intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 1 Trường Tiểu học Phường 6/2

Chia sẻ: Thanh Tran | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

228
lượt xem
41
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 1 Trường Tiểu học Phường 6/2 để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra học kì 1 môn toán lớp 1 Trường Tiểu học Phường 6/2

  1. Trường T.H Phường 6/2 Họ và tên :……………………………………………… Lớp :…………… ĐỀ KIÊM TRA GIỮA HK I MÔN TOÁN LỚP 1 . Thời gian :…………….. Ngày kiểm tra : ……………………………… Điểm Lơi phê Câu 1 : Viết số thích hợp vào ô trống : (1điểm) 0 4 7 10 Câu 2 : tính (2điểm ) 3+1= 2 + 1 +1 = 2+3= 3+1+1= Câu 3 : tính (2điểm) 2 3 4 0 + + + + 3 0 1 5 Câu 4 : (2điểm ) > 6 7 3 2+1 < = 1 0 5 2+3 Câu 5 : (2điểm ) Số ? : 2+ = 4 1+ = 5 Câu 6 : Số ? : (1điểm ) Có …… hình tam giác . Có….. …. Hình vuông ĐỀ KIỂM TRA GHKI MÔN TIÊNG VIỆT (viết ) LỚP 1 Năm học 2006 –2007 Giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết vào giấy vở ô li
  2. 1 ) Vần : (2 điểm ) ua , ôi , eo , ao , ươi . 2 ) Từ ngữ : ( 4 điểm ) quả nho , ngựa gỗ ,b gi , cy cối . 3 ) Nhìn bảng chép lại : ( 4 điểm ) Giĩ la kẽ l Lá khẽ đu đưa Giĩ qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa. ( Hết ) …………………………………… HƯỚNG DẪN CHẤM : (Tiếng việt viết ) - Từ ngữ : Viết đúng , thẳng dịng , đúng cở chữ 1 điểm / từ . không đều nét , không đúng cở : 0,5 điểm / từ - câu : Viết đúng , thẳng dịng , đều nét : 1 điểm / câu Viết không đều nét , không đúng cở chữ : 0,5 / câu . Trường T.H Phường 6/2 Họ và tên :……………………………………….. Lớp :……………………………………….. ĐỀ KIÊM TRA GHK I MÔN TIẾNG VIỆT (đọc ) LỚP 1 . Thời gian :…………… Ngày kiểm tra :……………………………….
  3. Điểm Lơi phê I . Đọc hiểu : ( 4 điểm ) 1. Nối ô chữ cho phù hợp (2 điểm ) Nghỉ gi tre h mẹ mua mía 2 . Chọn g hay gh điền vào chổ trống : ( 2 điểm ) nh ……a ; gồ ……ề II . Đọc thành tiếng : (6 điểm ) 1.Đọc thành tiếng các m : ( 2điểm ) e , d , t , b , kh 2.Đọc thành tiếng các từ ngữ sau : ( 2 điểm ) G ri , múi bưởi , tuổi thơ , c chua . 3 . Đọc thành tiếng các câu : (2điểm ) Giờ ra chơi , bé trai thi chạy , bé gái thi nhảy dây . ĐỀ KIỂM TRA GIƯÃ HỌC KÌ I MÔN TIÊNG VIÊT LỚP 1 I/ Kiểm tra đọc : 1) Đọc thành tiếng các chữ ghi âm và ghi vần : K , ng ,th ,nh ,ph (1đ ) Ưi , ay ,eo , uôi . (1đ ) 2) Đọc thành tiếng các từ ngữ : (4đ) Quả nho , bài vở , múi bưởi , máy bay .
  4. 3) Đọc thành tiếng các câu : (3đ ) Dì Na vừa gửi thư về . Cả nhà vui quá . II/ Kiểm tra viết : 1) Nghe giáo viên đọc rồi viết các từ ngữ (4đ) Nhà ga , ghế gỗ ,tre già ,vây cá . 2) Nhìn bảng chép lại : Suối chảy rì rào Gió reo lao xao Bé ngồi thổi sáo . ------------------------------------------------------------------------------------------ cách đánh giá cho điểm 1) Từ ngữ ; (4đ ) - viết đúng , thẳng hàng đều nét ; 1 đ / từ - viết không đều nét , không đúng cỡ (0,5 đ / chữ ) - Viết sai không được điểm 2) Câu (6 điểm) -Viết đúng thẳng hàng , đều nét :2 điểm / câu -Viết không đều nét , không đúng cở chữ : 1 điểm /câu -Viết sai không được điểm. Trường Tiểu học Phường 6/2 Họ và tên: ......................................................................... Lớp:…………. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I ( Năm học 2010-2011 ) MÔN TIẾNG VIỆT (Đọc) LỚP 1 Điểm Lời phê 1. Kiểm tra đọc: (10 điểm) a) Đọc thành tiếng các âm và vần: (2 điểm) s , e , d , t , kh , ia , ua , ai , ơi, uôi
  5. b) Đọc thành tiếng các từ ngữ sau : (2 điểm) ngựa gỗ , tờ bìa , cái chổi , cà chua c) Đọc thành tiếng câu : (2 điểm) Mẹ đi chợ, mua khế, mía, dừa cho bé. d) Nối ô từ ngữ : (2 điểm) bé tô tía tô lá chữ và số mẹ Rì rào Suối chảy đi chợ e) Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống : (2 điểm) - oi hay ôi : cái c.......... ; bơi l……… - ui hay ưi : cái t…………… ; g……… thư ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HKI MÔN TIẾNG VIỆT (Viết) LỚP 1 Năm học 2010 – 2011 Giáo viên đọc cho học sinh cả lớp viết vào giấy vở ô li 1) Vần: (2 điểm) Ưa , ai , ui , ao , ơi 2) Từ ngữ: (4 điểm) chữ số, cá kho , ghế gỗ, xưa kia 3) Nhìn bảng chép lại: (4 điểm) Gió lùa kẽ lá Lá khẽ đu đưa Gió qua cửa sổ Bé vừa ngủ trưa (Hết)
  6. Trường Tiểu học Phường 6/2 Họ và tên: ......................................................................... Lớp: .......................... ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I ( Năm học 2010-2011 ) MÔN TOÁN LỚP 1 Điểm Lời phê Bài 1: Viết số thích hợp vào ô trống: 0 4 7 10 Bài 2: Tính a) 2+2= 1+2= 2+1+2= 4+1+0= b) 3 1 0 1 + + + + 0 4 5 3 ……………………………………………………………………………… Bài 3: > 8 5 3 2+1 < = 0 3 5+0 2+3
  7. Bài 4: Viết các số : 5, 9, 3, 7, 2 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ………..…………………… b) Theo thứ tự từ lớn đến bé……………………………… Bài 5: 2 + = 4 + 1 = 5 Bài 6: Có …… hình tam giác Có …… hình vuông Bài 7: Điền số và dấu thích hợp để được phép tính đúng = 5 = 3 HƯÓNG DẪN ĐÁNH GIÁ , CHO ĐIỂM Môn ;Tiếng Việt (Lớp 1 ) 1 – Kiểm tra đọc ( 10 điểm ) a/ Đọc thành tiếng các vần ( 2 điểm ) - Đọc dúng , to ,rõ ràng,đảm bảo thời gian quy định ( 0,4 điểm / 1 âm , vần ) - Đọc sai hoạc không đọc đuợc ( dừng quá 5 giây/1 vần ) không được điểm b/ Đọc thành tiếng các từ ngữ ( 2 điểm ) -Đọc đúng , to , rõ ràng,đảm bảo thời gian quy định ( 0,4 điểm /1 từ ) - Đọc sai hoặc không đọc được(dừng quá 5 giây/ 1 từ ngữ ) không được điêm c/ Đọc thành tiếng các câu văn xuôi ( 2 điểm ) - Đọc đúng , to , rõ ràng , trôi chảy 2 điểm /câu - Đọc sai hoặc không đọc được (dừng quá 5 giây/từ ngữ ) không được điểm d/ Nối ô từ ngữ ( 2 điểm ) - Đọc hiểu và nối đúng : 0,5 điểm / 1 cặp từ ngữ - Nối sai hoặc không nối đựoc không được điểm e/Chọn vần thích hợp điền vào chỗ trống ( 2 điểm ) - Điền đúng : 0,5 điểm / vần - Điền sai hoặc không điền được không được điểm 2 – Kiểm tra viết (10 điểm ) a/ Vần ( 2 điểm ) - Viết đúng thẳng hàng,đúng cỡ chữ 0,4 điểm / 1 vần - Viết không đều nét, không đung cỡ chữ: 0,25 điểm/ 1 vần - Viết sai hoặc không viết được không đươc điểm b/ Từ ngữ ( 4 điểm ) - Viết đúng thẳng hàng,đúng cỡ chữ 0,5 điểm/1 chữ - Viết không đều nét, không đung cỡ chữ: 0,25 điểm/ 1 chữ
  8. - Viết sai hoặc không viết được không đươc điểm c/ Câu ( 4 điểm ) - Viết đúng các từ ngữ trong câu thẳng hàng,đúng cỡ 1 điểm/câu,0,25đ/chữ - Viết không đều nét, không đung cỡ chữ: 0,5 điểm/ 1 dòng,0,15đ/ chữ - Viết sai hoặc không viết được không đươc điểm HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM Môn: Toán Bài 1 : 1 điểm Bài 2 : 2 điểm ( Mỗi câu đúng 1 điểm ) Bài 3 : 1 điểm ( Mỗi câu 0, 25 điểm) Bài 4 : 2 điểm ( mỗi câu đúng 1 điểm ) Bài 5 , bài 6 ; mỗi bài 1 điểm ( môi câu 0,25 điểm) Bài 7 : 2 điểm ( mỗi câu 1 điểm )
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=228

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2