc: hành dự toán ngân pháp lí cơ bản của NSNN. 4A4. Nêu được các được bản chất Quốc hội là cơ sách (chấp hành dự quá trình chấp 3C4. Bình luận vấn đề cơ bản mà pháp lí của quan quan duy nhất có toán thu và chấp hành dự toán thu được về khả năng pháp luật cần quy hệ thu thuế, lệ phí quyền lập thuế, hành dự toán chi). và dự toán chi giám sát của Quốc định khi điều chỉnh và phí. sửa đổi, bổ sung 3A6. Nêu được NSNN. hội đối với hoạt quan hệ thu thuế, lệ 4B4. Phân tích và bãi bỏ các thứ 9 10
 6. phí và phí. được các nội dung thuế. khái niệm chi đầu chi thường xuyên Việt Nam thời 4A5. Nêu được cơ bản của pháp 4C3. Bình luận tư phát triển từ theo pháp luật gian qua. khái quát các luật thuế (xét từ khía được nguyên tắc: NSNN. hiện hành. khoản thu NSNN cạnh pháp luật về Các khoản thu từ 5A6. Liệt kê được 5B5. Phân tích từ vay nợ, viện trợ nội dung và pháp vay nợ phải được các khoản chi cụ được bản chất và và các khoản thu luật về hình thức). ưu tiên dùng để chi thể thuộc nhóm chi đặc trưng của các khác. 4B5. Phân tích đầu tư phát triển. đầu tư phát triển từ khoản chi đầu tư được nội dung cơ NSNN. phát triển từ NSNN. bản của chế độ thu 5B6. Phân tích ngân sách từ vay được những nội nợ, viện trợ và các dung cơ bản của khoản thu khác. các khoản chi đầu tư phát triển theo 5. 5A1. Nêu được 5B1. Phân tích 5C1. Bình luận pháp luật hiện hành. Pháp khái niệm chi được bản chất của được nguyên tắc luật về NSNN. công phí và các quy định tại Điều 6. 6A1. Nêu được 6B1. Phân tích 6C1. So sánh được chi 5A2. Nêu được tiêu loại công phí. 8 Luật NSNN. Pháp khái niệm và đặc được bản chất của những điểm giống NSNN chí phân loại chi 5B2. Phân tích 5C2. Bình luận luật về trưng của quỹ quỹ NSNN và các và khác nhau giữa ngân sách và ý được mối tương được về tính hợp quản lí NSNN. yếu tố cấu thành khái niệm “kinh nghĩa của việc quan giữa chi pháp và tính hợp lí quỹ 6A2. Nêu được quỹ NSNN. phí” và “công phân loại chi ngân thường xuyên và của cơ chế khoán NSNN khái niệm, đặc 6B2. Phân tích và quỹ”. sách. chi đầu tư phát chi hành chính - sự trưng và các yếu tố luận giải được bản 6C2. Bình luận 5A3. Nêu được triển trong cơ cấu nghiệp và đánh giá cấu thành của hoạt chất pháp lí của được về tính hiệu khái niệm chi chi NSNN. được khả năng áp động quản lí quỹ hoạt động quản lí quả của việc áp thường xuyên từ 5B3. Phân tích dụng cơ chế này ở NSNN. quỹ NSNN (là hoạt dụng các phương NSNN. được bản chất của Việt Nam trong 6A3. Nêu được động quản lí nhà thức kiểm soát chi 5A4. Liệt kê được các khoản chi thường giai đoạn hiện nay. khái quát phạm vi nước về tài chính của Kho bạc nhà các khoản chi cụ xuyên từ NSNN. 5C3. Bình luận điều chỉnh của hay là hoạt động nước ở Việt Nam thể thuộc nhóm chi 5B4. Phân tích được thực tiễn áp pháp luật về quản lí quản trị công tài). theo pháp luật hiện thường xuyên từ được những nội dụng pháp luật quỹ NSNN. 6B3. Phân tích hành. NSNN. dung pháp lí cơ trong lĩnh vực chi 6A4. Nêu được được cơ sở khoa học 5A5. Nêu được bản của các khoản đầu tư phát triển ở 11 12
 7. thẩm quyền của các của việc điều chỉnh luật thuế. 7B6. Phân tích thu thuế của Việt chủ thể trong hoạt bằng pháp luật đối 7A7. Nêu được cấu được các đặc điểm Nam hiện nay. động quản lí quỹ với hoạt động trúc của pháp luật của pháp luật thuế. 7C5. Bình luận NSNN. quản lí quỹ NSNN. thuế (trình bày chi 7B7. Phân tích được về cấu trúc 6A5. Nêu được các 6B4. Phân tích tiết pháp luật về được các đặc pháp luật thuế ở phương thức quản được nội dung nội dung và pháp trưng của quan hệ nước ta hiện nay. lí quỹ NSNN theo thẩm quyền của luật về quản lí thuế). pháp luật thuế. pháp luật hiện các cơ quan nhà 7A8. Nêu được vai 7B8. Phân tích hành. nước trong quản lí trò của pháp luật được vai trò của quỹ ngân sách thuế. pháp luật thuế. theo Luật NSNN. 8. 8A1. Nêu được 8B1. Phân tích 8C1. Bình luận 7. 