intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 10 năm 2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 132

Chia sẻ: Tuyensinhlop10 Hoc247 | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:4

37
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm phục vụ quá trình học tập, giảng dạy của giáo viên và học sinh Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 10 năm 2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 132 sẽ là tư liệu hữu ích. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra HK 2 môn Toán lớp 10 năm 2018 - THPT Ngô Gia Tự - Mã đề 132

  1. SỞ GD & ĐT PHÚ YÊN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018  TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ MÔN: TOÁN 10 Họ và tên: ................................................. Thời gian làm bài: 90 phút ( Có tất cả 50 câu)               Câu 1: Tam thức nào sau đây nhận giá trị âm với mọi x 
  2. Câu 16: Đường thẳng d đi qua A(1;1) và nhận làm vectơ pháp tuyến có phương trình: A.  B.       C.  D.  Câu 17: nhận giá trị dương khi:    A.  B.  C.  D.  Câu 18: x = – 2 là nghiệm của:     A.       B.  C.  D.  Câu 19: Tam thức nhận giá trị dương với mọi x thuộc: A.  B.  C.  D.  Câu 20: Chọn khẳng định SAI trong các khẳng định sau: A.  B.  C.  D.  Câu 21: Cho biết . Tính    A. B.  C.   D.  Câu 22: Trong mặt phẳng Oxy, phương trình chính tắc của Elip có trục lớn bằng 10 và trục bé bằng 8 là: A.  B.  C.  D.  Câu 23: Cho . Tính Cota:     A.  B.  C.  D.  Câu 24: Tập nghiệm   A. B.  C.  D.   Câu 25: Rút gọn A = :         A.  1 B. 4       C. 2 D. 3 Câu 26: Bất phương trình tương đương với bất phương trình nào? A.     B.     C.    D.   Câu 27: Cho hai điểm A(3;4) và B(6;0). Lập phương trình nội tiếp tam giác cân OAB? A. B. C. D.  Câu 28: Tập nghiệm của bất phương trình  A.  B.  C.  D.  Câu 29: Trong các khẳng định sau, khẳng định nào Đúng ? A.  B.   C.  D.  Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy, viết phương trình tiếp tuyến với (C):  tại M(1;­1) A. x – y – 2 = 0 B. x – y = 0 C. x + y – 2 = 0 D. x + y = 0 Câu 31: Tập nghiệm       A. B.     C.      D.   Câu 32: Bất phương trình có tập nghiệm là: A.  B.  C.   D.  Câu 33: Số đo của cung 960o theo đơn vị radian là:     A.     B.       C.  D.  Câu 34: Xét dấu 
  3. A.  B.   C.  D.   Câu 35: Tìm m để  luôn âm với mọi x:   A. m = 2 B. m = – 2    C. m =     D. m = 0 Câu 36: Rút gọn biểu thức:  A.3sinα B. sinα         C. – sinα  D. 5sinα Câu 37: Phương trình  có hai nghiệm âm phân biệt khi tham số m thuộc: A.    B.  C.  D.  Câu 38: Tìm m để bất phương trình:  với mọi x? A.  B.  C.  D.  Câu 39: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A(1;2) và đưởng thẳng ∆: 3x + 4y – 6 = 0. Khi đó phương trình của  đường tròn (C) tâm A và tiếp xúc với đường thẳng ∆ là: A.  B. C.  D.  Câu 40: Cho . Tính giá trị của cos2a A. B.  C.  D.  Câu 41: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d : và các điểm A(1; –2), B(2; –5), C(0; –1). Có bao nhiêu   điểm nằm trên đường thẳng d? A. 3 B. 2 C. 1 D. 0 Câu 42: Cho . Tính giá trị của sin2a:      A.       B.  C.     D.  Câu 43: Tập nghiệm    A. B.     C.         D.  Câu 44: Cho biểu thức P = , nếu đặt  thì biểu thức P được viết theo t:       A. 3t2 + 2t B.  3t2 + 2t – 1  C.  D.  Câu 45: Chủ  một rạp chiếu phim  ước tính, nếu giá mỗi vé xem phim là x (ngàn đồng) thì lợi nhuận bán vé  được tính theo công thức (ngàn đồng). Hỏi muốn lợi nhuận bán vé tối thiểu là 50 triệu đồng thì giá tiền mỗi   vé là khoảng bao nhiêu? A. (ngàn) B. (ngàn)         C. (ngàn) D. (ngàn) Câu 46: Gọi . Tổng của giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của P là: A. 1 B.  C. 2 D.  Câu 47: Tập các giá trị của tham số m để hàm số luôn xác định là: A.  B.  C.   D.  Câu 48: Cho . Tìm a để trên khoảng  và trên khoảng  A. a = 1 B. a > 0  C. a = – 1  D. a 
  4. Câu 50: Trong mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, viết phương trình d biết d vuông góc đường thẳng ∆ có  phương trình: 2x – y + 1 = 0 và cắt đường tròn (C): theo một dây cung có độ dài bằng 6. A. x + 2y + 3 = 0 B. x + 2y – 3 = 0 C. 2x – y + 4 = 0 D. x + 2y = 0  H ẾT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2