intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Toán (Giải tích) lớp 12 năm 2019-2020 - THPT Nguyễn Du, Đăk Nông

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
5
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Toán (Giải tích) lớp 12 năm 2019-2020 - THPT Nguyễn Du, Đăk Nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 năm 2019-2020 môn Toán (Giải tích) - THPT Nguyễn Du, Đăk Nông sau đây để biết được cấu trúc đề thi cũng như những nội dung chính được đề cập trong đề kiểm tra để từ đó có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả hơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK1 môn Toán (Giải tích) lớp 12 năm 2019-2020 - THPT Nguyễn Du, Đăk Nông

  1. SỞ GD&ĐT TỈNH ĐẮK NÔNG KIỂM TRA GIẢI TÍCH LẦN 1 NĂM 2019-2020 TRƯỜNG THPT NGUYỄN DU MÔN TOÁN LỚP 12 - LỚP 12 Thời gian làm bài : 45 Phút; (Đề có 25 câu) (Đề có 3 trang) Họ tên : ............................................................... Số báo danh : ................... Mã đề 001 2x 1 Câu 1: TH: Đường thẳng y  x 1 cắt đồ thị hàm số y  tại các điểm có tọa độ là x 1 A.  0;2 . B.  1;0  ; 2;1. C.  0; 1 ;  2;1 . D. 1; 2 . Câu 2: VDC: Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số y  x4  2mx 2 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1. A. m  0. B. 0  m  1. C. m  1. D. 0  m  3 4. Câu 3: TH: Tìm giá trị m nhỏ nhất của hàm số y  x3  7 x2  11x  2 trên đoạn [0; 2] . A. m  3 B. m  11 C. m  0 D. m  2 1 4 7 2 Câu 4: VDC: Cho hàm số y  x  x có đồ thị  C  . Có bao nhiêu điểm A thuộc đồ thị  C  sao 8 4 cho tiếp tuyến của  C  tại A cắt  C  tại hai điểm phân biệt M  x1; y1  ; N  x2 ; y2  (M, N khác A) thỏa mãn y1  y2  3  x1  x2  A. 0. B. 2. C. 1. D. 3. 2x  3 Câu 5: TH: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số y  là? x 1 A. 0. B. 1 . C. 2 . D. 3. Câu 6: NB: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên như sau: Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là A. 3. B. 2. C. 1. D. 4. Câu 7: VDT: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau: Số nghiệm thực của phương trình 2 f  x   3  0 là A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 8: TH: Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng  ;   . x 1 x 1 A. y  . B. y  . C. y   x3  3x . D. y  x3  x . x2 x3 Trang 1/4 - Mã đề 001
  2. x 2  3x  4 Câu 9: VDT: Tìm số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số y  x 2  16 A. 3. B. 1. C. 0. D. 2. Câu 10: NB: Cho hàm số y  x3  3x 2 . Mệnh đề nào dưới đây đúng? A. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;0  . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  0; 2  . C. Hàm số đồng biến trên khoảng  0; 2  . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  2;   . Câu 11: VDC: Cho hàm số bậc ba y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình f  x3  3x   4 là 3 A. 7 . B. 3 . C. 4 . D. 8 . xm 16 Câu 12: VDT: Cho hàm số y  ( m là tham số thực) thoả mãn min y  max y  . Mệnh đề nào x 1 1;2  1;2  3 dưới đây đúng? A. m  4 . B. 2  m  4. C. m  0 . D. 0  m  2 . f  x  có đạo hàm f '  x   x  x  2  , x  2 Câu 13: TH: Cho hàm số . Số điểm cực trị của hàm số đã cho là A. 0 . B. 1. C. 2 . D. 3 . Câu 14: NB: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A.  2;0  . B.  0; 2  . C.  0;    . D.  2;    . Câu 15: NB: Cho hàm số f  x  có bảng biến thiên như sau: Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại A. x  1 . B. x  2 . C. x  1 . D. x  3 . xm Câu 16: TH: Cho hàm số y  ( m là tham số thực) thỏa mãn min y  3 .Mệnh đề nào dưới đây x 1  2;4 đúng? A. 3  m  4 B. 1  m  3 C. m  4 D. m  1 Trang 2/4 - Mã đề 001
  3. Câu 17: NB: Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong hình vẽ bên A. y  x4  2 x2  3 . B. y  x3  3x2  3 . C. y   x 4  2 x 2  3 . D. y   x3  3x 2  3 . Câu 18: VDC: Cho hàm số f  x  , bảng xét dấu của f   x  như sau: x  3 1 1  f  x  0  0  0  Hàm số y  f  3  2 x  nghịch biến trên khoảng nào dưới đây? A.  2;4  . B.  2;1 . C. 1; 2  . D.  4;    . Câu 19: NB: Đồ thị của hàm số nào trong các hàm số dưới đây có tiệm cận đứng? 1 1 1 1 A. y  . B. y  . C. y  . D. y  . x  x 1 2 x 1 2 x x 1 4 Câu 20: VDT: Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số y  x3  mx 2   m2  4  x  3 đạt cực đại 1 3 tại x  3 . A. m  7 . B. m  1. C. m  1 . D. m  5 . mx  2m  3 Câu 21: VDT: Cho hàm số y  với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị xm nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tử của S . A. 4 . B. Vô số. C. 5 . D. 3 . Câu 22: NB: Cho hàm số y  ax  bx  cx  d  a, b, c, d  3 2  có đồ thị như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số này là A. 2 B. 0 C. 1 D. 3 Câu 23: TH: Cho hàm số y  f  x  có đạo hàm f   x   x  1 , x  . Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 2 A. Hàm số nghịch biến trên khoảng 1;   . B. Hàm số nghịch biến trên khoảng  1;1 . C. Hàm số đồng biến trên khoảng  ;   . D. Hàm số nghịch biến trên khoảng  ;0  . Câu 24: NB: Giá trị lớn nhất của hàm số f ( x)  x3  3x  2 trên đoạn [  3;3] bằng A. 20 . B. 4 . C. 0 . D. 16 . Câu 25: NB: Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x  4 x  1 tại điểm B 1; 2  là 4 2 A. y  4 x  2 . B. y  4 x  2 . C. y  4 x  6 . D. y  4 x  6 . ------ HẾT ------ Trang 3/4 - Mã đề 001
  4. Trang 4/4 - Mã đề 001
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2