intTypePromotion=1

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 12

Chia sẻ: Ocmo999 Ocmo999 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
2
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn củng cố lại kiến thức đã học và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, mời các bạn cùng tham khảo Đề kiểm tra giữa HK2 lớp 10 năm 2020-2021 môn Toán - Đề 12 dưới đây. Hy vọng sẽ giúp các bạn tự tin hơn trong kỳ kiểm tra sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra giữa HK2 môn Toán lớp 10 năm 2020-2021 - Đề 12

  1. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2020 - 2021 Môn: Toán 10 - Khối 10 Thời gian làm bài: 90 phút  Đề số 12  Câu 1. Cho  a   0 . Nếu  x    a  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?  1 1 A.  x  a .  B.   x  x .  C.  x  a .  D.   .  x a Câu 2.  Nếu  x  a  thì bất đẳng thức nào sau đây luôn đúng?  1 1 A.  x  a .  B.   .  C.   x  a .  D.  x  a .  x a Câu 3. Cho  a  1, b  1 . Bất đẳng thức nào sau đây không đúng ?  A.  a  2 a  1 .  B.  ab  2 a b  1 .    C.  ab  2b a  1 .  D.  2 b  1  b .  Câu 4.  Với  x thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức bậc nhất  f  x   2 x  5  3  không dương  5 A. 1  x  4 .  B. x  .  C. x  0 .  D. x  1.  2 x 1 Câu 5. Với  x  thuộc tập hợp nào dưới đây thì nhị thức  f  x   không dương?  x2  4x  3 A.  S   ;1 .  B.  S   3; 1  1;   .   C.  S   ; 3   1;1 .  D.  S   3;1 .    3 Câu 6: Tập nghiệm của bất phương trình   1  là  2 x A.   1;     B.   ; 1   2      C.   1;2    D.   ;2    Câu 7. Cho tam giác  ABC  có  a  4, b  6, c  8 .  Khi đó diện tích của tam giác là:   2 A.  9 15.    B.  3 15.    C.  105.    D.  15.    3 Câu 8. Tam giác với ba cạnh là  5;12;13  có bán kính đường tròn nội tiếp tam giác đó bằng bao  nhiêu ?  A.  2.    B.  2 2.    C.  2 3.    D.  3.     Câu 9. Tam giác với ba cạnh là  6;8;10  có bán kính đường tròn ngoại tiếp bằng bao nhiêu ?  A.  5.    B.  4 2.    C.  5 2.    D.  6 .   2 Câu 10. Cho bất phương trình  x  –6 x + 8 ≤ 0 (1). Tập nghiệm của (1) là 
  2. A. [2; 3]  B. (– ∞ ; 2]   [4 ; + ∞)  C. [2; 8]  D. [1; 4]  x 1 Câu 11.Tập nghiệm của bất phương trình  5 x   4  2 x  7  là  5 A.   B. R  C.   ; 1   D.   1;       Câu 12.  Phương trình  m2  1 x2  x  2m  3  0  có hai nghiệm trái dấu khi và chỉ khi  2 3 3 3 A.  m  .  .  B.  m  C.  m  .  D.  m   .  3 2 2 2 5 x  4  0 Câu 13. Tập nghiệm của hệ bất phương trình    là:  10  3x  0 4 3   5 10  10   4 10           A.   ;       B.   ;        C.  ;                 D.   ;  .   5 10  4 3  3  5 3  x 1  0 Câu 14. Hệ bất phương trình    có nghiệm khi:  x  m  0   A. m> 1  B. m =1  C. m
  3. x  1  4 t  phương trình đường thẳng chứa cạnh CD là  . Viết phương trình tham số của   y  3t  đường thẳng chứa cạnh AB . x  2  3t  x  2  4 t  x  2  3t   x  2  3t A.  . B.  . C.  . D.   y  2  2t   y  1  3t    y  1 4t    y  1  4t  .  Câu 21: Các giá trị m làm cho biểu thức  f(x) = x2+ 4x+m- 5 luôn luôn dương là    A. m  6  C. m>9       D.không có giá trị nào của m thoản mãn  x 1 Câu 22. Với x thuộc tập hợp nào dưới đây thì  f  x   5 x   4   2 x  7   luôn âm  5 A.   .  B. R  C.   ; 1 .  D.   1;   .  Câu 23. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy , cho tam giác ABC có A 2;4  , B 5;0  và C 2;1. Trung tuyến BM của tam giác đi qua điểm N có hoành độ bằng 20 thì tung độ bằng: 25 27 A.  12. B.  . C.  13. D.  . 2 2 Câu 24. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của d : 3 x  y  2017  0 ?     A. n1  3;0  . B. n2  3;1 . C. n3  6;2 . D. n4  6;2 . Câu 25. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm M 1;0 và vuông góc  x  t với đường thẳng  :  .   y  2t A. 2 x  y  2  0 . B. 2 x  y  2  0 . C. x  2 y  1  0 . D. x  2 y  1  0 . Câu 26: Bất phương trình mx >  3+m vô nghiệm khi:  A. m= 0.  B.m> 0.  C.m
  4. A. ½   B. 1/6   C. 1.  D. 1/3 .  Câu 31.  Tìm các giá trị của m để biểu thức sau luôn âm f( x) = -x2- 2x -  m          A. -1/4 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2