intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Mã đề 353

Chia sẻ: Bối Bối | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

64
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn học sinh và quý thầy cô cùng tham khảo Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Mã đề 353 để giúp học sinh hệ thống kiến thức đã học cũng như có cơ hội đánh giá lại năng lực của mình trước kì thi sắp tới và giúp giáo viên trau dồi kinh nghiệm ra đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 1 môn Toán 12 năm 2018-2019 - Sở GD&ĐT Bắc Ninh - Mã đề 353

UBND TỈNH BẮC NINH<br /> SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH KỲ LẦN 1<br /> Năm học 2018 – 2019<br /> Môn: Toán - Lớp 12<br /> Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)<br /> <br /> 353<br /> <br /> 847<br /> <br /> 663<br /> <br /> 063<br /> <br /> 727<br /> <br /> 053<br /> <br /> 1<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> 2<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> 3<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> 4<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> 5<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> 6<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 7<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> 8<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> 9<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> 10<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> 11<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> 12<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> 13<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> 14<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 15<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> 16<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> 17<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> 18<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> 19<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> 20<br /> <br /> D<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> 21<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> B<br /> <br /> A<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> 22<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> B<br /> <br /> D<br /> <br /> D<br /> <br /> A<br /> <br /> 23<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> C<br /> <br /> 24<br /> <br /> C<br /> <br /> B<br /> <br /> C<br /> <br /> D<br /> <br /> C<br /> <br /> A<br /> <br /> 353<br /> <br /> 847<br /> <br /> 663<br /> <br /> 063<br /> <br /> 727<br /> <br /> 053<br /> 1<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2