ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 HK II

Chia sẻ: Nguyen Dang Tung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

2
909
lượt xem
332
download

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 HK II

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1) .................... was Shakespeare born? - In Stratford. A) Where B) What C) When D) Why 2) I prefer having Italian food ................ French wine. A) than drinking B) more drink C) to drink D) to drinking 3) Hoang is really .......... about going to Ho Chi Minh City. It will be an ................ experience for him. A) exhaust/ exhausting B) exhausting/ exhausting C) exhausted/ exhausting D) exhausted/exhausted

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP TIẾNG ANH 10 HK II

Đồng bộ tài khoản