7A1. Nêu được 7B1. Phân tích 7C1. Bình luận Pháp khái niệm và đặc được sự khác biệt được về vai trò Những khái niệm và 3 đặc được từng đặc được về khái niệm luật điểm thuế xuất về mục tiêu đánh bảo hộ của thuế vấn đề điểm của thuế. điểm của thuế. và đặc điểm của thuế khẩu, thuế nhập thuế nhập khẩu so nhập khẩu trong lí luận 7A2. Nêu được các 7B2. So sánh thuế. xuất khẩu. với thuế xuất giai đoạn Việt về thuế tiêu chí phân loại được thuế với các 7C2. Nhận xét, khẩu, 8.A2. Hiểu được khẩu. Nam hội nhập kinh và thuế. khoản thu khác đánh giá được về thuế những khái niệm 8B2. Lí giải được tế quốc tế hiện nay. pháp 7A3. Nêu được 4 của NSNN. tiêu chí phân loại nhập cơ bản: Khu phi quy chế thuế xuất 8C2. Phân tích luật nguyên tắc đánh 7B3. Phân tích thuế, đề xuất ý khẩu thuế quan, cửa khẩu, thuế nhập được những tác thuế thuế. được ý nghĩa của kiến cá nhân về khẩu, biên giới. khẩu đối với hàng động từ các cam 7A4. Nêu được 2 từng tiêu chí phân tiêu chí phân loại 8A3. Nêu được căn hoá ra, vào khu kết quốc tế của quyền thu thuế của loại thuế. thuế. cứ tính thuế xuất phi thuế quan. Việt Nam về thuế Nhà nước. 7B4. Phân tích 7C3. Bình luận khẩu, thuế nhập 8B3. Phân tích xuất khẩu, thuế 7A5. Nêu được được các nguyên được về các khẩu và thuật ngữ được sự khác biệt nhập khẩu. khái niệm và tắc đánh thuế. nguyên tắc đánh “trị giá hải quan”. trong việc xác 8C3. Bình luận những đặc điểm 7B5. Phân tích thuế ở nước ta hiện 8A4. Nêu được định giá tính thuế được về những của pháp luật thuế. được ý nghĩa của nay. phương pháp xác xuất khẩu với giá điểm mới của Luật 7A6. Nêu được 3 việc khẳng định 7C4 Bình luận định giá tính thuế tính thuế nhập thuế xuất khẩu, đặc trưng cơ bản quyền thu thuế được về việc vận xuất khẩu, giá tính khẩu. thuế nhập khẩu trong quan hệ pháp của Nhà nước. dụng các quyền thuế nhập khẩu. 8B4. Lí giải được năm 2005 so với 13 14
 8. 8A5. Nêu được hệ tại sao phải quy Luật năm 1991 9B4. So sánh thống thuế suất định nhiều loại (sửa đổi, bổ sung được hoàn thuế thuế nhập khẩu. thuế suất thuế năm 1993 và 1998). TTĐB với hoàn 8A6. Nêu được các nhập khẩu. 8C4. Bình luận thuế GTGT. trường hợp được được về tính khả 10. 10A1. Nêu được 10B1. Phân tích 10C1. Bình luận miễn thuế xuất thi trong việc xác Pháp khái niệm và đặc được những ưu được các nhược khẩu, thuế nhập định giá tính thuế luật điểm thuế GTGT. điểm của thuế điểm của thuế GTGT. khẩu. nhập khẩu theo GATT. thuế 10A2. Xác định GTGT. 10C2. Bình luận 8C5. Bình luận được GTGT được phạm vi áp 10B2. Phân tích được về một vài về việc áp dụng dụng của thuế được bản chất trường hợp cá biệt thuế tuyệt đối. GTGT theo quy gián thu của thuế không thể hiện bản 8C6. Bình luận được định hiện hành. GTGT. chất gián thu của về xu hướng phát 10A3. Nêu được 10B3. Giải thích thuế GTGT. triển của thuế xuất cách xác định giá được về những 10C3. Bình luận khẩu, thuế nhập tính thuế GTGT trường hợp cá biệt được về sự khác khẩu hiện nay. theo quy định của trong xác định giá biệt giữa nghĩa vụ 9. 9A1. Nêu được 9B1. Phân tích 9C1. Bình luận pháp luật. tính thuế GTGT. thuế GTGT của Pháp khái niệm và đặc được những lí do được về mục tiêu 10A4. Nêu được 10B4. Giải thích chủ thể kinh doanh luật điểm của thuế để Nhà nước ban của thuế TTĐB so quy định về thuế được về cách tiếp hàng hoá chịu thuế thuế TTĐB. hành chế độ thuế với thuế GTGT. suất thuế GTGT. cận của nhà làm GTGT mức 0% và TTĐB 9A2. Nêu được TTĐB. 9C2. So sánh được 10A5. Nêu được luật trong việc xác chủ thể kinh doanh phạm vi áp dụng 9B2. Phân tích phạm vi áp dụng các phương pháp định thuế suất. hàng hoá không của thuế TTĐB. được những lí do của thuế TTĐB tính thuế GTGT và 10B5. Giải thích thuộc diện chịu 9A3. Nêu được các để nhà làm luật với phạm vi áp đối tượng áp dụng. được tại sao lại thuế GTGT. căn cứ tính thuế quy định các trường dụng của thuế 10A6. Nêu được quy định hai 10C4. Bình luận TTĐB. hợp không thuộc GTGT. các trường hợp phương pháp tính được về hiệu quả và 9A4. Nêu được quy diện chịu thuế. 9C3. Bình luận hoàn thuế GTGT. thuế. sự chính xác trong định về hoàn thuế 9B3. Đánh giá được về các cơ sở 10B6. Phân tích hai phương pháp TTĐB. được về thuế suất để xác định thuế được bản chất của tính thuế GTGT. thuế TTĐB. suất cao hoặc thấp. hoàn thuế GTGT. 10C5. Lí giải được 15 16
 9. tại sao trong hoàn 11A7. Nêu được tượng nộp chịu được về phạm vi thuế GTGT lại hay phạm vi áp dụng thuế thu nhập áp dụng luật thuế xảy ra gian lận và của Luật thuế thu doanh nghiệp. thu nhập cá nhân. đề xuất các biện nhập cá nhân. 11B7. Phân biệt So sánh nó với pháp phòng, chống. 11A8. Nêu được được thu nhập thuế thu nhập đối căn cứ tính thuế. chịu thuế và thu với người có thu 11. 11A1. Nêu được 11B1. Phân tích 11C1. Phân biệt 11B9. Nêu được nhập tính thuế nhập cao. Pháp khái niệm và đặc được bản chất của được thuế thu nhập trường hợp đặc thù trong thuế thu 11C8. Bình luận luật điểm của thuế thu thuế thu nhập. với các loại thuế khác. trong tính thuế thu nhập cá nhân. được về căn cứ thuế nhập. 11B2. Hiểu được 11C2. So sánh nhập cá nhân. 11B8. Phân tích tính thuế thu nhập thu 11A2. Nêu được 2 những nội dung được thuế thu nhập được lí do của cá nhân theo quy nhập loại thuế thu nhập cơ bản trong hiệp ở Việt Nam và ở việc quy định các định hiện hành. hiện hành ở Việt định tránh đánh một số nước. đặc thù trong tính 11C9. Bình luận Nam. thuế hai lần. 11C3. Bình luận thuế thu nhập cá được về các quy 11A3. Nêu được sự 11B3. Làm rõ được về thực tiễn áp nhân. định đặc thù trong cần thiết phải kí kết được các dấu hiệu dụng các hiệp định tính thuế thu nhập và thực hiện hiệp để xác định đối tránh đánh thuế hai cá nhân. định tránh đánh tượng nộp thuế lần ở Việt Nam. thuế hai lần trong thu nhập doanh 11C4. Bình luận 12. 12A1. Nêu được 12B1. Hiểu được 12C1. Bình luận thuế thu nhập. nghiệp. được về đối tượng Pháp khái niệm thuế sử bản chất của thuế được về khái niệm 11A4. Nêu được 11B4. Phân tích không phải nộp thuế luật về dụng đất. sử dụng đất so với và bản chất pháp lí phạm vi áp dụng được các căn cứ thu nhập doanh nghiệp. thuế 12A2. Nêu được các loại thuế khác. của các loại thuế của Luật thuế thu tính thuế. 11C5. Bình luận được liên các đặc điểm của 12B2. Hiểu được sử dụng đất. nhập doanh nghiệp. 11B5. Phân tích các căn cứ tính thuế. quan thuế sử dụng đất. sự khác biệt giữa 12C2. So sánh 11A5. Nêu được được các điều 11C6. Bình luận đến đất 12A3. Mô tả được thuế sử dụng đất được phạm vi áp căn cứ tính thuế. kiện ưu đãi, miễn, được các quy định đai các loại thuế sử nông nghiệp, thuế dụng của các loại 11A6. Nêu được giảm thuế. về ưu đãi, miễn, dụng đất. nhà đất và thuế thuế sử dụng đất. các nguyên tắc và 11B6. So sánh giảm thuế thu nhập 12A4. Nêu được chuyển quyền sử 12C3. Bình luận các trường hợp ưu được đối tượng doanh nghiệp ở khái niệm pháp luật dụng đất. được khái niệm đãi, miễn, giảm nộp thuế thu nhập Việt Nam. thuế sử dụng đất. 12B3. Phân tích pháp luật thuế sử thuế. cá nhân với đối 11C7. Bình luận 12A5. Nêu được được vai trò của dụng đất qua các 17 18
 10. phạm vi áp dụng pháp luật thuế sử thời kì. 13. 13A1. Nêu được 13B1. Phân tích 13C1. Bình luận Luật thuế sử dụng dụng đất. 12C4. Bình luận Pháp khái niệm, đặc được các đặc điểm được về phạm vi đất nông nghiệp. 12B4. Chỉ ra được được phạm vi áp luật điểm thuế tài nguyên. cơ bản của thuế áp dụng pháp luật 12A6 Nêu được các dấu hiệu chủ thể dụng Luật thuế sử về các 13A2 Nêu được tài nguyên. thuế tài nguyên. các căn cứ tính nộp thuế sử dụng dụng đất nông nghiệp. loại phạm vi áp dụng 13B2. Phân tích 13C2. Bình luận thuế sử dụng đất đất nông nghiệp. 12C5. Nêu được thuế pháp luật thuế tài được các căn cứ được về các điều nông nghiệp. 12B5. Phân tích quan điểm cá nhân khác nguyên. tính thuế tài nguyên. kiện của một sự 12A7. Nêu được được những điểm các căn cứ tính 13A3. Chỉ ra được 13B3. Giải thích kiện pháp lí là căn các trường hợp đặc thù trong căn thuế sử dụng đất các căn cứ tính được một số cứ phát sinh quan miễn, giảm thuế sử cứ tính thuế sử nông nghiệp theo thuế của thuế tài trường hợp thuộc hệ pháp luật thuế dụng đất nông dụng đất nông quy định pháp luật nguyên. diện miễn, giảm tài nguyên. nghiệp. nghiệp so với các hiện hành. 13A4. Nêu được thuế tài nguyên. 13C3. Bình luận 12A8. Nêu được loại thuế đất khác. 12C6. Nêu được quy định về miễn, 13B4. Phân tích được về mục đích phạm vi áp dụng 12B6. Phân tích quan điểm cá nhân giảm thuế tài nguyên. được đặc điểm của của Nhà nước khi Pháp lệnh thuế nhà được lí do tại sao về việc bổ sung 13A5. Nêu được thuế môn bài so với xây dựng và áp đất. pháp luật lại đưa hoặc giảm bớt các khái niệm, đặc các loại thuế khác. dụng thuế môn 12A9. Nêu được ra các trường hợp trường hợp thuộc điểm thuế môn bài. 13B5. Giải thích bài. các căn cứ tính miễn, giảm thuế diện miễn, giảm 13A6. Nêu được được tại sao trong thuế của thuế nhà sử dụng đất nông thuế sử dụng đất đối tượng nộp thuế thuế môn bài lại đất. nghiệp. nông nghiệp. môn bài và các quy định các mức 12A10. Nêu được 12B7. Phân tích 12C7. So sánh mức thuế môn bài. thuế. các trường hợp được dấu hiệu xác được phạm vi áp miễn giảm thuế định đối tượng dụng thuế nhà đất 14. 14A1. Nêu được 14B1. Phân tích 14C1. Bình luận nhà đất. nộp thuế nhà đất. với thuế sử dụng Pháp khái niệm quản lí được khái niệm được về các 12B8. Phân tích đất nông nghiệp. luật thuế và pháp luật pháp luật quản lí nguyên tắc trong được căn cứ tính 12C8. Bình luận về quản lí thuế. thuế. quản lí thuế theo thuế nhà đất. được về sự liên hệ quản lí 14A2. Nêu được 14B2. Phân tích pháp luật Việt 12B9. Lí giải giữa căn cứ tính thuế thuế nguyên tắc trong được các nguyên Nam. được các trường nhà đất với căn cứ quản lí thuế. tắc trong quản lí 14C2. Bình luận hợp miễn, giảm tính thuế sử dụng 14A3. Nêu được thuế. được về vấn đề xã thuế nhà đất. đất nông nghiệp. quyền và nghĩa vụ 14B3. Phân tích hội hoá trong công 19 20
 11. cơ bản của các chủ được quyền và tác quản lí thuế ở 7. TỔNG HỢP MỤC TIÊU NHẬN THỨC thể trong quản lí thuế. nghĩa vụ của Việt Nam. 14A4. Nêu được người nộp thuế và 14C3. Bình luận Mục tiêu Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3 Tổng các thủ tục hành cơ quan quản lí được các quy định Vấn đề chính liên quan đến thuế. của pháp luật về Vấn đề 1 6 5 4 15 thu, nộp thuế. 14B4. Phân tích thủ tục hành chính 14A5. Nêu được được nội dung liên quan đến thu, Vấn đề 2 6 5 3 14 các nội dung trong trong các thủ tục nộp thuế ở nước ta Vấn đề 3 8 7 6 21 quản lí thông tin về hành chính liên hiện nay. người nộp thuế. quan đến thu, nộp 14C4. Bình luận Vấn đề 4 5 5 3 13 14A6. Nêu được thuế. được về công tác Vấn đề 5 6 6 3 15 khái niệm và các 14B5. Giải thích kiểm tra, thanh tra Vấn đề 6 5 4 2 11 nguyên tắc kiểm được tầm quan thuế ở Việt Nam tra, thanh tra thuế. trọng của việc xây hiện nay. Vấn đề 7 8 8 5 21 14A7. Nêu được dựng, thu thập và 14C5. Bình luận Vấn đề 8 6 4 6 16 các trường hợp cưỡng quản lí thông tin được về các biện chế và các biện về người nộp thuế. pháp cưỡng chế thi Vấn đề 9 4 4 3 11 pháp cưỡng chế thi 14B6. Phân biệt hành quyết định Vấn đề 10 6 6 5 17 hành quyết định được giữa kiểm hành chính thuế ở Vấn đề 11 9 8 9 26 hành chính thuế. tra với thanh tra Việt Nam hiện 14A8. Nêu được thuế. nay. Vấn đề 12 10 9 8 27 các hành vi vi phạm 14B7. Phân tích 14C6. Bình luận Vấn đề 13 6 5 3 14 pháp luật thuế và được các hành vi được về các quy Vấn đề 14 9 8 6 23 biện pháp xử lí. vi phạm pháp định xử lí vi phạm 14A9. Nêu được luật thuế đối với pháp luật thuế ở Tổng 94 84 66 244 các nguyên tắc người nộp thuế. Việt Nam. chung trong khiếu 14B8. Giải thích 8. HỌC LIỆU nại, tố cáo và giải được tại sao ở nước A. GIÁO TRÌNH quyết các tranh ta có ít vụ tranh 1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân sách nhà nước, chấp về thuế. chấp về thuế. Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 2009. 21 22
 12. 2. Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb. 3. Michel Bouvier, Nhập môn luật thuế đại cương và lí thuyết thuế, Công an, Hà Nội, 2008. Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2005. 3. Dự án Việt - Pháp về tăng cường năng lực đào tạo quản lí tài chính 4. Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus, Kinh tế học, Tập I, II, công, Học viện tài chính, Giáo trình pháp luật tài chính, Nxb. Lao Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997. động-xã hội, Hà Nội, 2008. 5. Trần Vũ Hải, Tìm hiểu thuật ngữ pháp luật tài chính công, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, 2009. B. TÀI LIỆU THAM KHẢO BẮT BUỘC * Đề tài khoa học, luận văn * Sách 1. Xây dựng các giải pháp minh bạch và thuận lợi trong quản lí thuế Đại học quốc gia Hà Nội, Giáo trình luật tài chính, Hà Nội, 2007. theo Luật quản lí thuế 2006, Đề tài khoa học cấp bộ: “Những giải * Văn bản quy phạm pháp luật pháp tổng thể về môi trường pháp lí và chính sách nhằm nâng cao 1. Bộ luật hình sự năm 1999 (Chương XVII). năng lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư và phát triển kinh doanh 2. Bộ luật dân sự năm 2005. tại tỉnh Hà Tây”, năm 2007. 3. Luật doanh nghiệp năm 2005. 2. “Một số vấn đề lí luận và thực tiễn về xây dựng và hoàn thiện hệ 4. Luật thương mại năm 2005. thống pháp luật thuế Việt Nam trong tiến trình hội nhập kinh tế 5. Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005. quốc tế”, Đề tài khoa học cấp trường năm 2008. 6. Pháp lệnh giải quyết các vụ án hành chính. 3. Trần Vũ Hải, “Thực trạng pháp luật thuế thu nhập cá nhân ở Việt 7. Luật NSNN năm 2002. Nam hiện nay và phương hướng hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 8. Luật quản lí thuế năm 2006. 10/2007. 9. Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 2005. 4. Trần Minh Hiền, Pháp luật thuế GTGT ở Việt Nam và phương 10. Luật thuế TTĐB năm 2008. hướng hoàn thiện, Luận văn thạc sĩ, 2006. 11. Luật thuế GTGT năm 2008. 5. Khương Thị Quỳnh Hương, Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát chi 12. Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008. NSNN ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, 2006. 13. Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007. 6. Phạm Nguyệt Thảo, Pháp luật về thuế tài sản ở Việt Nam, Luận văn thạc sĩ, 2007. 14. Luật thuế tài nguyên năm 2009. 15. Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp năm 2010. * Bài viết đăng trên tạp chí 16. Các nghị định hướng dẫn thi hành những văn bản pháp luật nêu trên 1. Vũ Văn Cương, “Hoàn thiện pháp luật ngân hàng theo hướng nâng và các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế. cao vai trò của ngân hàng trong hoạt động quản lí thuế”, Tạp chí luật học, số 12/2007. C. TÀI LIỆU THAM KHẢO LỰA CHỌN 2. Phạm Thị Giang Thu, “Những yêu cầu và mục tiêu cơ bản của việc * Sách hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế ở Việt Nam”, Tạp chí nhà nước 1. Trường Đại học Luật Hà Nội, Từ điển giải thích thuật ngữ luật học và pháp luật, số 3, tháng 3/2008. (Phần luật tài chính), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, 1999. 3. Phạm Thị Giang Thu, “Một số ý kiến trao đổi về Dự thảo Luật 2. Bộ tài chính - Viện khoa học tài chính, Luật tài chính, ngân sách và thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp”, Tạp chí kế toán công ở các nước, Thông tin chuyên đề, Hà Nội, 1993. luật học, số 4/2008. 23 24
 13. 4. Vũ Văn Cương, “Thông tin về người nộp thuế trong pháp luật 9. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY-HỌC quản lí thuế ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 9.1. Lịch trình chung 5. Vũ Văn Cương và Vũ Ngọc Hà, “Pháp luật về kiểm tra, thanh tra thuế ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Hình thức tổ chức dạy-học Tổng 6. Trần Vũ Hải, “Một số vấn đề về việc ban hành Luật thuế môi Tuần VĐ Lí Seminar LVN Tự KTĐG số trường ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. thuyết NC 7. Nguyễn Minh Hằng, “Thuế Thu nhập doanh nghiệp với hoạt động 0 Giới chào bán cổ phiếu của công ti cổ phần”, Tạp chí luật học, số 5/2009. thiệu Nhận BT lớn/học kì 8. Nguyễn Lan Hương, “Hoàn thiện pháp luật thuế tài sản ở Việt môn học Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 1 1 2 3 Nhận BT nhóm/tháng 1 9. Đoàn Trung Kiên, “Bản chất pháp lí của thuế chống bán phá giá 2 2+3 2 3 hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 3 4 2 2 Nhận BT cá nhân/tuần 1 10. Phạm Nguyệt Thảo, “Thuế nhà đất - một số bất cập và hướng hoàn thiện”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 4 5 2 2 3 Nộp BT cá nhân/tuần 1 11. Phạm Thị Giang Thu, “Phát triển bền vững và một số vấn đề đặt ra 5 6 2 2 cho hệ thống pháp luật thuế Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 6 2 3 12. Lê Thu Thủy, “Những vấn đề đặt ra khi thực thi Luật thuế thu 7 7 2 3 Nộp BT nhóm/tháng 1 nhập cá nhân ở Việt Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. Nhận BT nhóm/tháng 2 13. Nguyễn Văn Tuyến, “Bản chất của thuế - sự tiếp cận từ các học Thuyết trình thuyết thuế cổ điển và hiện đại”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 8 8 2 2 BT nhóm/tháng 1 14. Phạm Thị Giang Thu, “Xây dựng Luật thuế tài nguyên ở Việt 9 9 2 2 Nhận BT cá nhân/tuần 2 Nam”, Tạp chí luật học, số 5/2009. 10 10 2 2 Nộp BT cá nhân/tuần 2 * Văn bản quy phạm pháp luật 11 11 2 2 3 Các hiệp định về tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước. 12 11 2 3 * Tài liệu khác 13 12 2 3 Nộp BT nhóm/tháng 2 1. Tuyển chọn các bản án hình sự hoặc hành chính liên quan đến lĩnh Thuyết trình vực thuế. 14 13 2 2 3 BT nhóm/tháng 2 2. Các tài liệu liên quan đến vấn đề thuế quốc tế. 15 14 2 Nộp BT lớn/học kì * Website 26 14 6 27 1. http://www.mof.gov.vn Tổng tiết tiết tiết giờ 2. http://www.thuvienphapluat.com 3. http://www.vibonline.com.vn 26 7 3 9 45 Quy đổi giờ giờ giờ giờ giờ 4. http://www.gdt.gov.vn TC TC TC TC TC 5. http://www.moj.gov.vn 25 26
 14. 9.2. Lịch trình chi tiết Tuần 1: Vấn đề 1 Tuần 0: Giới thiệu môn học Hình thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chức ĐĐ chuẩn bị Hình thức dạy-học Yêu cầu SV tổ chức TG Nội dung chính chuẩn bị Lí 2 - Giới thiệu khái niệm NSNN, cấu * Đọc: dạy-học thuyết giờ trúc NSNN. - Chương I Giáo trình luật NSNN, TC - Giới thiệu các nguyên tắc cơ bản 2 tiết - Giới thiệu đề cương và - Đọc đề cương môn của NSNN. Trường Đại học khái quát toàn bộ môn học. Luật Hà Nội, - Giới thiệu phạm vi điều chỉnh học, các hình thức chuẩn - Chuẩn bị trước các tóm tắt các ý của pháp luật về ngân sách và các bị BT, bài kiểm tra, các vấn đề chưa rõ về môn nội dung cơ bản của pháp luật vềchính. vấn đề, các tiêu chí đánh học cần được giải đáp. ngân sách. - Luật NSNN năm 2002 và các giá và nguồn học liệu. Tự NC 1 giờ Lịch sử hình thành và phát triển văn bản hướng - Giới thiệu tổng quan TC của NSNN và thuật ngữ “NSNN”. dẫn thi hành. môn học. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp - Chia nhóm (cố định, học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... trong suốt thời gian học) ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm và xác định nhiệm vụ ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 tuần tiếp theo; nhắc SV KTĐG Nhận BT nhóm/tháng 1 làm kế hoạch học tập Tuần 2: Vấn đề 2 + 3 của cá nhân (gồm kế hoạch làm BT của sinh Hình thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu viên; chọn và nhận BT SV chuẩn bị chức ĐĐ lớn/học kì, khuyến khích dạy-học đăng kí seminar...). Lí 2 giờ Vấn đề 2: * Đọc: KTĐG Nhận BT lớn/học kì thuyết TC - Phân tích khái niệm tổ - Chương II Giáo trình 27 28
 15. chức NSNN. luật NSNN, Trường Tuần 3: Vấn đề 4 - Giới thiệu mô hình hệ Đại học Luật Hà Nội, Hình thống NSNN ở Việt Nam và tóm tắt các ý chính. thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu các nguyên tắc tổ chức, hoạt - Luật NSNN năm chức ĐĐ SV chuẩn bị dạy-học động của hệ thống NSNN. 2002 và các văn bản - Phân tích nội dung chế độ hướng dẫn thi hành. Lí 2 - Giới thiệu khái niệm và tiêu chí * Đọc: phân cấp quản lí NSNN theo thuyết giờ phân loại các khoản thu NSNN. - Chương V Giáo Luật NSNN năm 2002. TC - Phân tích cấu trúc các khoản thu trình luật NSNN, của NSNN và mối quan hệ giữa Trường Đại học Tự NC 1 Vấn đề 3: * Đọc: các khoản thu NSNN. Luật Hà Nội, tóm giờ - Các nguyên tắc tổ chức và - Chương III và - Giới thiệu khái quát các nội dung tắt các ý chính. TC hoạt động của hệ thống chương IV Giáo trình pháp lí của từng khoản thu NSNN - Luật NSNN năm NSNN. luật NSNN, Trường theo quy định của Luật ngân sách 2002 và các văn - Tìm hiểu khái niệm “quá Đại học Luật Hà Nội, và pháp luật có liên quan. bản hướng dẫn thi trình ngân sách” và mối tóm tắt các ý chính. hành. quan hệ giữa các giai đoạn - Luật NSNN năm Seminar 1 - Cơ chế phân quyền giữa các cơ - Nhóm lập dàn ý của quá trình ngân sách. giờ quan lập pháp và cơ quan hành các vấn đề thảo 2002. - Các nội dung pháp lí của TC pháp trong quản lí ngân sách. luận. hoạt động lập dự toán - Sự phân phối nguồn thu và nhiệm - Nhóm tập điều NSNN. vụ chi giữa các cấp ngân sách. hành seminar theo - Các nội dung pháp lí của - Giải quyết các tình huống cụ thể chủ đề đã đăng kí. hoạt động chấp hành dự toán liên quan đến việc phân phối, sử NSNN. dụng nguồn thu, nhiệm vụ chi của các cấp ngân sách theo quy định - Các nội dung pháp lí của của Luật NSNN năm 2002. hoạt động quyết toán NSNN. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 KTĐG Nhận BT cá nhân/tuần 1 29 30
 16. Tuần 4: Vấn đề 5 Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp Hình học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm chức ĐĐ SV chuẩn bị ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 dạy-học KTĐG Nộp BT cá nhân/tuần 1 Lí 2 - Chi NSNN và các tiêu chí phân * Đọc: thuyết giờ loại chi NSNN. - Chương IV Giáo Tuần 5: Vấn đề 6 TC - Phân tích hai phương thức cấp phát trình luật NSNN, Hình tài chính từ ngân sách (cấp phát Trường Đại học thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị theo hạn mức kinh phí được thông Luật Hà Nội, tóm chức ĐĐ báo và cấp phát theo lệnh chi tiền). tắt các ý chính. dạy-học - Giới thiệu nội dung pháp lí của các - Luật NSNN Lí 2 - Giới thiệu và phân tích bản * Đọc: khoản chi NSNN theo Luật NSNN và năm 2002 và các thuyết giờ chất các khái niệm “quỹ - Chương VI Giáo trình các văn bản pháp luật có liên quan. văn bản hướng TC NSNN” và “quản lí quỹ luật NSNN, Trường - Nộp BT cá nhân/tuần 1. dẫn thi hành. NSNN”. Đại học Luật Hà Nội, Seminar 1 - Bản chất và mối quan hệ giữa - Nhóm lập dàn - Phân tích các nội dung của tóm tắt các ý chính. giờ “kinh phí” và “công quỹ” trong lĩnh ý các vấn đề pháp luật về quản lí quỹ NSNN. - Luật NSNN năm 2002. TC vực chi NSNN. thảo luận. Seminar 1 - Bản chất pháp lí của hoạt - Nhóm lập dàn ý các - Những nội dung cơ bản của vấn đề - Nhóm tập điều giờ động quản lí quỹ NSNN là vấn đề thảo luận. khoán chi hành chính trong giai đoạn hành seminar TC hoạt động quản lí nhà nước - Nhóm tập điều hành hiện nay ở nước ta. theo chủ đề đã về tài chính hay là hoạt động seminar theo chủ đề đã - Vấn đề cải cách thủ tục hành chính đăng kí. quản trị công tài? đăng kí. trong lĩnh vực chi NSNN. - Các phương thức quản lí - Vấn đề cắt giảm chi tiêu công quỹ NSNN. trong bối cảnh kinh tế thị trường và - Vai trò của hoạt động kiểm tra tài chính và kiểm toán nhà xử lí lạm phát ở Việt Nam. nước trong quản lí quỹ NSNN. Tự NC 1 Vấn đề kiểm soát chi NSNN ở Việt * Đọc: Giáo Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp giờ Nam và vai trò của kho bạc nhà trình luật NSNN, học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... TC nước. Trường Đại học ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm Luật Hà Nội. ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 31 32
 17. Tuần 6: SV làm việc theo nhóm Tự NC 2 giờ - Quan hệ pháp luật thuế. Hình thức TC - Nguồn của pháp luật thuế. tổ chức TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị dạy-học ĐĐ Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... LVN 1 Giải quyết các - Các tình huống do Bộ môn giao. ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm giờ tình huống pháp lí - Các văn bản pháp luật và tài ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 TC liên quan đến pháp liệu có liên quan để giải quyết luật về NSNN. tình huống. KTĐG Nộp BT nhóm/tháng 1, nhận BT nhóm/tháng 2 Tự NC 1 Vai trò của Nhà * Đọc: Tuần 8: Vấn đề 8 giờ nước trong hoạt - Giáo trình luật NSNN, TC động thu và chi Trường Đại học Luật Hà Nội. Hình thức NSNN. - Các sách tham khảo về tài tổ chức TG, Nội dung chính Yêu cầu dạy-học ĐĐ SV chuẩn bị chính công và kinh tế học. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương Lí thuyết 2 giờ - Phân tích bản chất và các đặc * Đọc: pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... TC trưng của thuế xuất khẩu, thuế - Giáo trình luật thuế ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm nhập khẩu. Việt Nam, Trường ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 - Khái quát các nội dung của Đại học Luật Hà Nội. pháp luật thuế xuất khẩu, thuế - Luật thuế xuất Tuần 7: Vấn đề 7 nhập khẩu. khẩu, thuế nhập khẩu Hình - Ưu điểm và nhược điểm của và các văn bản thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị thuế nhập khẩu. hướng dẫn thi hành. chức ĐĐ - Sự khác nhau giữa các phương dạy-học pháp xác định trị giá hải quan Lí 2 giờ - Giới thiệu đặc điểm * Đọc: khi tính thuế nhập khẩu. thuyết TC của thuế; các cách phân - Chương I Giáo trình luật - Ảnh hưởng của quá trình hội loại thuế. thuế Việt Nam, Trường Đại nhập đối với việc hoàn thiện - Giới thiệu các nguyên học Luật Hà Nội (tr. 7 - 56). pháp luật thuế xuất khẩu, thuế tắc đánh thuế và quyền - Giáo trình thuế nhà nước, nhập khẩu. thu thuế của Nhà nước. Học viện tài chính. - Cấu trúc pháp luật thuế. - Các văn bản quy phạm Seminar 1 giờ Thuyết trình BT nhóm/tháng 1 Các nhóm chuẩn bị Nộp BT nhóm/tháng 1. pháp luật theo yêu cầu. TC cho thuyết trình BT 33 34
 18. nhóm/tháng 1 và phân Tuần 10: Vấn đề 10 loại kết quả cho từng Hình thức thành viên của nhóm. TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị tổ chức Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp ĐĐ dạy-học học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm Lí thuyết 2 giờ - Bản chất của thuế GTGT. * Đọc: ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 TC - Phạm vi áp dụng Luật - Chương II Giáo trình KTĐG Thuyết trình BT nhóm/tháng 1 thuế GTGT. luật thuế Việt Nam, - Căn cứ tính thuế GTGT. Trường Đại học Luật Tuần 9: Vấn đề 9 - Phương pháp tính thuế. Hà Nội. Hình - Hoàn thuế GTGT. - Luật thuế GTGT và thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị chức ĐĐ Nộp BT cá nhân/tuần 2. các văn bản hướng dẫn dạy-học thi hành. Lí 2 - Bản chất của thuế TTĐB. * Đọc: Seminar 1 giờ - Các dấu hiệu cơ bản để - Nhóm lập dàn ý các thuyết giờ - Phạm vi áp dụng Luật - Chương III Giáo trình TC thuế TTĐB. luật thuế Việt Nam, Trường TC xác định chủ thể nộp thuế vấn đề thảo luận. - Căn cứ tính thuế TTĐB. Đại học Luật Hà Nội. GTGT theo quy định của - Nhóm tập điều hành - Hoàn thuế TTĐB. - Luật thuế TTĐB và các pháp luật hiện hành. seminar theo chủ đề đã văn bản hướng dẫn thi hành. - Bản chất của việc hoàn đăng kí. Seminar 1 - Vai trò của thuế TTĐB - Nhóm lập dàn ý các vấn thuế GTGT và sự khác biệt giờ đối với nền kinh tế. đề thảo luận. giữa hoàn thuế GTGT với TC - Tính hợp lí về thuế suất - Nhóm tập điều hành seminar khấu trừ thuế GTGT. trong biểu thuế TTĐB. theo chủ đề đã đăng kí. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 KTĐG Nhận BT cá nhân/tuần 2 KTĐG Nộp BT cá nhân/tuần 2 35 36
 19. Tuần 11: Vấn đề 11 Tuần 12: Vấn đề 11 Hình thức TG, Hình thức tổ chức ĐĐ Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị tổ chức TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị dạy-học ĐĐ dạy-học Lí 2 Nội dung cơ bản của Luật thuế * Đọc: Lí thuyết 2 - Bản chất của thuế * Đọc: thuyết giờ thu nhập cá nhân. - Mục III Chương V giờ thu nhập và các loại - Mục I, II Chương V Giáo TC Giáo trình luật thuế TC thuế thu nhập hiện trình luật thuế Việt Nam, Việt Nam, Trường Đại học Luật Hà Nội. nay. Trường Đại học Luật Hà Nội. - Luật thuế thu nhập - Nội dung cơ bản - Luật thuế thu nhập doanh cá nhân và các văn bản của Luật thuế thu nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. nhập doanh nghiệp. hướng dẫn thi hành. LVN 1 - Những ưu điểm và nhược điểm - Nhóm lập dàn ý các LVN 1 Giải quyết các tình - Các tình huống do Bộ môn giờ của thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề thảo luận. giờ huống pháp lí về giao. TC thuế thu nhập cá nhân ở Việt Nam. - Nhóm tập điều TC thuế. - Các văn bản pháp luật có - Bản chất, mục tiêu của thuế hành seminar theo thu nhập. chủ đề đã đăng kí. liên quan để giải quyết tình - Gian lận trong thuế thu nhập huống. và các biện pháp phòng, chống. Tự NC 1 Các cam kết quốc tế Các văn bản về cam kết - Chế độ ưu đãi trong thuế thu giờ của Việt Nam trong quốc tế của Việt Nam trong nhập doanh nghiệp ở Việt Nam. - Sự cần thiết phải kí kết và thực TC lĩnh vực thuế và lĩnh vực thuế. hiện các hiệp định tránh đánh những tác động của thuế hai lần trong thuế thu nhập. các cam kết này đến việc hoàn thiện pháp Tự NC 1 Quá trình hình thành và phát giờ triển của pháp luật về thuế thu luật thuế ở Việt Nam. TC nhập ở Việt Nam. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 37 38
 20. Tuần 13: Vấn đề 12 Tự NC 1 - Khái niệm, đặc điểm * Đọc: Hình giờ của thuế tài nguyên. - Chương VII Giáo trình thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu TC - Các nội dung pháp lí cơ luật thuế Việt Nam, Trường chức ĐĐ SV chuẩn bị bản về thuế tài nguyên. Đại học Luật Hà Nội. dạy-học - Các nội dung pháp lí cơ - Pháp lệnh thuế tài Lí 2 - Các loại thuế sử * Đọc: bản về thuế môn bài. nguyên, thuế môn bài và thuyết giờ dụng đất. - Chương VI Giáo trình luật thuế - Pháp luật thuế tài các văn bản hướng dẫn thi TC - Nội dung cơ bản Việt Nam, Trường Đại học Luật nguyên ở một số nước hành. của pháp luật về Hà Nội. thuế sử dụng đất. - Luật thuế sử dụng đất nông Seminar Thuyết trình BT nghiệp; pháp lệnh thuế nhà đất nhóm/tháng 2 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp Tự NC 1 Tìm hiểu nội dung học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... giờ của Luật Thuế sử ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm TC dụng đất phi nông ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 nghiệp. KTĐG Thuyết trình BT nhóm/tháng 2 Tư vấn ‐ Nội dung: Giải đáp, tư vấn về nội dung và phương pháp học tập; chỉ dẫn khai thác các nguồn tài liệu... Tuần 15: Vấn đề 14 ‐ Thời gian: Từ 14h00’ đến 17h00’ thứ năm ‐ Địa điểm: Phòng 505 - K4 Hình KTĐG Nộp BT nhóm/tháng 2 thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị chức ĐĐ Tuần 14: Vấn đề 13 dạy-học Hình Lí 2 - Những vấn đề lí luận * Đọc: thức tổ TG, Nội dung chính Yêu cầu SV chuẩn bị chức ĐĐ thuyết tiết về quản lí thuế. - Giáo trình luật thuế Việt dạy-học - Những nội dung chủ Nam, Trường Đại học Luật yếu của pháp luật về Hà Nội. LVN 1 Tìm hiểu về những mục tiêu và định hướng chủ yếu quản lí thuế. - Luật quản lí thuế và các giờ trong việc hoàn thiện pháp luật thuế tài nguyên ở nước - Nộp BT lớn/học kì văn bản hướng dẫn thi hành. TC ta hiện nay. 39 40
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2