ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (Học kì 2) Toán lớp 6

Chia sẻ: Tran Bao Ngoc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
275
lượt xem
38
download

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (Học kì 2) Toán lớp 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra 1 tiết lần 3 (học kì 2) toán lớp 6', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (Học kì 2) Toán lớp 6

  1. SỞ GD&ĐT TỈNH KON TUM ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 (Học kì 2) TRƯỜNG PT DTNT ĐĂK HÀ Môn: Toán lớp 6. Ngày kiểm tra: 5 / 4 /2012 Thời gian: 45 phút I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3 điểm) 5 Câu 1: Số đối của − là: 7 5 5 7 7 A. − B. C. − D. 7 7 5 5 a c Câu 2: Nếu = thì: b d A. ac = bd B. ab = cd C. cb = ca D. ad = bc Câu 3: Đẳng thức nào sau đây đúng: 1 2 −4 5 1 −2 3 −3 A. − = B. = C. − = D. = 3 6 5 −4 2 4 4 4 2 5 Câu 4: Kết quả của phép tính + là: 3 7 7 29 29 7 A. B. C. D. 10 11 21 21 15 + 5 Câu 5: Biểu thức bằng: 25 + 5 2 15 1 A. B. C. D. 1 3 25 2 x 2 Câu 6: Nếu = thì x bằng: 5 −10 A. 1 B. -1 C. 2 D. -2 II. TỰ LUẬN: (7 điểm) Câu 7: Thực hiện phép tính: (4 điểm) 5 1 1 3 5 7 −4 7 −5 7.1/ + 7.2/ + − 7.3/ � + � 9 9 12 4 8 11 9 11 9 Câu 8: Tìm x, biết: (2 điểm) 1 3 4 6 −11 8.1/ x − = �= x 8.2/ 2 8 5 7 7 1 1 1 1 1 1 Câu 9: Thực hiện phép tính: (1 điểm) + + + + + 6 12 20 30 42 56 .........................HẾT.........................
  2. SỞ GD&ĐT TỈNH KON TUM ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM TRƯỜNG PT DTNT ĐĂK HÀ ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 3 Ngày kiểm tra: 5 /4/ 2012 Môn: Toán lớp 6. I/Phần trắc nghiệm: (đúng mỗi câu 0.5 điểm) Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án B D C C A B II/ Phần tự luận: Câu Nội dung Điểm 7 3.5 điểm 7.1 5 1 5+1 + = 0.5 9 9 9 6 2 = = 0.5 9 3 7.2 1 3 5 2 18 15 + − = + − 0.5 12 4 8 24 24 24 2 + 18 − 15 5 = = 0.5+0.5 24 24 7.3 7 −4 7 −5 7 � 4 −5 � − � + � = � + � 0.5 11 9 11 9 11 �9 9 � 7 7 = � 1) = − (− 0.5 11 11 8 2.5 điểm 8.1 1 3 4 x− = 2 8 5 1 3 x− = 0.5 2 10 3 1 3+ 5 8 0.5+0.5 x= + = = 10 2 10 10 8.2 6 −11 �= x 7 7 −11 6 0.5 x= : 7 7 −11 7 0.25 = . 7 6 −11 0.25 = 7 9 1.0 điểm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 + + + + + = + + + + + 6 12 20 30 42 56 2.3 3.4 4.5 5.6 6.7 7.8 0.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0.25 = − + − + − + − + − + − 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 1 1 4 1 3 0.25 = − = − = 2 8 8 8 8 2
  3. MA TRẬN XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ YÊU CẦU ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 6 LẦN 3 Môn: Toán - lớp 6 I. TRẮC NGHIỆM: Câu Nhận biết Thông hiểu Vận Tổng điểm Ghi chú dụng 1 0.5 0.5 Biết số đối của phân số 2 0.5 0.5 Biết đn hai phân số bằng nhau 3 0.5 0.5 Biết so sánh hai phân số 4 0.5 0.5 Biết rút gọn phân số 5 0.5 0.5 Biết rút gọn phân thức 6 0.5 0. 5 Hiểu tìm x Tổng 2.5 0.5 3.0 II. TỰ LUẬN: Câu Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng điểm Ghi chú 7.1 1.0 1.0 Biết rút cộng hai phân số cùng mẫu 7.2 1.5 1.5 Vận dụng phép cộng trừ các phân số 7.3 1.0 1.0 Hiểu cách tính nhanh phân số Hiểu được các phép toán phân số vào 8 2.5 2.5 bài toán tìm x 9 1.0 1.0 Vận dụng bài toán cộng phân số Tổng 1.0 3.5 2.5 7.0 3

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản