intTypePromotion=3

Đề kiểm tra tiếng Anh

Chia sẻ: Chu Văn Kiền | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
264
lượt xem
47
download

Đề kiểm tra tiếng Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề kiểm tra tiếng anh', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề kiểm tra tiếng Anh

  1. Nguyen Truong To primary school Full name: ………………………… Test: 40 minutes Class:………………………………. Subject: English Mark: Comment I. Check the words you hear (đánh dấu vào từ các em nghe được) (2,0đ) 1. school classroom 2. small big 3. his her 4. bed pen II. Circle the best answer (khoanh tròn vào đáp án đúng nhất) (2,5đ) 1. This is ……….house. It is small. A. you B. my C. me D. he 2. How old ……….he? A. is B. are C. am D. was 3. There ………one living room and one bedroom. A. are B. am C. is D. was 4. This is my…………His name’s Huan A. brother B. sister C. mother D. name 5. There are two……………in the room. A. book B. table C. pen chairs. III. Reorder the words to make sentences (sắp xếp lại từ để tạo thành một câu hoàn chỉnh). (chú ý dấu câu) (2,5đ). 1. is/ what / his/ name? ……………………………………………………………… 2. my/ house/ this/ is. ……………………………………………………………… 3 are/ they/ small. ……………………………………………………………… 4. are/ two/ books/ there/ my/ in/ room …………………………………………............................... 5. am/ I/ ten.
  2. ……………………………………………………………… IV. Complete the sentences by the following words (hoàn thành các câu sau bằng các từ cho sẵn) (30đ). Who My her big sister nine 1. ………….that? That’s my mother. 2. This is my………….Her name is Lan. 3. I am…………… 4. This is………friend. She is Mai. 5. It is…………. 6. …………..name is Tu. ----THE END---- GOOD LOOK TO YOU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản