Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2017 có đáp án - Trường THCS Yên Phương

Chia sẻ: Nguyễn Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
109
lượt xem
18
download

Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2017 có đáp án - Trường THCS Yên Phương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2017 có đáp án - Trường THCS Yên Phương có kèm theo đáp án hướng dẫn giúp hỗ trợ cho quá trình ôn luyện của các em học sinh lớp 9, nhằm giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng làm bài tập từ đó tìm ra phương pháp làm bài 1 cách hiệu quả, chuẩn bị sẵn sàng kiến thức cho các kì thi học kì 1 sắp tới môn Hóa học. Mời quý thầy cô và các bạn tham khảo đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Hóa lớp 9 năm 2017 có đáp án - Trường THCS Yên Phương

PHÒNG GD & ĐT YÊN LẠC<br /> TRƯỜNG THCS YÊN PHƯƠNG<br /> Họ và tên:……………………………..........<br /> Lớp: …… SBD............<br /> Chữ kí của giám thị<br /> Bằng số<br /> <br /> BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I<br /> Năm học: 2017- 2018<br /> MÔN: Hóa 9<br /> Thời gian làm bài: 45 phút<br /> Chữ kí của giám<br /> Điểm bài thi<br /> khảo<br /> Bằng chữ<br /> <br /> Phần I.Trắc nghiệm(3 điểm): Khoanh tròn vào các chữ cái đứng trước câu trả lời mà em chọn:<br /> Câu 1. Trong các dãy chất sau dãy nào gồm toàn oxit?<br /> A. CuO, SO2, MgO<br /> C. K2O, FeS, ZnSO4<br /> B. HCl, NaOH, CuCl2<br /> D. NaOH, KOH, Ba(OH)2<br /> Câu 2. Dãy chất nào sau dãy nào gồm toàn kim loại?<br /> A. CuO, SO2, MgO<br /> C. K2O, FeS, ZnSO4<br /> B. Al, Fe, Na, Cu<br /> D. NaOH, KOH, Ba(OH)2<br /> Câu 3. Cho 0,1 mol Zn vào dd HCl dư, thể tích khí (lít) thu được ở đktc là:<br /> A. 22,4<br /> B. 11,2<br /> C. 5,6<br /> D.2,24<br /> Câu 4. Khi cho SO3 vào nước, dd thu được làm biến đổi quì tím như sau:<br /> A. Màu đỏ<br /> B. Màu xanh<br /> C. Không đổi màu<br /> D. Màu đen<br /> Câu 5.Các cặp chất nào sau dãy có thể tác dụng được với nhau?<br /> A. CaCl2 và KNO3<br /> B. NaOH và HNO3<br /> C. Cu và HCl,<br /> D. Cu và AlCl3<br /> Câu 6. Dung dịch NaOH có thể tác dụng được với dãy chất nào sau đây?<br /> A. HCl, CaO, SO3<br /> B. HNO3, CO, CO2<br /> C. HCl, SO2, AgCl<br /> D. NaCl, H2O, KOH<br /> Câu 7: Kim loại sắt tác dụng được với chất nào sau đây tạo muối sắt và kim loại mới?<br /> A. MgCl2<br /> B. Al(NO3)3<br /> C. NaCl<br /> D. CuSO4<br /> Câu 8: Các kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?<br /> A. Na, K<br /> B. Cu, Al<br /> C. Fe, Mg<br /> D. Zn, Pb<br /> Phần II.Tự luận(6 điểm):<br /> Câu 9. Thực hiện dãy biến hóa sau:<br /> S --> SO2 --> SO3 --> H2SO4 --> Al2(SO4)3 --> Al(OH)3 ---> Al2O3<br /> Câu 10. Trình bày phương phương pháp hóa học nhận biết các chất bột sau: Al, Mg, Al2O3, Cu?<br /> Câu 11. Hòa tan 5,4gam Al bằng dd HCl 20% vừa đủ.<br /> Tính nồng độ phần trăm của dd sau phản ứng?<br /> Câu 12. Nhúng một thanh kim loại hóa trị II nặng 50g vào 100g dd CuSO4 32%. Sau khi PƯ hoàn<br /> toàn lấy thanh kim loại ra rửa sạch làm khô cân lại thấy thanh kim loại tăng 8g. hãy xác định kim<br /> loai hóa trị II trên (cho rằng toàn bộ lương kim loại sinh ra bám vào thanh kim loại trên).<br /> <br /> Bài làm<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ……………………………………………………………………………………<br /> ………………………………………………………………………………........<br /> <br /> MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA<br /> Nội dung<br /> Hợp chất vô cơ<br /> Kim loại<br /> Tổng<br /> <br /> Biết<br /> Câu 1, 3, 4, 5, 6<br /> (2,5 đ)<br /> Câu 2, 7, 8<br /> (1,5 đ)<br /> 8 câu (4 đ)<br /> <br /> Hiểu<br /> Câu 9<br /> (2,5 đ)<br /> Câu 10<br /> (1,5đ)<br /> 2 câu (4 đ)<br /> <br /> Vận dụng<br /> Câu 11<br /> (1 đ)<br /> Câu 12<br /> (1đ)<br /> 2 câu ( 2 đ)<br /> <br /> Tổng<br /> 7 câu<br /> (6 đ)<br /> 5 câu<br /> (4 đ)<br /> 12 câu (10 đ)<br /> <br /> HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN HÓA HỌC<br /> NĂM HỌC 2016 - 2017<br /> I.Phần trắc nghiệm(4 điểm) mỗi câu đúng được 0,5 điểm<br /> Số câu<br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> Đáp án<br /> A<br /> B<br /> D<br /> A<br /> B<br /> C<br /> D<br /> II. Phần tự luận (7 điểm)<br /> Số câu Nội dung<br /> 9<br /> S + O2 --> SO2<br /> 2SO2 + O2 --> 2SO3<br /> SO3 + H2O --> H2SO4<br /> 3H2SO4 + 2 Al(OH)3 --> Al2(SO4)3 + 6H2O<br /> Al2(SO4)3 + 6NaOH --> 2Al(OH)3 + 3Na2SO4<br /> 2Al(OH)3 → Al2O3 + 3H2O<br /> 10<br /> Dùng dd NaOH thử với từng chất, nếu chất nào tan, PƯ sủi bọt khí chất đó là<br /> Al, chất nào tan không có bọt khí là Al2O3.<br /> Hai chất còn lại Mg và Cu ta dùng dd HCl cho PƯ với từng chất, chất nào có<br /> PƯ sủi bọt khí là Mg, chất còn lại không tan là Cu:<br /> Các PTHH: 2Al + 2H2O + 2 NaOH --> 2NaAlO2 + 3H2↑<br /> Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O<br /> Mg + 2HCl --> MgCl2 + H2↑<br /> 11<br /> nAl = 5,4 : 27 = 0,2(mol)<br /> PTHH: 2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2<br /> 2mol<br /> 6mol<br /> 0,2mol<br /> 0,6mol<br /> a. nHCl = 0,6(mol) --> mHCl = 0,6 . 36,5 = 21,9(g)<br /> Suy ra mddHCl = 21,9 . 100 : 20 = 100,95(g)<br /> 12<br /> Gọi KL hóa trị II là M và có NTK là M(đvC)<br /> mCuSO4 = 32(g) --> nCuSO4 = 32 ; 160 = 0,2(mol)<br /> PTHH M + CuSO4 --> MSO4 + Cu<br /> 0,2mol<br /> 0,2 mol<br /> Ta có : 0,2 . 64 = 0,2 . M --> M = 24<br /> Vậy M là magie (Mg)<br /> <br /> 8<br /> A<br /> Số điểm<br /> 0,25<br /> 0,5<br /> 0,25<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> 0,5<br /> <br /> 1,5<br /> 0,125<br /> 0,125<br /> <br /> 0,25<br /> 0,5<br /> <br /> 1<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản