intTypePromotion=1

Đề thi HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Phú Bình - Mã đề 949

Chia sẻ: Hoàng Văn Thành | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
16
lượt xem
2
download

Đề thi HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Phú Bình - Mã đề 949

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo Đề thi HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017-2018 của trường THPT Phú Bình Mã đề 949 này sẽ giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học, có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kỳ thi sắp tới. Chúc các bạn thành công.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi HK 1 môn Địa lí lớp 11 năm 2017-2018 - THPT Phú Bình - Mã đề 949

  1.   SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN ĐỀ THI HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2017 ­ 2018 TRƯỜNG THPT PHÚ BÌNH MÔN ĐỊA LÍ ­ LỚP 11 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Họ, tên thí sinh:................................................................SBD:..................... Mã đề thi 949           I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Câu 1. Cho biểu đồ: Biểu đồ thể hiện nội dung nào sau đây ở nước ta trong giai đoạn 2000 ­ 2012? A. Sự thay đổi quy mô dân số, diện tích và sản lượng cây lương thực. B. Tốc độ tăng trưởng dân số, diện tích và sản lượng cây lương thực. C. Chuyển dịch cơ cấu dân số, diện tích và sản lượng cây lương thực. D. Tình hình phát triển dân số, diện tích và sản lượng cây lương thực Câu 2. Cho bảng số liệu:                TỔNG NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN                                                                                                                              Đơn vị: Tỉ USD Năm 1990 1998 2000 2004 Tổng nợ 1310 2465 2498 2724 Dựa vào bảng hãy cho biết, biểu đồ nào dưới đây là thích hợp nhất để thể hiện tốc độ tăng tổng nợ  nước ngoài của nhóm nước đang phát triển? A. Cột B. Đường C. Tròn D. Miền Câu 3. Cho bảng số liệu: GDP NƯỚC TA PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ NĂM 2000 VÀ 2014 (Đơn vị: tỉ đồng) Năm Tổng số Nông – lâm –  Công nghiệp –  Dịch vụ thủy sản Xây dựng 2000 441 646 108 356 162 220 171 070 2014 3 542 101 696 969 1307 935 1 537 197 Biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và cơ cấu GDP nước ta phân theo khu vực kinh tế năm 2000 và  2014 là: A. Miền                  B. Tròn                C. Cột chồng                   D. Cột kép Câu 4. Cho bảng số liệu: GDP VÀ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA MĨ LA­TINH NĂM 2004                                                                                                                               Đơn vị: tỉ USD Trang 1/4­ Mã Đề 949
  2. Quốc gia GDP Tổng số nợ Hamaica 8,0 6,0 Braxin 605,0 220,0 Chile 94,1 44,6 Dựa vào bảng trên, tỉ lệ nợ nước ngoài (so với GDP) của Braxin là: A. 36,4                     B. 34,6        C. 40,6                    D. 46,0 Câu 5. Cho bảng số liệu: SẢN LƯỢNG THAN, DẦU THÔ VÀ ĐIỆN CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 ­2012 Sản phẩm 1990 2000 2005 2010 2012 Than (triệu tấn) 4,6 11,6 34,1 44,8 42,1 Dầu thô (triệu  2,7 16,3 18,5 15,0 16,7 tấn) Điện (tỉ kWh) 8,8 26,7 52,1 91,7 115,1 Nhận xét nào đưới đây là không đúng: A. Tốc độ tăng trưởng sản lượng điện nhanh nhất.  B. Tốc độ tăng trưởng sản lượng than thấp nhất. C. Sản lượng than tăng khá nhanh và không liên tục. D. Sản lượng dầu thô tăng chậm nhất và không liên tục. Câu 6: Tính đến năm 2007, Liên minh châu Âu(EU) có bao nhiêu thành viên?   A. 24 B. 26  C. 20  D. 27  Câu 7: Hình thức tổ chức chủ yếu trong nông nghiệp của Hoa Kỳ là   A. Trang trại  B. Hình thức khác C. Hợp tác xã  D. Hộ gia đình  Câu 8: Dãy núi trẻ Roocky là dãy núi lớn nằm ở vùng nào của Hoa Kỳ?   A. Vùng trung tâm  B. Vùng phía Nam C. Vùng phía Đông  D. Vùng phía Tây  Câu 9: Đường hầm dưới biển Măng sơ nối liền nước Anh với châu Âu lục địa được hoàn thành năm  nào?   A. 1994  B. 2004 C. 2002  D. 1992  Câu 10: Ý nào sau đây không thuộc giải pháp cải cách kinh tế ­ xã hội của nhiều quốc gia Mĩ Latinh?   A. Thực hiện công nghiệp hóa đất nước. B. Phát triển giáo dục.   C. Khuyến khích sản xuất thay thế hàng nhập  D. Quốc hữu một số ngành kinh tế.  khẩu.  Câu 11: Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân làm cho nền kinh tế châu Phi kém phát triển?   A. Sự thống trị nhiều thế kỉ của chủ nghĩa thực dân   B. Sự yếu kém trong quản lí đất nước.   C. Xung đột sắc tộc    D. Nghèo tài nguyên  Câu 12: Ranh giới phân chia lãnh thổ Liên bang Nga thành 2 phần lãnh thổ là   A. Sông Ê­ nit­xây  B. Dãy Uran  C. Sông Ôbi D. Sông Lê na  Câu 13: Đồng Ơ – rô chính thức được đưa vào giao dịch thanh toán trong Liên minh châu Âu từ năm nào?   A. 1999  B. 2004  C. 2003 D. 2000  Câu 14: Việt Nam hiện nay là thành viên của những tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào?   A. EU và NAFTA  B. OPEC và ASEAN C. APEC và ASEAN  D. NAFTA và ASEAN  Câu 15: EU thiết lập thị trường chung cho các nước thành viên từ thời gian nào?   A. 1/1/2004 B. 1/1/1993  C. 1/1/1997  D. 1/1/ 1967  Câu 16: Các trung tâm công nghiệp của Hoa Kỳ có xu hướng phân bố ở phần lãnh thổ nào dưới đây?   A. Vùng phía Tây  B. Vùng trung tâm  Trang 2/4­ Mã Đề 949
  3.   C. Vùng phía Nam và ven Thái Bình Dương. D. Vùng Đông Bắc  Câu 17: Việc gia tăng chất thải CFC vào môi trường là nguyên nhân trực tiếp gây ra hiện tượng nào dưới  đây?   A. Ô nhiễm nguồn nước biển B. Suy giảm đa dạng sinh vật   C. Lỗ hổng tầng ô dôn mở rộng  D. Ô nhiễm môi trường  Câu 18: Nhận định nào dưới đây là không đúng khi nói về các ngành kinh tế của Hoa Kỳ?   A. Hoa Kỳ có số sân bay nhiều nhất thế giới.   B. Từ năm 1990 đến 2004, Hoa Kỳ liên tục xuất siêu với giá trị ngày càng lớn.   C. Ngành thông tin liên lạc của Hoa Kỳ rất hiện đại.   D. Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới. Câu 19: Lãnh thổ Liên bang Nga tiếp giáp với các biển và đại dương nào dưới đây?   A. Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, biển Ban Tích, biển Đen,biển Caxpi.   B. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, biển Ban Tích, biển Đen, biển Caxpi.   C. Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, biển Ban Tích, biển Aran.   D. Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, biển Ban Tích, biển Đen,biển Caxpi. Câu 20: Lợi ích nào dưới đây không phải của việc sử dụng đồng tiền chung châu Âu Ơ­ rô?   A. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.   B. Tạo điều kiện cho việc buôn bán với các nước ngoài khối EU.   C. Đơn giản hóa công tác kế toán của các công ty đa quốc gia.   D. Giảm thiểu những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ. Câu 21: Các nước Trung Á có tỷ lệ dân cư theo đạo Hồi cao, trừ quốc gia nào?   A. Ka­dắc­xtan  B. Cư­rơ­gư­xtan C. Mông Cổ  D. I­ran Câu 22: Bùng nổ dân số là hiện tượng xảy ra chủ yếu ở các nước   A. phát triển  B. đang phát triển    C. Công nghiệp mới (NICS)  D. nhóm nước khác Câu 23: Dân cư Hoa Kỳ có đặc điểm   A. Tỉ lệ dân thành thị cao, tập trung ở các thành phố lớn   B. Dân cư tập trung đông ở miền phía tây.   C. Thành phần dân tộc chủ yếu là người châu Á và châu Phi.   D. Dân số tăng nhanh chủ yếu do người nhập cư. Câu 24: Thế mạnh nông nghiệp chủ yếu của các nước Trung Á hiện nay, chính là:   A. Trồng cây công nghiệp nhiệt đới. B. Trồng cây lương thực, cây ăn quả.   C. Chăn nuôi gia súc kiểu du mục, trồng bông  D. Chăn nuôi gia cầm, thủy sản. vải. Câu 25: Chiếm gần 14% dân số thế giới nhưng tập trung 2/3 tổng số người nhiễm HIV trên toàn thế  giới, đó là châu lục (khu vực)   A. Khu vực Tây Á B. Châu Mĩ Latinh  C. Khu vực Trung Á D. Châu Phi  Câu 26: Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại diễn ra từ   A. cuối thế kỉ XX, đầu thế kỉ XXI B. nửa sau thế kỉ XX    C. giữa thế kỉ XX  D. đầu thế kỉ XX Câu 27: Biểu hiện nào dưới đây không phải của toàn cầu hóa?   A. Thương mại thế giới phát triển mạnh.  B. Thị trường tài chính quốc tế mở rộng.    C. Đầu tư nước ngoài tăng nhanh. D. Các doanh nghiệp trong nước phát triển mạnh. Câu 28: Đặc trưng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là   A. làm xuất hiện nhiều ngành mới.   B. tác động mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế­ xã hội thế giới Trang 3/4­ Mã Đề 949
  4.   C. làm xuất hiện và bùng nổ công nghệ cao.   D. khoa học và kỹ thuật trở thành lực lượng sản xuất chủ yếu. II. PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 1 (1,5 điểm) Trình bày đặc điểm chính về dân cư của nước Liên bang Nga? Câu 2 (1,5 điểm) Trình bày nguyên nhân, hậu quả và giải pháp của vấn đề ô nhiễm môi trường nước ngọt, biển  và đại dương  hiện nay ...............HẾT............. Trang 4/4­ Mã Đề 949

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản