intTypePromotion=3

Đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội

Chia sẻ: Vu Tung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
142
lượt xem
55
download

Đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. Khi luật đất đai ra đời năm 1993 thì kinh tế trang trại có bước phát triển nhanh chóng và đa dạng.Việc phát triển kinh tế trang trại đã đem lại lợi ích to lớn về nhiều mặt,làm thay đổi đáng kể bộ mặt kinh tế -xã hội của các vùng nông thôn. Thực tế cho thấy rằng những năm qua kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội đã có bước phát triển tuy nhiên hiện nay còn tồn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội

  1. Đề tài: Thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội I.Đặt vấn đề 1.Tính cấp thiết của đề tài: - Kinh tế trang trại ở nước ta đã tồn tại từ lâu nhưng chỉ phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây. - Khi luật đất đai ra đời năm 1993 thì kinh tế trang trại có bước phát triển nhanh chóng và đa dạng.Việc phát triển kinh tế trang trại đã đem lại lợi ích to lớn về nhiều mặt,làm thay đổi đáng kể bộ mặt kinh tế -xã hội của các vùng nông thôn. - Thực tế cho thấy rằng những năm qua kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội đã có bước phát triển tuy nhiên hiện nay còn tồn tại một số vấn đề cần phải nghiên cứu và hoàn thiện. 2.Mục tiêu nghiên cứu: - Xem xét sự phát triển của một số mô hình kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội trên cơ sở để đưa ra các phương hướng giải pháp để phát triển kinh tế trang trại của vùng 3.Đối tượng nghiên cứu: - Kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội. 4.Phạm vi nghiên cứu: - Đề tài đi vào nghiên cứu các khía cạnh kinh tế-xã hội bao gồm các yếu tố sản xuất,kết quả và hiệu quả của các trang trại cũng như sự tác động của các yếu tố sản xuất chính của các trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội.
  2. 5.Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích thống kê - Phương pháp kinh tế và phương pháp so sánh - Phương pháp phân tích hệ thống. 6.Nội dung của đề tài bao gồm: - Phần 1:Cơ sở lí luận và thực tiễn về kinh tế trang trại. - Phần 2: Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở huyện ngoại thành Hà Nội. - Phần 3:Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại ngoại thành Hà Nội. II.Nội dung Phần 1:Cơ sở lí luận và thực tiễn I.Vai trò và đặc điểm của kinh tế trang trại 1.Khái niệm và bản chất của kinh tế trang trại 1.1 Khái niệm về kinh tế trang trại - Quan điểm 1:Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức kinh tế cơ sở của nền sản xuất xã hội dựa trên cơ sở hợp tác và phân công lao đông xã hội,chủ trang trại bỏ những TLSX nhất định để tiến hành hoạt động kinh doanh cho phù hợp và được nhà nước bảo hộ. - Quan điểm 2:Kinh tế trang trại là kinh tế hộ nông dân sản xuất ở mức độ cao. - Quan điểm 3:Kinh tế trang trại là hình thức tổ chức sản xuất hàng hóa lớn trong Nông-Lâm-Ngư nghiệp của các thành phần kinh tế khác ở nông thôn, có sức đầu tư lớn có năng lực quản lí trực tiếp quá trình kinh doanh, có phương
  3. pháp tạo ra tỉ xuất sinh lời cao hơn bình thường trên đồng vốn bỏ ra,hàng hóa có sức cạnh tranh cao trên thị trường, hiệu quả kinh tế xã hội cao. 1.2 Bản chất của kinh tế trang trại - Theo Các Mác:” Kinh tế trang trại bán đại bộ phận nông sản được sản xuất ra thị trường, các hộ nông dân bán ra mua càng ít bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu.” -Phân biết giữa kinh tế hộ và kinh tế trang trại:Mục tiêu của kinh tế hộ là đáp ứng nhu cầu của hộ còn kinh tế trang trại đáp ứng nhu cầu thị trường. 2.Vai trò và vị trí của kinh tế trang trại -Về mặt kinh tế: + Làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế + Phát triển các lại cây trồng vật nuôi + Tăng cường phát triển kinh tế nông nghiệp và kinh tế nông thôn. -Về mặt xã hội: + Tăng số hộ giàu,giảm hộ nghèo + Tạo thêm việc làm, tăng thêm thu nhập. + Giải quyêt những vấn đề xã hội , đổi mới bộ mặt xã hội nông thôn. -Về mặt môi trường: + Trồng rừng ,phủ xanh đồi trọc. + Cải tạo môi trường sinh thái + Bảo vệ và duy trì đa dạng sinh học. 3.Đặc trưng của kinh tế trang trại: - Sản xuất nông sản theo yêu cầu của thị trường. - Có sự tích tụ cao hơn về vốn,đất đai, lao động. - Người chủ trang trại cũng là người trực tiếp quản lí. - Sản xuất đi vào chuyên môn hóa cao, áp dụng khoa học kĩ thuật . - Các tài sản thuộc quyền sở hữu gia đình và được pháp luật bảo hộ. 4.Tiêu chí nhận dạng kinh tế trang trại:
  4. - Về mặt định tính: đặc trưng cơ bản đó là sản xuất nông sản hàng hóa - Về mắt định lượng: + quy mô + sản lượng Phần 2:Thực trạng phát triển kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nôi; 1.Các chỉ tiêu phản ánh và đánh giá thực trạng của kinh tế trang trại trong quá trinh nghiên cứu: a.Các chỉ tiêu phản ánh các yếu tố sản xuất: - Đất đai bình quân - Vốn sản xuất bình quân - Lao động bình quân b. Các chỉ tiêu phản ánh kết quả ,chi phí, hiệu quả và tình hình sản xuất hàng hóa: - Chỉ tiêu phản ánh kết quả sản xuất kinh doanh của trang trại(tổng đầu tư,tổng chi phí vật chất nguyên vật liệu,thu nhập) - Chỉ tiêu phản ánh hiệu quả kinh tế: + doanh thu/tổng chi phí + lợi nhuận/tổng chi phí + doanh thu/lao động + doanh thu/diện tích + thu nhập/diện tích 2.Xu hướng phát triển kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội - Đạt hiệu quả 3 mặt: + Hiệu quả kinh tế:thể hiện ở sản lượng, sản lượng hàng hóa tích lũy tái sản xuất. + Hiệu quả xã hội:thể hiện ở việc không ngừng nâng cao đời sống và thu nhập của các thành viên trang trại, xóa đói giảm nghèo. + Hiệu quả môi trường:thể hiện ở việc giảm diện tích hoang hóa đồi trọc ,bảo vệ rừng, nước, khí hậu.
  5. - Phương hướng : Trong những năm tới để góp phần đưa nông nghiệp Hà Nội theo hướng sản xuất hàng hóa phù hợp với yêu cầu của sự nghiệp CNH,HĐH kinh tế ngoại thành Hà Nội cần phải phát triển theo hướng cụ thể sau: 2.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh của trang trại phải hướng tới gắn kết sản xuất, tiêu thụ theo chương trình khép kín - Hoạt động sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là 2 khâu không thể tách rời. - Hiện nay việc tiêu thụ sản phẩm ,hàng hóa được thực hiện một cách ngẫu nhiên hay bấp bênh ở các trang trại ngoại thành Hà Nội.Để khắc phục được điều này, nền sản xuất cần phải đầu tư trang bị một hệ thống cơ sở vật chất kĩ thuật mới đảm bảo cho sản phẩm làm ra có chất lượng cao và ổn định. 2.2 Các trang trại ngoại thành Hà Nội phải đi vào khai thác thế mạnh mang tính đặc thù của Hà Nội. - Điều kiện sản xuất nông nghiệp ở ngoại thành Hà Nội thua kém nhiều so với các vùng lân cận .Lợi thế của các trang trại ngoại thành Hà Nội là gần với thị trương nội thành tuy nhiên lợi thế này sẽ mất dần cùng với sự phát triển của hệ thống giao thông nông thôn và hệ thống thông tin thị trường.Vì vậy để cạnh tranh được với các trang trại vùng lân cận trong việc chiếm lĩnh thị trường thì các trang trại ngoại thành Hà Nội phải phát triển kinh doanh theo hướng khai thác các lợi thế đặc thù của mình . - Các lợi thế : + Sản phẩm độc đáo và chất lượng sản phẩm được kiểm soát như: sản phẩm hoa, cây cảnh của các vùng trồng hoa truyền thống và một số sản phẩm chăn nuôi đặc sản… + Chất lượng sản phẩm tươi sống được kiểm soát do tuân thủ đầy đủ quy trình kĩ thuật với yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
  6. 2.3 Các trang trại ngoại thành phải phát triển theo hướng quy mô nhỏ nhưng năng lực sản xuất lớn. - Nhìn chung,quy mô diện tích của các trang trại ngoại thành thấp hơn các vùng khác,việc mở rộng diện tích là hết sức hạn chế và trong nhiều trường hợp là không thể thực hiện được do quy hoạch ruộng đất.Vì vậy để khắc phục điều này các trang trại ngoại thành Hà Nội không có con đường nào khác là phát triển về chiều sâu tức là nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh trong điều kiện có hạn. 2.4 Phát triển kinh tế trang trại ngoại thành Hà Nội cần gắn liền với các hình thức liên kết kinh tế giữa các trang trại , tạo cơ sở cho các trang trại nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. - Hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại ngoại thành Hà Nội chủ yếu được tiến hành một cánh riêng rẽ, sự liên kết và hợp tác giữa các trang trại hầu như chưa có.Do vậy cần phải phát triển các hình thức liên kết ,hợp tác đa dạng giữa các trang trại tùy theo điều kiện từng vùng và hoạt động sản xuất kinh doanh của các trang trại. - Việc hợp tác phải dựa trên nguyên tắc tự nguyện do bản thân các trang trại quyết định . 2.5 Khuyến khích phát triển kinh tế trang trại trên các lĩnh vực trông trọt, chăn nuôi, thủy sản và các thành phần kinh tế trang trại khác trong đó trang trại gia đình là chủ yếu. - Phát triển đa dạng các loại hình kinh doanh theo hướng tâp chung hóa, chuyên môn hóa ,phát huy lợi thế so sánh ở mỗi vùng . - Trang trại gia đình hình thành từ hộ gia đình thông qua tích tụ và tập chung các nguồn lực sử dụng đặc biệt là sự tích lũy kinh nghiệm sản xuất , sự say mê với nghề nông … vì vậy nó có cơ sở kinh tế xã hội vững chắc.Sự phát triển kinh tế trang trại theo hướng gia đình là chủ yếu cho phép quá trình chuyển nông nghiệp sang quá trình sản xuất hàng hóa một
  7. cách nhanh chóng.Nó thúc đẩy các hộ tự túc sang sản xuất hàng hóa. Phần 3:Phương hướng và giải pháp nhằm phát triển kinh tế trang trại trong nông nghiệp ở các huyện ngoại thành Hà Nội 1.Giải pháp về đất đai: - Tiếp tục giao đất nông nghiệp theo nghị định 64/CP(1994) của chinh phủ và đất lâm nghiệp theo nghị định 02/CP(1994) để tạo điều kiện cho nông dân chủ trang trại yên tâm sản xuất ,thúc đẩy quá trinh tập chung đất để phát triển kinh tế trang trại. - Cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất kịp thời cho hộ nông dân để bà con yên tâm sản xuất. 2.Giải pháp về vốn: - Hầu hết những hộ nông dân phát triển kinh tế trang trại hiện nay đều có nhu cầu về vốn .Nhìn chung, những hộ nông dân phát triển kinh tế trang trại là những hộ có nguồn vốn tự có tương đối lớn.Tuy nhiên , nguồn vốn tự có chưa đủ đảm bảo phát triển trang trại với quy mô lớn vì vậy càn phải tạo điều kiện để các trang trại vay vốn một cánh thuân lợi. - Chính sách cho vay vốn cua nhà nước phai tận dụng được ưu đãi đối với kinh tế trang trại , tăng vốn công khai, bình đẳng, hợp pháp. 3.Giải pháp về lao động: - Chính quyền địa phương có trách nhiệm hướng dẫn các chủ trang trại thực hiện tốt bộ luật lao động, phát hiện và ngăn các hành vi thiếu lành mạnh trong việc sử dụng lao động. - Tăng thu nhập cho người lao động. 4.Giải pháp về thị trường và phát triển công nghiệp chế biến:
  8. - Tổ chức hình thành các HTX tiêu thụ,dịch vụ cung ứng vật tư,thực hiện liên kết liên giữa các trang trại trong việc tiêu thụ sản phẩm. - Các doanh nghiệp nhà nước hình thành các mạng lưới bán trực tiếp sản phẩm đến từng trang trại ,hạn chế tư thương đối với giá sản phẩm. 5.Giải pháp về khoa học công nghệ: - Khuyến khích nghiên cứu triển khai nhiều ứng dụng tiến bộ KH-KT vào sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng ,hạ giá thành sản phẩm. - Khuyến khích hộ, trang trại sử dụng móc giảm nhẹ sức lao động, sức người . 6.Giải pháp về đầu tư xây dưng ,hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn: - Xây dựng đường giao thông thuận lợi , đầu tư xât dựng các trung tâm , cụm kinh tế văn hóa của từng huyện.Hoàn chỉnh các công trình điện nước sinh hoạt ,chợ, trương học, trạm xá… 7.Nâng cao trình độ dân trí và trinh độ chuyên môn cho chủ trang trại: - Nhà nước cần phải có chinh sách hỗ trợ tích cực cho việc nâng cao trình độ dân trí ở vùng nông thôn . - Hình thành các lớp học hướng dẫn chủ trang trại về kĩ thuật sản xuất ,các chủ trương chính sách của nhà nước trong sản xuất nông nghiệp. 8.Giải pháp về thuế: - Đối với các trang trại thuê đất vượt quá hạn định, nhà nước miễn toàn bộ tiền thuê đất ở những vùng khó khăn ,giảm tiền thuê đất ở những vùng khác III.Kết luận và kiến nghị - Sự hình thành và phát triển của kinh tế trang trại là biểu hiện của mô hình mới nảy sinh trong điều kiện kinh tế thị trường có sự quản lí của nhà nước.Nó mang tính quy luất chuyển từ sản xuất tự cung tự cấp của gia đình sang sản xuất chuyên môn hóa quy mô lớn của trang trại.
  9. - Kinh tế trang trại ở các huyện ngoại thành Hà Nội mặc dù mới ra đời nhưng những năm gần đây có bước phát triển nhất định về số lượng, phương thức sản xuất. - Trong thời gian tới để kinh tế trang trại ở ngoại thành Hà Nội cũng như trong cả nước tiếp tục phát triển ta cần có một số đễ xuất như sau: + Đất đai:Những vùng đất trống, đồi núi trọc , đất hoang hóa ven sông , ven biển những năm trước mắt không nên áp dụng mức hạn định. + Quy hoạch:Tiếp tục quy hoạch những vùng sản xuất hàng hóa tập chung, quy mô lớn, có chính sách đầu tư, hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến với quy mô phù hợp, ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn + Khoa học kỹ thuât: hỗ trợ máy móc trang thiết bị cho người dân dưới hình thức trợ giá , vay không lãi, trả gốc không lãi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản