intTypePromotion=3

Đề kiểm tra chất lượng môn Toán khối A năm 2009

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
85
lượt xem
10
download

Đề kiểm tra chất lượng môn Toán khối A năm 2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra chất lượng môn toán khối a năm 2009', tài liệu phổ thông, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra chất lượng môn Toán khối A năm 2009

  1. S GD- ĐT PHÚ TH . Đ KI M TRA CH T LƯ NG L P 12 NĂM 2009. Trư ng THPT Tam Nông Môn: Toán , kh i A. Th i gian làm bài 180 phút không k th i gian phát đ PH N CHUNG CHO T T C CÁC THÍ SINH. Câu I (2 đi m ). Cho hàm s : y = x − (2m + 1) x + 2m (m là tham bi n ). 4 2 1. Kh o sát s bi n thiên và v đ th (C) c a hàm s khi m = 2. 2. Tìm t t c các giá tr c a m đ đ th hàm s c t tr c Ox t i 4 đi m phân bi t cách đ u nhau. Câu II (2 đi m ). 1 8 1 1. Gi i phương trình : 2 cos x + cos ( x + 3π ) = + sin 2( x − π ) + 3cos( x + 10, 5π ) + s in x . 2 2 3 3 3 (1 + 4 ).5 x− y 1− x + y = 1+ 3 x− y + 2  2. Gi i h phương trình:  2 1 ( x, y ∈ ¡ ) .  x − 3y y − = 1 − 2y  x Câu III (2 đi m ). xe x y = 0, y = , x = 1. 1. Tính di n tích hình ph ng gi i h n b i các đư ng sau : ( x + 1) 2 · 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang AB= a, BC=a , BAD = 900 c nh SA = a 2 và SA vuông góc v i đáy, tam giác SCD vuông t i C. G i H là hình chi u c a A trên SB , tính th tích c a t di n SBCD và kho ng cách t đi m H đ n m t ph ng (SCD). Câu IV (1 đi m ). Cho các s th c dương a, b, c th a mãn : a.b.c = 1 . Ch ng minh r ng: 1 1 1 . + + ≤ 1. a + b +1 b + c +1 c + a +1 PH N RIÊNG CHO T NG BAN (Thí sinh ch đư c làm 1 trong hai câu V.a ho c V.b). Câu V.a Theo chương trình ban cơ b n (3 đi m ). 1. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho hai đi m A(4;0;0) , B(0; 0; 4) và m t ph ng (P): 2 x − y + 2 z − 4 = 0 a. Ch ng minh r ng đư ng th ng AB song song v i m t ph ng (P) và vi t phương trình m t ph ng trung tr c c a đo n AB. b. Tìm đi m C trên m t ph ng (P) sao cho tam giác ABC đ u. 2. Tìm ph n th c c a s ph c : z = (1 + i )n .Trong đó n∈N và th a mãn: log 4 ( n − 3) + log 5 ( n + 6 ) = 4 Câu V.b Theo chương trình nâng cao.(3 đi m ) 1. Trong không gian v i h t a đ Oxyz, cho hai đư ng th ng:  x = 2+t x − 4 y −1 z + 5  d1 : = = và : d 2 :  y = −3 + 3t t∈¡ . 3 −1 −2  z=t  a. Ch ng minh r ng d1 và d2 chéo nhau, tính kho ng cách gi a chúng. b.Vi t phương trình m t c u có bán kính nh nh t ti p xúc v i c hai đư ng th ng d1 và d2 2.Cho s ph c : z = 1 − 3.i . Hãy vi t s :zn d ng lư ng giác bi t r ng n∈N và th a mãn: − 2 n + 6) n 2 − 2n + 6 + 4log3 ( n = (n 2 − 2n + 6) log3 5 2 …………….H t …………. Thí sinh không đư c s d ng tài li u.Giám th coi thi không gi i thích gì thêm.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản