Đề luyện thi hóa 1

Chia sẻ: Nguyen Mai Huong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
151
lượt xem
37
download

Đề luyện thi hóa 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề luyện thi hóa

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề luyện thi hóa 1

  1. Bài : 14800 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 3, 28, 16, 6, 9, 28 B. 6, 14, 18, 12, 18, 14 C. 6, 28, 36, 12, 18, 28 D. 6, 14, 36, 12, 18, 14 Đáp án là : (C) Bài : 14798 Cho phản ứng hoá học sau: Hệ số cân bằng của các phản ứng trên lần lượt là: Chọn một đáp án dưới đây A. 6, 8, 8, 4, 6, 12, 16 B. 3, 16, 8, 6, 6, 24, 16 C. 6, 28, 36, 12, 18, 28 D. 6, 16, 16, 16, 6, 38, 16 Đáp án là : (D) Bài : 14797 Nguyên tố X có thể tạo thành với Al hợp chất kiều mỗi phân tử gồm 5 nguyên tử. Phân tử khối là 150. X là một trong những nguyên tố nào sau đây: Chọn một đáp án dưới đây A. Cl B. O C. N D. S Đáp án là : (D)
  2. Bài : 14796 Mệnh đề nào sau đây không đúng: Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Không có nguyên tố nào có lớp ngoài cùng nhiều hơn 8 electron B. Lớp ngoài cùng là bền vững khi chứa tối đa electron C. Lớp ngoài cùng là bền vững khi lớp s chứa tối đa electron D. Có nguyên tố có lớp ngoài cùng bền vững với 2 electron Đáp án là : (B) Bài : 14795 Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau: anđehit fomic, phenol, anilin, glixerol, amoniaxit axetic. Có thể dùng các hoá chất nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên: Chọn một đáp án dưới đây A. , dung dịch brom, Na B. , dung dịch HCl C. Dung dịch D. Kết quả khác. Đáp án là : (A) Bài : 14794 Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây: . Có thể dùng hoá chất hoặc cách nào sau đây để nhận biết các dung dịch trên? Chọn một đáp án dưới đây A. Phenolphtalein B. Quỳ tím C. Đun nóng D. Dung dịch Đáp án là : (C) Bài : 14793
  3. Cho 6,05g hỗn hợp Zn và Fe tác dụng vừa đủ với m gam dung dịch HCl 10%. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 13,15g muối khan. Giá trị của m là: Chọn một đáp án dưới đây A. 73g B. 53g C. 43g D. 63g Đáp án là : (A) Bài : 14792 X là este của glixerol và axit hữu cơ Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X rồi hấp thụ tất cả sản phẩm cháy vào dung dịch dư thu được 60g kết tủa. X có công thức cấu tạo là: Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Tất cả đều sai. Đáp án là : (A) Bài : 14791 Khử hoàn toàn 0,25 mol bằng . Sản phẩm hơi cho hấp thụ vào 18g dung dịch 80%. Nồng độ sau khi hấp thụ hơi nước là bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây A. 20% B. 30% C. 40% D. 50% Đáp án là : (C) Bài : 14790 Tinh bột và xenlulozơ khác nhau ở chỗ: Chọn một đáp án dưới đây
  4. A. Về thành phần phân tử B. Về cấu trúc phân tử C. Đặc trưng của phản ứng thuỷ phân D. Độ tan trong nước. Đáp án là : (B) Bài : 14789 Có hỗn hợp bột chứa 3 kim loại Al, Fe, Cu. Hãy chọn phương pháp hoá học nào trong những phương pháp sau để tách riêng mỗi kim loại ra khỏi hỗn hợp? Chọn một hoặc nhiều đáp án dưới đây A. Ngâm hỗn hợp bột trong dung dịch HCl đủ, lọc, dùng dung dịch NaOH dư, nung, dùng khí CO, dùng khí , nung, điện phân nóng chảy. B. Ngâm hỗn hợp trong dung dịch HCl đủ, lọc, dùng dung dịch dư, nung, dùng khí CO. C. Ngâm hỗn hợp trong dung dịch NaOH dư, phần tan dùng khí , nung, điện phân, ngâm hỗn hợp rắn còn lại trong dung dịch HCl, lọc, dùng dung dịch NaOH, nung, dùng khí CO. D. A, B, C đều đúng. Đáp án là : (A) Bài : 14788 Để tách các chất ra khỏi nhau từ hỗn hợp axit axetic và etyl axeta, ta có thể tiến hành theo trình tự nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. Dùng CaO, chưng cất, dùng dung dịch , chưng cất. B. Dùng , chưng cất, dùng dung dịch , chưng cất. C. Dùng , dùng dung dịch D. A, B đúng. Đáp án là : (D) Bài : 14787 Đốt cháy x gam thu được 0,2 mol . Đốt y gam thu được 0,2 mol . Cho x gam tác dụng với y gam có xúc tác là có xúc tác là đặc (giả sử hiệu suất phản ứng đạt 100%) thu được z gam este. Hỏi z bằng bao nhiêu? Chọn một đáp án dưới đây
  5. A. 7,8g B. 6,8g C. 4,4g D. 8,8g Đáp án là : (D) Bài : 14785 Hợp chất nào sau đây có tính bazơ mạnh nhất? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. Đáp án là : (B) Bài : 14784 Một hợp chất hữu cơ X có công thức . Cho X phản ứng với dung dịch NaOH, đun nhẹ thu được muối Y, khí Z làm xanh giấy quì tím ướt. Cho Y tác dụng với NaOH rắn, đun nóng được . X có công thức cấu tạo nào sau đây? Chọn một đáp án dưới đây A. B. C. D. B và C đúng. Đáp án là : (C) Bài : 14783 Hãy sắp xếp các chất sau đây theo trật tự tăng dần tính axit: Chọn một đáp án dưới đây A.
  6. B. C. D. Tất cả đều sai Đáp án là : (B) Bài : 14782 Nhiệt phân hoàn toàn 15g muối cacbonat của một kim loại hoá trị II. Toàn bộ khí thu được hấp thụ hoàn toàn vào 200g dung dịch NaOH 4% được dung dịch mới (không còn NaOH) có nồng độ các chất tan là 6,63%. Kim loại đó là: Chọn một đáp án dưới đây A. Mg B. Cu C. Ca D. Ba Đáp án là : (C) Bài : 14781 Trong 400ml dung dịch HCl có 1,46g HCl. Hỏi pH của dung dịch axit này là bao nhiêu (trong các số cho dưới đây)? Chọn một đáp án dưới đây A. 2 B. 1 C. 1,5 D. 1,2 Đáp án là : (B) Bài : 14780 Khi nhiệt độ tăng thêm , tốc độ của một phản ứng tăng lên 3 lần. Nếu nhiệt độ giảm từ xuống thì tốc độ của phản ứng sẽ giảm là: Chọn một đáp án dưới đây A. 27 lần B. 37 lần C. 26 lần
  7. D. 28 lần Đáp án là : (A) Bài : 14779 Khi hoà tan b gam oxit kim loại hoá trị II bằng một lượng vừa đủ dung dịch axit 15,8% người ta thu được dung dịch muối có nồng độ 18,21%. Vậy kim loại hoá trị II là: Chọn một đáp án dưới đây A. Ca B. Ba C. Be D. Mg Đáp án là : (D)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản