intTypePromotion=3

Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 11 năm 2016-2017 - THPT Điềm Thụy - Mã đề 111

Chia sẻ: Lê Thanh Hải | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 11 năm 2016-2017 - THPT Điềm Thụy - Mã đề 111

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để giúp cho học sinh đánh giá lại kiến thức đã học của mình sau một thời gian học tập. Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 11 năm 2016-2017 - THPT Điềm Thụy - Mã đề 111 để đạt được điểm cao trong kì kiểm tra sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn GDCD lớp 11 năm 2016-2017 - THPT Điềm Thụy - Mã đề 111

  1. TRƯỜNG THPT ĐIỀM  ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ­ NĂM HỌC 2016­2017  THỤY MÔN: GDCD ­ LỚP 11 Thời gian làm bài:  45 phút (không kể thời gian phát đề) (Đề thi gồm 02 trang) Mã đề thi 111 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................... I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)  Câu 1: Công dân có quyền bầu cử và ứng cử vào các cơ quan quyền lực nhà nước là dân chủ trong  lĩnh vực nào? A. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. B. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. C. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. D. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị Câu 2: Hành vi nào không thể hiện trách nhiệm của công dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp  quyền? A. Giữ gìn môi trường thiên nhiên. B. Có động cơ học tập đúng đắn. C. Rèn luyện đạo đức tác phong. D. Sa vào các tệ nạn xã hội. Câu 3: Đâu không phải là đặc điểm thể hiện tính nhân dân của Nhà nước ta? A. Nhân dân tham gia quản lí nhà nước. B. Nhà nước của dân do dân vì dân. C. Nhà nước là công cụ để nhân dân thực hiện quyền làm chủ. D. Nhà nước là của tầng lớp trí thức. Câu 4: Công dân có quyền sáng tác văn học nghệ thuật là dân chủ trong lĩnh vực ? A. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. B. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. C. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. D. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị Câu 5: Công dân có quyền được hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe là dân chủ trong lĩnh vực ? A. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. B. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. C. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. D. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị Câu 6: Dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với ? A. Pháp luật, kỉ luật. B. Kỉ luật, pháp lí. C. Pháp luật, kỉ luật, kỉ cương. D. Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm. Câu 7: Các lĩnh vực dân chủ XHCN thể hiện trên các lĩnh vực ? A. Kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. B. Kinh tế, lao động, xã hội, việc làm. C. Kinh tế. xã hội. D. Kinh tế, chính trị. Xã hội.. Câu 8: Quan điểm nào sau đây đúng về bản chất của Nhà nước? A. Nhà nước mang bản chất thống trị. B. Nhà nước mang bản chất kinh tế. C. Nhà nước mang bản chất giai cấp. D. Nhà nước mang bản chất bị trị. Câu 9: Bản chất Nhà nước pháp quyền Việt Nam thể hiện? A. Tính kế thừa. B. Tính nhân dân rộng rãi. C. Tính dân tộc sâu sắc. D. Tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. Câu 10: Dân chủ là? A. quyền của nhân dân thuộc về nhân dân. B. có quyền lực. C. được tự do. D. được làm chủ. Câu 11: Dân chủ được thực hiện thông qua mấy hình thức?                                                Trang 1/2 ­ Mã đề thi 111
  2. A. Một. B. Hai. C. Ba. D. Bốn. Câu 12: V.I. Lê­nin viết: “Bất cứ   ở  đâu, hễ  lúc nào và chừng nào mà về  mặt khách quan những   mâu thuẫn giai cấp không thể điều hòa được thì ....” A. nhà nước xuất hiện B. nhà nước ra đời. C. nhà nước không tồn tại. D. Nhà nước tồn tại. Câu 13: Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp nào? A. Trí thức. B. Công nhân. C. Nông dân. D. Tư  sản Câu 14: Đặc điểm nào không phải là tính dân tộc sâu sắc của nhà nước ta? A. Kế thừa và phát huy truyền thống, bản sắc tốt đẹp của dân tộc. B. Thực hiện đại đoàn kết dân tộc. C. Phân biệt dân tộc thiểu số và đa số. D. Có chính sách dân tộc đúng đắn. Câu 15: Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam có mấy chức năng? A. Bốn. B. Hai. C. Ba. D. Năm Câu 16: Hội nghị toàn dân tu bổ đường xá, nhà văn hóa thôn là dân chủ ? A. Trực tiếp. B. Gián tiếp. C. Nghị trường. D. Hình thức. Câu 17: Nền dân chủ XHCN mang bản chất của giai cấp nào? A. Công nhân. B. Nông dân. C. Trí thức. D. Tư sản Câu 18: Chính Đảng của giai cấp công nhân nước ta là? A. Tư tưởng Mác­ Lênin. B. Nhà nước Việt Nam. C. Đảng Cộng sản Việt Nam. D. Tư tưởng Hồ Chí Minh. Câu 19: Công dân được tự do kinh doanh trong khuôn khổ pháp luật là? A. Dân chủ trong lĩnh vực xã hội. B. Dân chủ trong lĩnh vực kinh tế. C. Dân chủ trong lĩnh vực văn hóa. D. Dân chủ trong lĩnh vực chính trị Câu 20:  Nhà nước ta là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, vì vậy mọi công dân đều  phải ...? A. Chỉ xây dựng nhà nước còn bảo vệ là việc của quân đội. B. Coi việc xây dựng và bảo vệ là của nhà nước. C. Coi việc xây dựng và bảo vệ là của Đảng. D. Có trách nhiệm trong việc tham gia xây dựng và bảo vệ nhà nước. II. TỰ LUẬN (5 điểm) Câu 1: Phân tích những phương hướng cơ bản của chính sách dân số?  (3 điểm) Câu 2:  Em hãy giải thích và nêu thái độ của mình với quan điểm:  “Trời sinh voi, trời sinh cỏ”  ?  (2  điểm) ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­ HẾT ­­­­­­­­­­ (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)                                                Trang 2/2 ­ Mã đề thi 111

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản