intTypePromotion=3

Đề tài " Thông tin và động cơ : Nền Kinh Tế của những củ cà rốt và cây gậy " Phần 2

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
61
lượt xem
7
download

Đề tài " Thông tin và động cơ : Nền Kinh Tế của những củ cà rốt và cây gậy " Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về bài thuyết trình Nobel kinh tế , ngày 9 tháng Chín, năm 1996 tác giả: JAMES A. MIRRLEES

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài " Thông tin và động cơ : Nền Kinh Tế của những củ cà rốt và cây gậy " Phần 2

  1. Thông Tin và Động Cơ- Nền Kinh Tế của Những Củ Cà Rốt và Cây Gậy Phần 2 Information and Incentives: Economics of Carrots and Sticks **** Tác giả: JAMES A. MIRRLEES HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÔNG CÂN XỨNG Mô hình thuế mà chúng ta đang xem xét chỉ là một trường hợp trong đó tồn tại sự không đối xứng về thông tin giữa cơ quan nhà nước (chính phủ) và tác nhân hoặc những tác nhân (người tiêu dùng). Những cá nhân người tiêu dùng biết nhiều về năng lực của họ hơn là chính phủ. Chính phủ có thể tự nghĩ rằng họ đang làm việc với đại diện của người tiêu dùng, nhưng không biết loại người tiêu dùng đó. Có nhiều quan hệ kinh tế thuộc về quan hệ uỷ thác/đại lý, đặc biệt là quan hệ người sử dụng/người lao động. Phương pháp phân tích mà tôi đã nêu ra được áp dụng khi hoạt động của người đại lý có thể quan sát được và có thể xác định được, nhưng người đại lý biết nhiều hơn người uỷ thác, ví dụ như mối quan hệ giữa nỗ lực không thể quan sát được và hoạt động. Adam Smith đã biết rằng có một vấn đề (mặc dù ông không đề cập đến một cách rõ ràng sự không chắc chắn tạo ra một khả năng lẩn tránh): Điều thú vị là mọi người cố gắng sống theo điều kiện của mình một cách tốt nhất có thể ; và nếu mức lương của anh ta giống nhau một cách chính xác, liệu rằng anh ta có, hoặc không có thực hiện một số trách nhiệm lao động, đó ch ắcn ch ắn là lợi ích của anh ta, ít nhất đó là thứ lợi ích được hiểu một cách tầm thường, hoặc nếu anh ta có một số thẩm quyền khiến anh ta không phải làm điều đó, thực hiện nó một cách bất cẩn và cẩu thả mà thẩm quyền đó cho phép. (Sự giàu có của các Quốc gia)
  2. Có người nghĩ rằng anh ta quá không quan tâm đến hệ thống khuyến khích tiền tệ, nhưng cần nhớ rằng thẩm quyền có thể là một sự mô tả tốt về mối quan hệ đó. Hệ thống thanh toán tối ưu, với thông tin không đối xứng, có thể có đặc điểm độc đoán, nếu nó chỉ ra rằng việc thanh toán tăng lên rất nhanh tương ứng với mức độ của các nhóm mức lương, và chậm đi với nhóm thu nhập thấp, và không tăng lên nhiều lắm với nhóm có thu nhập cao. Điều đó gần giống với nguyên tắc sau đây: Làm cái này hoặc cái kia. Đó là một đặc điểm thú vị của những đường được cho là tối ưu trong vấn đề thuế thu nhập là tiêu dùng không bao giờ tăng nhanh hơn thu nhập (tương đương với, tỷ suất thuế biên không bao giờ âm). Khả năng có thể nhất, một mối quan hệ khó khăn không bao giờ trở thành tối ưu trong thực tế với thông tin không cân đối. [7] Quan hệ lao động phát sinh những khả năng thú vị mới, như là việc thanh toán liên quan đến hoạt động của những người khác. Sẽ không đáng để làm việc nếu hai người hoàn toàn không liên quan đến nhau, trong đó khả năng của họ cũng không tương xứng. Khi họ tương xứng với nhau, và các tác nhân này lại không kết hợp được với nhau, có một phạm vi thực tế cho việc thanh toán tuỳ thuộc vào mức độ của quan hệ hoạt động của các tác nhân. Chúng ta có thể không chờ đợi chính phủ ban hành những loại thuế, mà điều đó lại phụ thuộc vào thu nhập của những người hàng xóm của chúng ta (hoặc những đối thủ cạnh tranh rất xa) cũng như vào thu nhập của chúng ta. Nhưng những khả năng đó đã đóng một vai trò quan trọng trong một mô hình phát triển hơn so với mô hình đơn giản với thông tin không đối xứng như đã mô tả ở trên. Các tác nhân có thể được yêu cầu lựa chọn giữa những thông tin phức tạp hơn là những gì chúng ta sử dụng để mô tả hoạt động đơn giản hoặc thu nhập của họ. Maskin (1985) đã đưa ra ý tưởng về việc yêu cầu mọi người tự đặt mình vào việc phân phối toàn bộ khoản lương, trong khi phải đối diện với những yếu tố có tính trừng phạt một cách nghiêm khắc đối với bất kỳ câu trả lời không phù hợp nào. Bằng cách đó, ông có
  3. thể thực tiến hành được sự tối ưu đầu tiên. Lý thuyết đó thực sự đòi hỏi thông tin giữa những tác nhân, nhưng Piketty (1993) đã phát triển một phương thực dễ chấp nhận hơn để đạt được sự tối ưu tốt nhất cũng nằm trong phạm vi ý tưởng đã được đưa ra. Mô hình đơn giản của khuyến khích cạnh tranh không hề làm giảm đi cơ chế khuyến khích có thể trong hoàn cảnh của thông tin không đối xứng. Trong số những ứng dụng ở lĩnh vực khác của thông tin không đối xứng là việc kiểm soát những tập đoàn bởi những người cầm quyền (người quản lý nhà nước, ban hành luật), và định giá bằng những sự thoả dụng. Trong từng hướng phát triển thú vị đó, trước hết là Baron và Myerson (1982), và sau đó là Laffont và Tirole (1993) đã chỉ ra làm thế nào một người có thể phân tích sự điều chỉnh bằng cách bằng cách xem các tập đoàn (doanh nghiệp) như là những tác nhân (đại lý), những người biết được cơ cấu vốn của doanh nghiệp đó, và những người cầm quyền, người không chắc chắn về những chi tiêu của doanh nghiệp, người không chắc chắn về chi phí của doanh nghiệp. Sản phẩm của doanh nghiệp và giá cả mà doanh nghiệp đó đặt ra đối với những sản phẩm đó liên quan đến nhu cầu của thị trường, và đó là thông tin công khai. Một cách để suy nghĩ về sự điều chỉnh là phải có thuế về sản phẩm thay đổi. Điều này có thể được phân tích bằng cách sử dụng những phương pháp mà tôi đã nêu ra. Tương tự, những thoả dụng cũng làm cho người tiêu dùng thay đổi những ưu tiên, và có thể liên kết giá cả với số lượng được sử dụng theo một cách thức phức tạp. Như trong mô hình điều chỉnh, có rất nhiều sản phẩm, và một người sẽ xem xét việc định giá đồng bộ của tiêu dùng tại các thời điểm khác nhau. Điều này thực sự khó khi sở thích của người tiêu dùng thay đổi một cách phức tạp, đa chiều. Phương pháp đơn giản mà tôi đã mô tả trở nên kém hiệu quả khi áp dụng vào những vấn đề đa chiều như thế, nhưng Wilson (1993) và Armstrong (1996) đã tạo nên một tiến bộ đáng kể trong việc giải quyết những vấn đề như thế này.
  4. Trong tất cả những phạm vi ứng dụng này, chiều thời gian đóng vai trò quan trọng. Quay trở lại vấn đề hệ thống thuế, có thể thấy được những vấn đề mới và rắc rối nảy sinh. Chúng ta có thể nghĩ về việc đánh thuế theo từng thế hệ, hoặc những nhóm người, theo cách phù hợp với họ. Mỗi thế hệ, mỗi tầng lớp sẽ có phần đóng góp của mình, nhưng chúng ta có thể xác định được rõ ràng năm sinh, và sử dụng nó làm cơ sở để đánh thuế. Do đó, về mặt lý thuyết chúng ta có thể xem như có một hệ thống thuế khác nhau cho mỗi nhóm. Các chính phủ không làm như vậy, và tôi sẽ quay trở lại vấn đề tại sao và chúng ta có nên chấp nhận chỉnh phủ làm như vậy. Giả sử rằng khả năng của mỗi cá nhân có liên quan chặt chẽ đến khả năng trong tương lai. Hãy xem xét một mô hình trong đó mức lương của mỗi người đều như nhau trong suốt quãng thời gian làm việc. Một số hệ thống thuế khuyến khích cạnh tranh áp dụng cho thu nhập năm đầu tiên. Mọi người quyết định mức độ nặng nhọc của lao động, và làm công việc gì: một số người đạt được mức thu nhập cao, và số khác có thu nhập thấp. Nếu như theo lý thuyết, những người có mức tiền lương cao sẽ chọn mức thu nhập cao. Năm tiếp theo, chính phủ biết được mức thu nhập của những người đó trong năm vừa qua, và do đó có thể suy ra mức lương của họ. Lúc đó, chính phủ có thể đánh thuế trên cơ sở mức lương hơn là thu nhập, điều đó cũng có thể nói rằng dựa trên đặc điểm của người tiêu dùng. Chúng ta không cần phải lo lắng về sự khuyến khích, đặc biệt là trong giai đoạn hiện tại. Thuế có thể được xác định một cách độc lập so với thu nhập thực tế, và chỉ có liên quan đến mức lương (đã quan sát trên cơ sở hoạt động của kỳ trước). Tại điểm biên, sự khuyến khích là tối ưu. Trên thực tế, những khoản thuế liên quan đến mức lương tạo thành tổng mức thuế, và nó có thể cao đối với người có thu nhập cao, và thấp, thậm chí âm đối với người có thu nhập thấp. Và thực tế đã chứng minh rằng đây là một mô hình hợp lý, người có thu nhập thấp sẽ có thuận lợi hơn người có thu nhập cao.
  5. Nếu điều đó xảy ra trong năm thứ hai, những người ở trong năm đầu tiên sẽ có thể quyết định họ sẽ kiếm tiền không đủ để bị cho là có mức lương cao. Họ có thể chọn mức thu nhập giống nhau. Năm thứ hai, chính phủ không thể xác định được các mức lương, và mọi thứ sụp đổ. Hy vọng cho một sự tối ưu đã mô tả không phải là một hệ cân bằng. Có một hệ cân bằng mà trong đó không ai làm gì cả, nhưng điều đó hoàn toàn không thoả mãn. Vấn đề là trong năm thứ hai, chính phủ sẽ trở nên cực đoan nếu hành động như đã mô tả. Có thể dự đoán được rằng ứng xử cực đoan đó của chính phủ sẽ dẫn đến rắc rối. Cái mà chúng ta có là một tình huống đặc biệt tồi tệ của sự không phù hợp tạm thời. Nếu chính phủ có thể tự cam kết trước rằng sẽ áp dụng cho những nhóm đó trong tất cả các năm trong tương lai, chúng ta có thể quay lại hệ cân bằng tốt thứ nhì đã mô tả như trong hệ thống thuế tối ưu. Có thể sự việc sẽ xảy ra tốt hơn thế. Vấn đề là chính phủ không hề, ở một mức độ đáng kể, tự cam kết về tỷ suất thuế trong tương lai, và thực tế không dễ dàng làm như vậy; và do đó vấn đê đã nói không phát sinh. Bằng cách chấp nhận một điều cho rằng những người sinh ra ở các thời điểm khác nhau đều chịu một hệ thống thuế như nhau, chính phủ cần có một đảm bảo, ở một mức chi phí để từ bỏ những cơ sở mong muốn đối với sự phân biệt thuế. Có thể mọi người sẽ không nói rõ ra. Giống như một người bắt đầu suy nghĩ làm thế nào để đi lại, chúng ta sẽ đưa mình vào nhiều rắc rối khi suy nghĩ. Chúng ta gặp cùng một vấn đề mà Kydland và Prescott (1977) đã xác định trong chính sách kinh tế vĩ mô. Trong chính sách kinh tế vĩ mô, chúng ta không coi nó là nghiêm túc. Có một rắc rối không rõ ràng ở đây, có lẽ là trong vấn đề hệ thống thuế đối với tài sản. TÀI LIỆU THAM KHẢO
  6. Armstrong, C.M. (1996) Định giá phi tuyến đa sản phẩm, Kinh tế toán, 64,51-76. Arrow, K.J. (1963) Sự không chắc chắn và kinh tế học phúc lợi của chăm sóc y tế. Tạp chí kinh tế Hoa Kỳ, 53, 941-69. Atkinson, A.B. và Stiglitz, J.E. (1976) mô hình của cấu trúc thuế: hệ thống thuế trực tiếp chống lại hệ thống thuế gián tiếp, Tạp chí Kinh tế Cộng đồng, 6, 55-57. Baron, D và Myerson, R. (1982) điều chỉnh một nhà độc tài với chi phí chưa biết. Kinh tế toán học, 50, 911-30. Boiteux, M. (1956) Kinh tế toán học Christiansen, V. (1981) đánh giá các dự án công cộng trong hệ thống thuế tối ưu, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 48, 447-457. T Diamond, P.A. và Mirrless, J.A. (1971) Hệ thống thuế tối ưu và sản xuất công cộng I và II, Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ, 61, 8-27 & 261-278. Diamond, P.A. và Mirrless, J.A. (1977) Một mô hình của chế độ bảo hiểm xã hội cho hưu trí, Tạp chí Kinh tế Cộng đồng, 10, 295-336. Graaff, J. de V. (1957) Lý thuyết Kinh tế học Phúc lợi, Nhà xuất bản Đại học Cambridge. Holmström, B. và Milgrom, P.R. (1977) Sự tổng hợp và tuyến tính trong quy định của khuyến khích tạm thời, Kinh tế toán học, 55, 303-328. Kolm, S. C., (1971), Lý thuyết về sự hạn chế của giá trị và ứng dụng của nó, Paris: C.N.R.S. Dunod.
  7. Kydland, F.E. và Prescott E.C. (1977) Quản lý còn hơn là thả nổi: sự không phù hợp của kế hoạch tối ưu, Tạp chí kinh tế chính trị, 85 (3). Laffont, J-J, và Tirole, J. Lý thuyết về Sự khuyến khích trong Mua sắm và Quy chế. Cambridge Mass.: M.I.T . Little, I.M.D. (1950) Phê phán về Kinh tế học Phúc lợi, Oxford: Nhà xuất bản Clarendon. Maskin, E (1985) Lý thuyết của việc thực hiện trong cân bằng Nash, Hurwicz, Schmeidler và Sonnenschein (nhiều tác giả). Những mục tiêu xã hội và tổ chức xã hội, Nhà xuất bản Đại học Cambridge. Mirrlees, J.A (1971), Tìm hiểu về lý thuyết của hệ thống thuế thu nhập tối ưu. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 38, 175-208. Mirrlees, J.A (1974) Những lưu ý về kinh tế học phúc lợi, thông tin và sự không chắc chắn. trong M. Balch, D. McFadden và S. Wu (nhiều tác giả), Tiểu luận về Cư xử Cân bằng trong Sự không chắc chắn, Amsterdam: Bắc Hà Lan. Mirrlees, J.A (1975) Lý thuyết của rủi ro đạo đức và cư xử không nhìn thấy được, Đại học, Nuffield, Oxford. Tạp chí nghiên cứu kinh tế. Mirrlees, J.A (1976) Cấu trúc tối ưu của sự khuyến khích và quyền lực trong một tổ chức, Tạp chí Kinh tế Bell, 7, 105-31. Mirrlees, J.A (1986) Lý thuyết của hệ thống thuế tối ưu. Trong K.J Arrow và M.D Intriligator (nhiều tác giả), Cẩm nang kinh tế toán học, Tập III, Amsterdam: Bắc Hà Lan Mirrlees, J.A (1995) Kinh tế học phúc lợi và quy mô của nền kinh tế. Tạp chí Kinh tế Nhật Bản, số. 46, 38-62.
  8. Pauly, M. (1985) Nền kinh tế của rủi ro đạo đức: Bình luận. Tạp chí Kinh tế Hoa Kỳ, 58, 531-6. Phelps, E.S. (1973) Hệ thống thuế của mức lương để bình đẳng kinh tế. Tạp chí Kinh tế hàng quý, 87, 331-354. Piketty, T. (1993) Việc thực hiện sự phân bổ bậc nhất thông qua biểu thuế được tạo ra, Tạp chí Lý thuyết Kinh tế học, 61, 23-41. Ramsey, F.P. (1927) Một đóng góp cho hệ thống thuế. tạp chí kinh tế, 37, 47-61. Rogerson, W. (1985) Phương pháp hàng đầu cho vấn đề người uỷ thác-người đại lý. Kinh tế toán học, 53, 1357-1368. Sadka, E. (1976) Về phân phối thu nhập, những hiệu ứng khuyến khích và hệ thống thuế thu nhập tối ưu. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, 43, 261-268. Spence, M. (1973) Tín hiệu của thị trường lao động. Tạp chí Kinh tế hàng quý, 87, 355-374. Tuomala, M. (1990) Thuế Thu nhập Tối ưu và Sự phân phối lại, Oxford: Nhà xuất bản Clarendon. Varian, H.R. (1980) Phân phối lại thuế như là bảo hiểm xã hội, Tạp chí Kinh tế Cộng đồng, 14, 49-68. Vickrey, W.S. (1954) Xác định thoả dụng biên bằng những phản ứng đối với rủi ro. Kinh tế toán học, 13, 319-333. Wilson, R. (1993) Định giá Phi tuyến, Nhà xuất bản Đại học Oxford.
  9. [1] Có rất nhiều cách để mở rộng tỷ lệ, được thảo luận trong Tập Mirrlees (1995), và tác phẩm được chỉ ra trong đó. [2] Một vấn đề được thảo luận, một cái gì đó giống hình elip, trong Vickrey (1945), và nghiên cứu đó đã dẫn đến mô hình về sự phân phối lại của hệ thống thuế được thảo luận ở phần sau của tác phẩm này. [3] Lý thuyết chúng tôi đã phát triển cuối cùng được xuất bản trong hai nghiên cứu, Diamond và Mirrlees (1971) [4] Michael Spence (1973) đã sử dụng điều kiện này cho những mô hình của thị trường với thông tin không đối xứng [5] Tất cả những điều này được xác lập trong Mirrless (1971), trong khi sự chứng minh toán học đầy đủ (trong một nghiên cứu thảo luận của trư ờng Đại học Nuffield, Oxford), xuất hiện duy nhất trong tác phẩm của Mirrless (1986) [6] Tuomala (1990) [7] Một vài vấn đề ở đây được nghiên cứu trong Mirrlees (1976) [8] Xem Arrow (1963), người cũng đã nói về thông tin không cân xứng; và Pauly (1986). [9] Như là mô hình đã được Varian kiểm nghiệm (1980), nhưng thảo luận của tôi sẽ chủ yếu là một sự giải thích cho bối cảnh hiện tại trong một phần của tập Mirrlees (1974). [10] Mirrlees (1975)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản