intTypePromotion=1
ADSENSE

ĐỀ TÀI " PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH "

Chia sẻ: Nnguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

528
lượt xem
265
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh. Có hiệu quả kinh doanh mới có thể đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh được với các doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích luỹ và mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến và kết...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ TÀI " PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH "

 1. www.kinhtehoc.net TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH -----  ----- LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH Giáo viên hướng dẫn Sinh viên thực hiện ThS. THÁI VĂN ĐẠI ĐINH THÁI NHƯ NGÀ Mã số SV: 4053583 Lớp: Kế toán tổng hợp K31 Cần Thơ - 2009 http://www.kinhtehoc.net
 2. www.kinhtehoc.net LỜI CẢM TẠ Qua bốn năm học ở Trường Đại Học Cần Thơ, em luôn được sự chỉ bảo và giảng dạy nhiệt tình của Quý Thầy Cô, đặc biệt là Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - QTKD đã truyền đạt rất nhiều kiến thức quý báu cho em không chỉ về cách học, cách làm mà cả cách sống khi bước ra tiếp xúc với xã hội. Cùng với sự nổ lực của bản thân, em đã hoàn thành chương trình học của mình. Sau thời gian thực tập tại Công ty CP Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng Gia Thịnh - Vĩnh Long, được học hỏi thực tế và được sự hướng dẫn giúp đỡ nhiệt tình của Ban Lãnh Đạo và các Cô Chú, Anh Ch ị trong Công ty c ùng với sự chỉ dạy của Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - QTKD đã giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp. Em kính gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý Thầy Cô Khoa Kinh Tế - QTKD đã truyền đạt cho em kiến thức bổ ích trong thời gian qua, đặc biệt l à Thầy Thái Văn Đại đã tận tình hướng dẫn cho em hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp này. Em kính gửi lời cảm ơn đến Ban Lãnh Đạo, Cô Chú, Anh Chị trong Công ty CP Tư Vấn - Đầu Tư - Xây Dựng Gia Thịnh, đặc biệt là Các Anh Chị Phòng kế toán đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn em hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian thực tập. Do kiến thức còn hạn hẹp, thời gian tìm hiểu chưa sâu, chắc chắn bài luận văn của em không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận đ ược sự đóng góp của Quý Thầy Cô và Ban Lãnh Đạo Công ty giúp em khắc phục đ ược những thiếu sót v à khuyết điểm. Em xin kính chúc Quý Thầy Cô, Ban Giám Đốc và toàn thể Quý Cô Chú, Anh Chị trong Công ty lời chúc sức khoẻ v à luôn thành đạt. Cần thơ, Ngày .... tháng .... năm 2009 Sinh viên thực hiện Đinh Thái Như Ngà i http://www.kinhtehoc.net
 3. www.kinhtehoc.net LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan rằng đề tài này là do chính tôi thực hiện, các số liệu thu thập và kết quả phân tích trong đề tài là trung thực, đề tài không trùng với bất kỳ đề tài nghiên cứu khoa học nào. Cần Thơ, Ngày …. tháng …. năm 2009 Sinh viên thực hiện Đinh Thái Như Ngà ii http://www.kinhtehoc.net
 4. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN THỰC TẬP .................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. …………….., ngày …. tháng …. năm 2009 Thủ trưởng đơn vị (ký tên và đóng dấu) iii http://www.kinhtehoc.net
 5. www.kinhtehoc.net BẢN NHẬN XÉT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC  Họ và tên người hướng dẫn: .......................................................................................... Học vị: ............................................................................................................................ Chuyên ngành: ............................................................................................................... Cơ quan công tác: .......................................................................................................... Tên học viên: ................................................................................................................. Mã số sinh viên: ............................................................................................................. Chuyên ngành: ............................................................................................................... Tên đề tài: ...................................................................................................................... ........................................................................................................................................ NỘI DUNG NHẬN XÉT 1. Tính phù hợp của đề tài với chuyên ngành đào tạo ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 2. Về hình thức ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 3. Ý nghĩa khoa học, thực tiễn và tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 4. Độ tin cậy của số liệu và tính hiện đại của luận văn ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 5. Nội dung và các kết quả đạt được (theo mục tiêu nghiên cứu,…) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 6. Các nhận xét khác ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ 7. Kết luận (Cần ghi rõ mức độ đồng ý hay không đồng ý nội dung đề tài và các yêu cầu chỉnh sửa) ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ Cần thơ, Ngày …. tháng …. năm 2009 Người nhận xét iv http://www.kinhtehoc.net
 6. www.kinhtehoc.net NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ................................................................................................................................... ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. v http://www.kinhtehoc.net
 7. www.kinhtehoc.net MỤC LỤC Trang CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ................................................................................ 1 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NG HIÊN CỨU .................................................................. 1 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ....................................................................... 2 1.2.1 Mục tiêu chung ...................................................................................... 2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể ...................................................................................... 2 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU .......................................................................... 2 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU.......................................................................... 2 1.4.1 Không gian nghiên cứu ......................................................................... 2 1.4.2 Thời gian nghiên cứu ............................................................................. 3 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu ............................................................................ 3 1.5. LƯỢC KHẢO T ÀI LIỆU .......................................................................... 3 CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LU ẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ..................................................................................................................... 5 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ............................................................................ 5 2.1.1 Những vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh ........ 5 2.1.2 Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá .............................................................. 7 2.1.3 Các chỉ tiêu tài chính đánh giá hiệu quả ................................................ 9 2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ............................................................. 12 2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu ................................................................ 12 2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu .............................................................. 12 CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CP TƯ VẤN - ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIA THỊNH ................................................................ 16 3.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY ............................................. 16 3.1.1 Giới thiệu chung .................................................................................... 16 3.1.2 Ngành nghề kinh doanh ......................................................................... 16 3.1.3 Cơ cấu tổ chức ....................................................................................... 17 3.1.4 Hình thức kế toán sử dụng..................................................................... 19 vi http://www.kinhtehoc.net
 8. www.kinhtehoc.net 3.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KNH DOANH CỦA CÔNG TY ........................................................................................................... 20 3.3. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN ... 24 3.3.1 Thuận lợi................................................................................................ 24 3.3.2 Khó khăn ............................................................................................... 24 3.3.3 Phương hướng phát triển ....................................................................... 25 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍC H THỰC TRẠNG, HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY................................................ 26 4.1. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU ............................................... 26 4.1.1 Phân tích doanh thu theo thành phần .................................................... 26 4.1.2 Đánh giá tình hình thực hiện doanh thu các công trình qua 3 năm ....... 30 4.1.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu ................................... 36 4.2. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH CHI PHÍ ........................................................ 40 4.2.1 Phân tích chung tình hình thực hiện chi phí qua 3 năm ........................ 40 4.2.2 Phân tích biến động theo từng khoản mục chi phí qua 3 năm .............. 45 4.2.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí ........................................ 49 4.3. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH L ỢI NHUẬN ................................................. 53 4.3.1 Phân tích chung lợi nhuận của công ty .................................................. 53 4.3.2 Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận ................................. 57 4.3.3 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận .................................... 59 4.4. PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ ...... 74 4.4.1 Tỷ số lợi nhuận ròng trên doanh thu ..................................................... 75 4.4.2 Tỷ số lợi nhuận ròng trên tài sản ........................................................... 76 4.4.3 Tỷ số lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu............................................. 77 4.4.4 Tỷ số lợi nhuận ròng trên chi phí .......................................................... 78 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIA THỊNH ......................... 79 5.1. NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY ...................................................................... 79 vii http://www.kinhtehoc.net
 9. www.kinhtehoc.net 5.1.1 Nguyên nhân chủ quan .......................................................................... 79 5.1.2 Nguyên nhân khách quan ...................................................................... 79 5.2. MỘT SỐ NHÂN TỐ BÊN TRONG VÀ MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI TÁC ĐỘNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG KIH DOANH CỦA CÔNG TY ............... 80 5.2.1 Môi trường bên trong ............................................................................ 80 5.2.2 Môi trường bên ngoài ............................................................................ 81 5.3. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ MỘT SỐ HẠN CHẾ TRONG KINH DOANH ................................................................................................... 82 5.3.1 Những kết quả đạt đ ược ........................................................................ 82 5.3.2 Những mặt hạn chế trong kinh doanh ................................................... 83 5.4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH ...................................................................................... 83 5.4.1 Biện pháp tăng doanh thu ...................................................................... 84 5.4.2 Biện pháp hạ thấp chi phí ...................................................................... 85 5.4.3 Một số biện pháp khác........................................................................... 86 CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ...................................................... 88 6.1. KẾT LUẬN .................................................................................................. 88 6.2. KIẾN NGHỊ................................................................................................. 89 6.2.1 Đối với Nhà nước .................................................................................. 89 6.2.2 Đối với công ty ...................................................................................... 89 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................. 91 PHỤ LỤC ............................................................................................................ 92 viii http://www.kinhtehoc.net
 10. www.kinhtehoc.net DANH MỤC BIỂU BẢNG Trang Bảng 1: Kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2006 - 2008 ........................ 21 Bảng 2: Chênh lệch kết quả hoạt động kinh doanh qua 3 năm 2006 - 2008 ...... 21 Bảng 3: Doanh thu theo thành phần của công ty qua 3 năm 2006 - 2008 .......... 26 Bảng 4: Chênh lệch doanh thu theo thành phần của công ty qua 3 năm 2006 – 2008 ......................................................................................................... 27 Bảng 5: Tình hình doanh thu thực hiện các công trình qua 3 năm 2006 - 2008 .......................................................................................................... 30 Bảng 6: Tình hình khối lượng công trình thực hiện của từng quy mô công trình qua 3 năm ........................................................................................... 37 Bảng 7: Mức độ ảnh hưởng của khối lượng và giá đến doanh thu của năm 2007 so với năm 2006 .................................................................................. 38 Bảng 8: Mức độ ảnh hưởng của khối lượng và giá đến doanh thu của năm 2008 so với năm 2007 .................................................................................. 38 Bảng 9: Tình hình chung sử dụng chi phí của công ty qua 3 năm 2006 - 2008 .......................................................................................................... 41 Bảng 10: Chênh lệch chi phí của công ty qua 3 năm 2006 - 2008 ..................... 42 Bảng 11: Tình hình biến động chi phí theo khoản mục qua 3 năm 2006 - 2008 .......................................................................................................... 46 Bảng 12: Chênh lệch biến động chi phí theo khoản mục qua 3 năm 2006 - 2008 .......................................................................................................... 46 Bảng 13: Tình hình chung lợi nhuận theo khoản mục của công ty qua 3 năm .. 54 Bảng 14: Chênh lệch lợi nhuận theo khoản mục của công ty qua 3 năm ........... 54 Bảng 15: Tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận qua 3 năm 2006 - 2008........ 58 Bảng 16: Ảnh hưởng của các nhân tố đến lợi nhuận .......................................... 61 Bảng 17: Các tỷ số về khả năng sinh lời của công ty qua 3 năm ....................... 75 ix http://www.kinhtehoc.net
 11. www.kinhtehoc.net DANH MỤC HÌNH Trang Hình 1: Sơ đồ cơ cấu tổ chưc của công ty .......................................................... 17 Hình 2: Sơ đồ hình thức kế toán tại công ty Gia Thịnh ...................................... 20 Hình 3: Biểu đồ biểu diễn kết quả kinh doanh của công ty Gia Thịnh .............. 24 Hình 4: Biểu đồ biểu diễn tổng doanh thu của công ty qua 3 năm ..................... 29 Hình 5: Biểu đồ biểu diễn tình hình chung sử dụng chi phí qua 3 năm ............. 45 x http://www.kinhtehoc.net
 12. www.kinhtehoc.net DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT CP : Cổ phần TSCĐ : Tài sản cố định DT : Doanh thu LN : Lợi nhuận TNDN : Thu nhập doanh nghiệp TBình : Trung bình C.Trình : Công trình QLDN : Quản lý doanh nghiệp NVL : Nguyên vật liệu SX : Sản xuất Hoạt động kinh doanh HĐKD : Hoạt động tài chính HĐTC : Kế hoạch KH : Thực hiện TH : GVHB : Giá vốn hàng bán BH : Bán hàng QLDN : Quản lý doanh nghiệp Chủ sở hữu CSH : Uỷ ban nhân dân UBND : xi http://www.kinhtehoc.net
 13. www.kinhtehoc.net TÓM TẮT NỘI DUNG Công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh là công ty kinh doanh đa lĩnh vực, trong quá trình hoạt động công ty đạt hiệu quả rất tốt ở các lĩnh vực x ây lắp. Lợi nhuận ở lĩnh vực này chiếm tỷ trọng cao trong tổng lợi nhuận của công ty. Chính vì vậy mà khi thực tập tại công ty, được sự đồng ý của công ty nên em chọn đề tài “Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh”. Đề tài phân tích gồm 6 chương: Chương 1: Giới thiệu về vấn đề nghiên cứu Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu tầm quan trọng của đề tài cũng như là đề ra mục tiêu nghiên cứu chung và cụ thể để tiến hành phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Chương 2: Phương pháp lu ận và phương pháp nghiên cứu Chương này sẽ đi vào tìm hiểu một số lý thuyết về phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh như: Khái niệm, đối tượng, ý nghĩa, nội dung, nhiệm vụ. Một số khái niệm về tình hình tiêu thụ, doanh thu, chi phí, lợi nhuận v à các tỷ số tài chính cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt độn g kinh doanh của công ty. Phương pháp thu thập số liệu nào, phương pháp phân tích số liệu nào được sử dụng trong đề t ài. Chương 3: Giới thiệu khái quát về Công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh Chương này sẽ giới thiệu tổng quát về công ty, quá trình hình thành và phát triển, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức và bộ máy kế toán nào được áp dụng. Ngoài ra, ở chương 3 c òn giới thiệu khái quát về quá tr ình hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm hoạt động 2006 - 2008, những khó khăn, thuận lợ i cũng như là phương hướng hoạt động của công ty trong những năm tớ i như thế nào sẽ được trình bày trong chương này. xii http://www.kinhtehoc.net
 14. www.kinhtehoc.net Chương 4: Phân tích th ực trạng, hiệu quả hoạt động kinh doanh v à các nhân t ố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Dựa trên những số liệu do công ty cung cấp , chương này tiến hành phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Sự tăng hay giảm của doanh thu, chi phí, lợi nhuận của công ty sẽ chịu ảnh hưởng bởi những nhân tố nào thì trong chương 4 này sẽ được tìm hiểu cụ thể. Ngoài ra, chương này còn đánh giá tình hình tài chính của công ty như thế nào thông qua việc phân tích các tỷ số tài chính của công ty. Chương 5: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Gia Thịnh. Trong chương này chúng ta sẽ tìm hiểu những tác động của môi trường bên trong cũng như là môi trường bên ngoài đối với công ty. Tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội cũng như những thách thức của công ty đang phải đối mặt, từ đó đưa ra những kết quả mà công ty đã đạt được cũng như những hạn chế và dựa vào thực trạng phân tích đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian sắp tới. Chương 6: Kết luận và kiến nghị Chương 6 sẽ tổng kết lại toàn bộ quá trình đã phân tích từng những chương trước, đúc kết những thuận lợi, những mặt mạnh m à công ty đã đạt được, đồng thời khắc phục những khó khăn nhằm giúp công ty ng ày càng phát triển và đứng vững trên thị trường. Trong chương này sẽ có một số đề xuất ý kiến cho công ty cũng như là các cơ quan nhà nước nhằm góp phần giúp cho doanh nghiệp ho àn thiện hơn nữa. xiii http://www.kinhtehoc.net
 15. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1.1. ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU Ngày nay, nền kinh tế Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh. Có hiệu quả kinh doanh mới có thể đứng vững tr ên thị trường, đủ sức c ạnh tranh được với các doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích luỹ và mở rộng sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động và làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ chính xác mọi diễn biến và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, những mặt mạnh, mặt yếu của doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường xung quanh. Chính vì thế, có thể nói phân tích hoạt động kinh doanh chiếm một vị trí rất quan trọng trong quá tr ình hoạt động của doanh nghiệp. Đó là một công cụ quản lý kinh tế có hiệu quả mà các doanh nghiệp đã sử dụng từ tr ước đến nay. Mặt khác, qua phân tích kinh doanh giúp cho các doanh nghiệp t ìm ra các biện pháp sát thực để tăng cường các hoạt động kinh tế và quản lý doanh nghiệp, nhằm huy động mọi khả năng về tiền vốn, lao động, đất đai… vào quá trình sản xuất kinh doanh, nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Ngoài ra, phân tích kinh doanh còn là những căn cứ quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu thế phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó, các nhà quản trị sẽ đưa ra những quyết định về chiến lược kinh doanh có hiệu quả hơn. Với kiến thức tích lũy được trong thời gian học tập tại tr ường và thời gian thực tập ba tháng tại Công ty CP Tư vấn - Đầu tư - Xây dựng Gia Thịnh, đ ược tiếp xúc với hoạt động kinh doanh thực tế của công ty, em đ ã nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh. V à là một trong những sinh viên quan tâm đến lĩnh vực phân tích kinh doanh, em đã quyết định chọn đề tài“Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh” làm đề tài luận văn tốt nghiệp cho m ình. GVHD: ThS. Thái Văn Đại -1- SVTH: Đinh Thái Như Ngà http://www.kinhtehoc.net
 16. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh 1.2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.2.1 Mục tiêu chung Phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty CP t ư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh qua 3 năm 2006 – 2008. Từ đó, đ ưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty. 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, l ợi nhuận của công ty qua 3 năm 2006 - 2008 nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Phân tích các chỉ tiêu về tài chính để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. - Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doan h của công ty nói chung, ảnh hưởng đến lợi nhuận nói riêng. - Đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh cho công ty. 1.3. CÂU HỎI NGHIÊN CỨU Để phục vụ tốt cho việc phân tích và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty Gia Thịnh, em đưa ra một số câu hỏi nghiên cứu như sau: - Công ty đang hoạt động có hiệu quả? Trong những năm gần đây, tình hình kinh doanh của công ty như thế nào? - Doanh thu qua các năm có tăng? Tốc độ tăng như thế nào? - Tình hình sử dụng chi phí của công ty ra sao? Có phù hợp với tình hình kinh doanh của công ty hiện nay? - Lợi nhuận của công ty có tăng đều qua các năm? Lợi nhuận năm sau có cao hơn năm trước? - Nhân tố nào làm ảnh hưởng đến lợi nhuận? Nhân tố nào làm ảnh hưởng tích cực, tiêu cực đến lợi nhuận? 1.4. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Không gian nghiên c ứu Đề tài được thực hiện tại công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh thuộc tỉnh Vĩnh Long. GVHD: ThS. Thái Văn Đại -2- SVTH: Đinh Thái Như Ngà http://www.kinhtehoc.net
 17. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh 1.4.2 Thời gian nghiên cứu - Luận văn này được thực hiện trong thời gian thực tập từ 08/02/2009 đến 01/05/2009. - Số liệu sử dụng trong luận văn l à số liệu thực tế của công ty từ năm 2006 đến 2008. 1.4.3 Đối tượng nghiên cứu - Đề tài chỉ đi sâu phân tích, đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty thông qua việc phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Phân tích các chỉ tiêu tài chính cơ bản có liên quan đến việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Việc phân tích này đều dựa vào báo cáo tài chính năm của công ty qua 3 năm, cụ thể là dựa vào 2 bảng: Bảng cân đối kế toán v à Báo cáo k ết quả hoạt động kinh doanh. Từ đó, tìm ra được các nguyên nhân ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh và từ đó đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho công ty. - Công ty CP tư vấn - đầu tư - xây dựng Gia Thịnh là một công ty kinh doanh nhiều lĩnh vực khác nhau như là: xây dựng các công trình, mua bán vật liệu xây dựng, môi giới bất động sản,..Trong 3 năm 2006 - 2008, công ty chỉ thực hiện xây dựng công trình nhà ở với qui mô lớn nên đây cũng là đối tượng nghiên cứu của đề tài luận văn này. 1.5. LƯỢC KHẢO T ÀI LIỆU Trong quá trình nghiên cứu đề tài của mình, em đã có tham khảo một số đề tài của các anh chị khóa tr ước như: * Nguyễn Như Anh (2007), sinh viên khoá 29 c ủa Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại Học Cần Th ơ.“ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Nông Lâm sản Ki ên Giang ”. Nội dung nghiên cứu: + Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty năm 2004 - 2006. + Phân tích doanh thu, lợi nhuận năm 2004 - 2006. + Đề ra một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty. Đề tài sử dụng phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích. GVHD: ThS. Thái Văn Đại -3- SVTH: Đinh Thái Như Ngà http://www.kinhtehoc.net
 18. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh * Huỳnh Ngọc Dung (2008), sinh viên khoá 30 của Khoa Kinh tế - QTKD, Trường Đại Học Cần Thơ. “Phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH thương mại- dịch vụ- xây dựng- sản xuất Hoàng Dũ”. Nội dung nghiên cứu: - Phân tích tình hình tiêu thụ cho từng sản phẩm chính. - Phân tích tình hình chi phí, lợi nhuận của công ty năm 2005 - 2007 - Sử dụng ma trận SWOT để phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, đe dọa. Các phương pháp phân tích dung trong đ ề tài là: phương pháp so sánh, phương pháp thay thế liên hoàn và sử dụng ma trận SWOT. GVHD: ThS. Thái Văn Đại -4- SVTH: Đinh Thái Như Ngà http://www.kinhtehoc.net
 19. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh CHƯƠNG 2 PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C ỨU 2.1. PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2.1.1 Những vấn đề chung về phân tích kết quả hoạt động kinh doanh 2.1.1.1 Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh hiểu theo nghĩa chung nhất l à nghiên cứu tất cả các hiện tượng, các hoạt động có liên quan trực tiếp và gián tiếp với kết quả hoạt động kinh doanh của con người. Quá trình phân tích được tiến hành từ bước khảo sát thực tế đến tư duy tr ừu tượng tức là sự việc quan sát thực tế, thu thập thông tin số liệu, xử lý phân tích các thông tin số liệu, tìm nguyên nhân, đến việc đề ra các định hướng hoạt động và các giải pháp thực hiện các định hướng đó. 2.1.1.2 Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh - Phân tích hoạt động kinh doanh l à công cụ để phát hiện những khả năng tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh mà còn là công cụ cải tiến cơ chế quản lý trong kinh doanh. Bất kì hoạt động kinh doanh trong các điều kiện hoạt động khác nhau nh ư thế nào đi nữa cũng còn những tiềm ẩn, khả năng tiềm tàng chưa được phát hiện, chỉ thông qua phân tích doanh nghiệp mới có thể phát hiện được và khai thác chúng để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Thông qua phân tích doanh nghiệp mới thấy rõ nguyên nhân cùng nguồn gốc của các vấn đề phát sinh và có giải pháp cụ thể để cải tiến quản lý. - Phân tích hoạt động kinh doanh cho phép các nh à doanh nghiệp nhìn nhận đúng đắn về khả năng, sức mạnh cũng như những hạn chế trong doanh nghiệp của mình. Chính trên cơ sở này các doanh nghiệp sẽ xác định đúng đắn mục tiêu cùng các chiến lược kinh doanh có hiệu quả. - Phân tích hoạt động kinh doanh l à cơ sở quan trọng để ra các quyết định kinh doanh. - Phân tích hoạt động kinh doanh l à công c ụ quan trọng trong những chức năng quản trị có hiệu quả ở doanh nghiệp. GVHD: ThS. Thái Văn Đại -5- SVTH: Đinh Thái Như Ngà http://www.kinhtehoc.net
 20. www.kinhtehoc.net Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của CTy CP tư vấn-đầu tư-xây dựng Gia Thịnh Phân tích là quá trình nhận thức hoạt động kinh doanh, l à cơ sở cho việc ra quyết định đúng đắn trong chức năng quản lý, nhất là các chức năng kiểm tra, đánh giá và điều hành hoạt động kinh doanh để đạt các mục tiêu kinh doanh. - Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp quan trọng để phòng ngừa rủi ro. Để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra. Doanh nghiệp phải tiến hành phân tích ho ạt động kinh doanh của m ình, đồng thời dự đoán các điều kiện kinh doanh trong thời gian tới, để vạch ra các chiến l ược kinh doanh cho phù hợp. Ngoài việc phân tích các điều kiện bên trong doanh nghiệp về tài chính, lao động, vật tư… Doanh nghiệp còn phải quan tâm phân tích các điều kiện tác động ở bên ngoài như thị trường, khách hàng, đối thủ cạnh tranh… trên cơ sở phân tích trên, doanh nghiệp dự đoán các rủi ro có thể xảy ra và có kế hoạch phòng ngừa trước khi xảy ra. - Tài liệu phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ cần thiết cho các nh à quản trị ở bên trong doanh nghiệp mà còn cần thiết cho các đối tượng bên ngoài khác, khi họ có mối quan hệ về nguồn lợi với doanh nghiệp, v ì thông qua phân tích h ọ mới có thể có quyết định đúng đắn trong việc hợp tác đầu t ư, cho vay… với doanh nghiệp nữa hay không. 2.1.1.3 Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh Đối tượng của phân tích hoạt động kinh doanh là kết quả và quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có kế hoạch của đơn vị kinh tế, những nhân tố phát sinh bên trong hoặc ngoài đơn vị kinh tế, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 2.1.1.4. Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh Nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp l à: - Đánh giá thường xuyên toàn diện quá trình sản xuất kinh doanh, kết quả đạt được bằng các chỉ tiêu kinh tế. - Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả đạt đ ược và mức độ ảnh hưởng của mỗi nhân tố. - Phát hiện và đề ra biện pháp, phương pháp nhằm hạn chế những mặt yếu kém, phát huy những mặt tích cực, khai thác các khả năng c òn tiềm tàng. GVHD: ThS. Thái Văn Đại -6- SVTH: Đinh Thái Như Ngà http://www.kinhtehoc.net
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2