intTypePromotion=1

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 - THCS Trần Đăng Khoa (có đáp án)

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
6
lượt xem
0
download

Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 - THCS Trần Đăng Khoa (có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để trang bị kiến thức và thêm tự tin hơn khi bước vào kì kiểm tra sắp đến mời các bạn học sinh lớp 9 tham khảo Đề kiểm tra 1 tiết HK2 lớp 9 năm 2019-2020 môn Hóa học - THCS Trần Đăng Khoa (có đáp án). Chúc các bạn làm bài kiểm tra tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra 1 tiết HK2 môn Hóa học lớp 9 năm 2019-2020 - THCS Trần Đăng Khoa (có đáp án)

  1. TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG KHOA KIỂM TRA 1 TIẾT HK2 – NĂM HỌC 2019 - 2020 Môn: Hoá học 9. Tiết PPCT 54 Thời gian làm bài 45 phút (không kể thời gian phát đề) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Đề bài: I. Phần trắc nghiệm: (3 điểm) Hãy chọn phương án trả lời em cho là đúng nhất trong các phương án trả lời dưới đây và ghi vào bài làm: Ví dụ câu 1 chọn phương án A thì ghi. Câu 1: A Câu 1. Trong các hợp chất sau, đâu là hợp chất hữu cơ: A. H2CO3 B. C2H6 C. NaHCO3 D. CO2 Câu 2. Dựa vào trạng thái người ta chia nhiên liệu thành mấy loại? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 3. Công thức nào dưới đây viết đúng kí hiệu của etilen: A. H H B. C. H H D. H C=C H–C≡C–H H H H H–C– C–H H – C = C H H H H Câu 4. Trong các hợp chất sau, hợp chất nào dể tham gia phản ứng thế với clo: A. CH4 B. CH2 = CH2 C. C6H6 D. C2H2 Câu 5. Liên kết đôi dể tham gia phản ứng nào sau đây: A. Phản ứng thế B. Phản ứng cộng C. Phản ứng hoá hợp D. Phản ứng phân huỷ Câu 6. Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng kí hiệu của benzen? A. CH = CH B. CH = CH C. CH = CH D. CH = CH CH CH CH CH CH CH CH CH CH – CH CH – CH CH – CH CH – CH II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 7. (2,5 đ) Viết công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ sau: C2H6; C3H6; C4H8. Câu 8. (1,5 đ) Có hai bình đựng hai chất khí CH4 ; C2H4. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết hai chất trên, viết phương trình phản ứng. Câu 9. (3 đ) Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lit khí C2H2. a, Viết phương trình phản ứng xảy ra? b, Tính khối lượng CO2 thu được. c, Cho toàn bộ lượng CO2 thu được đi qua dung dịch Ca(OH)2 dư. Tính khối lượng chất rắn thu được? (Cho biết nguyên tử khối của C = 12; Ca = 40; H = 1; O = 16) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
  2. ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA 1 TIẾT. Môn: Hoá học 9 I. Phần trắc nghiệm: Mỗi câu trả lời đúng đạt 0,5 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 Phương án B C A A B D II. Phần tự luận: (7 điểm) Câu 7. Công thức cấu tạo của các hợp chất hữu cơ: C2H6: H H C3H6: H H C4H8. H H H H H H – C – C – H (0,5đ) H–C – C = C (0,5đ) H–C–C– C– C–H (0,5đ) H H H H H H H H H H H H H C H–C–C– C–H (0,5đ) H H C C (0,5đ) H H H H H–C–H H Câu 8. Dẫn hai khí CH4; C2H4 qua dung dịch brom: (0,25 điểm) - Khí nào làm cho dung dịch brom mất màu C2H4 (0,5 điểm) Phương trình: C2H4 + Br2 CH2Br – CH2Br (0,25 điểm) - Chất còn lại là CH4. (0,5 điểm) V 6,72 Câu 9. - Số mol khí C2H2 tham gia phản ứng là: nC2H2 = = = 0,3 mol 22,4 22,4 - Phương trình phản ứng: 2C2H2 + 5O2 to 4CO2 + 2H2O Số mol theo phương trình: 2 mol 5 mol 4 mol 2 mol Số mol theo đề bài: 0,3 mol => 0,6 mol - Khối lượng CO2 thu được là: mCO2 = n.M = 0,6. 44 = 24,4 g - Khi cho CO2 đi qua dung dịch Ca(OH)2; phương trình phản ứng xảy ra là: CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O Từ phường trình ta có nCO2 = nCaCO3 = 0,6 mol Khối lượng chất rắn CaCO3 thu được là: MCaCO3 = n.M = 0,6. 100 = 60 g ----------------------------------------------------------------------------------
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2