ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : VẬT LÝ 11

Chia sẻ: Le Duc Tuan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
264
lượt xem
62
download

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : VẬT LÝ 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cho bộ nguồn gồm 10 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E0 và điện trở trong r 0 được ghép với nhau theo sơ đồ như hỡnh vẽ. Suất điện động Eb và điện trở trong r b của bộ nguồn trên là giá trị nào dưới đây

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN : VẬT LÝ 11

  1. Trương THPT Đồng Lộc ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Đề thi 1 MễN : VẬT Lí 11 Họ và tờn học sinh:................................................... Lớp :................................................ Phần trắc nghiệm Cõu 1: Công của dòng điện có đơn vị là: A. kWh B. J/s C. W D. kVA Cõu 2: Công của nguồn điện được xác định theo công thức: A. A = E it. B. A = UI. C. A = E i. D. A = UIt. Cõu 3: Một nguồn điện có điện trở trong 0,1 (Ù) đ ược mắc với điện trở 4,8 (Ù) thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là 12 (V). Cường độ dòng điện trong mạch là A. I = 12 (A). B. I = 25 (A). C. I = 120 (A). D. I = 2,5 (A). Cõu 4: Đoạn mạch gồm điện trở R1 = 100 (Ù) mắc nối tiếp với điện trở R2 = 300 (Ù), điện trở toàn mạch là: A. RTM = 200 (Ù). B. RTM = 400 (Ù). C. RTM = 300 (Ù). D. RTM = 500 (Ù). Cõu 5: Một mạch điện kín gồm hai nguồn điện E1, r1 và E2, r2 mắc nối tiếp với nhau, mạch ngoài chỉ có điện trở R. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là: E1 − E2 E1 + E2 E1 + E2 E1 − E2 A. I= B. I= C. I= D. I= R +r−r 1 2 R +r−r 1 2 R +r+r 1 2 R +r+r 1 2 Cõu 6: Cho bộ nguồn gồm 10 pin giống nhau, mỗi pin có suất điện động E 0 và điện trở trong r 0 được ghép với nhau theo sơ đồ như hỡnh vẽ. Suất điện động E b và điện trở trong r b của bộ nguồn trên là giá trị nào dưới đây ? A. . E b = 7E 0 , r b = 1,5r 0 . B. E b = 10E 0 , r b = 5,5r 0 . C. . E b = 7E 0 , r b = 5,5r 0 . D. E b = 10E 0 , r b = 7r 0 . Cõu 7: Moọt nguoàn ủieọn coự suaỏt ủieọn ủoọng 15V, ủieọn trụỷ trong r = 0,5Ω maộc vụựi maùch ngoaứi coự hai ủieọn trụỷ R1 = 20Ω vaứ R2 = 30Ω maộc song song. Coõng suaột cuỷa maùch ngoaứi laứ A. 4,4W. B. 14,4W. C. 17,28W. D. 18W. Cõu 8: Trong các pin điện hoá, dạng năng lượng nào sau đây được biến đổi thành điện năng? A. Hoá năng B. Quang năng. C. Cơ năng D. Nhiệt năng. Cõu 9: Suất điện động của nguồn điện là đại lượng đặc trưng cho khả năng A. tạo ra năng lượng của nguồn. B. thực hiện công của nguồn điện. C. nhiểm điện cho các vật. D. duy trỡ hiệu điện thế của nguồn điện. Cõu 10: Một dũng điện không đổi, sau 2 phút có một điện lượng 24C chuyển qua một tiết diện thẳng. Cường độ dũng điện đó là A. 12A B. 0,2A C. 1/12A0 D. 48A. II. Tự Luận: Cho mạch điện như hỡnh vẽ : E.= 9V, r = 0,5Ω Trên bóng đèn có ghi 3V-3W, R1 = 6Ω, RA = 0 Ω , R2 là một biến trở . 1. Cho R2 = 2Ω : E,r a. Tính điện trở tương đương của mạch ngoài A và số chỉ của Ampe kế ? b. Đèn sáng như thế nào ? Tính công suất tiêu thụ của mạch ngoài ? R1 2. Để đèn sáng bỡnh thường thỡ điện trở R2 phải cú giỏ trị bằng bao nhiờu? R2 Đ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản