intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến

Chia sẻ: Wang Li< >nkai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

5
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luyện tập với Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến giúp bạn hệ thống kiến thức đã học, làm quen với cấu trúc đề thi, đồng thời rèn luyện kỹ năng giải đề chính xác giúp bạn tự tin đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Mời các bạn cùng tham khảo và tải về đề thi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 năm 2020-2021 có đáp án - Trường THPT Lương Ngọc Quyến

  1.   SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN   ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II ­ NĂM HỌC 2020 ­ 2021             TRƯỜNG THPT                   Môn: LỊCH SỬ   Lớp 11       LƯƠNG NGỌC QUYẾN  Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề)  Mã đề: 301 Họ, tên thí sinh:……………………………………  Lớp:…………. Phòng:.................................................................... SBD:... ............  I.TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Câu 1: Phong trào nông dân Yên Thế bùng nổ do A. sự áp bức bóc lột nặng nề của địa chủ phong kiến. B. căm thù thực dân Pháp, chống Pháp để bảo vệ cuộc sống tự do. C. muốn lật đổ triều Nguyễn, thiết lập một vương triều khác tiến bộ. D. hưởng ứng chiếu Cần vương, chống Pháp giành độc lập. Câu 2: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây”. Đó là câu nói  của ai? A. Trương Định. B. Nguyễn Hữu Huân. C. Trương Quyền. D. Nguyễn Trung Trực. Câu 3: Nguyên nhân trực tiếp nào sau đây dẫn đến bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai? A. Khủng hoảng kinh tế thế giới 1929­1933 B. Sự phát triển không đều về kinh tế và chính trị giữa các nước tư bản. C. Trật tự Vécxai – Oasinhtơn không còn phù hợp. D. So sánh tương quan lực lượng trong thế giới tư bản thay đổi. Câu 4: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897­1914) của Pháp có tác động tiêu cực gì đến nền  kinh tế Việt Nam? A. Tính chất nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế phong kiến. B. Nền kinh tế Việt Nam cơ bản vẫn là nền kinh tế nghèo nàn, lạc hậu. C. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa được du nhập vào Việt Nam. D. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển ở Việt Nam. Câu 5: Nội dung nào sau đây là một trong những nguyên nhân thực dân Pháp đưa quân tiến đánh Gia  Định (1859)? A. Có thể tiến đánh Cam­pu­chia dễ dàng. B. Nhân dân Gia Định thuận theo Pháp. C. Có lực lượng của Đuy­puy làm nội ứng. D. Làm bàn đạp để tiến đánh Bắc Kì. Câu 6: Nội dung nào sau đây là nguyên nhân sâu xa dẫn đến bùng nổ phong trào Cần vương (1885­ 1896)? A. Mâu thuẫn giữa nhân dân Việt Nam với thực dân Pháp. B. Phe chủ hòa trong triều Nguyễn muốn đưa Hàm Nghi lên ngôi vua. C. Nhân dân Bắc Kì phản đối lệnh bãi binh của triều đình Nguyễn. D. Triều Nguyễn muốn duy trì hai bản Hiệp ước Hácmăng và Patơnốt. Câu 7: Trong thời gian hòa hoãn với quân Pháp (1898­1908), căn cứ Yên Thế trở thành A. nơi tụ họp của những nghĩa sĩ yêu nước từ khắp nới kéo về. B. nơi tụ họp của tướng lĩnh và nghĩa binh trong phong trào Cần vương. C. trung tâm vận động phong trào chống thuế ở Trung Kì. D. trung tâm của các cuộc khởi nghĩa lớn trong phong trào Cần vương. Câu 8: Hội Quốc liên ra đời sau Chiến tranh thế giới thứ nhất nhằm mục đích gì? A. Bảo vệ hòa bình và an ninh thế giới. B. Ngăn chặn chủ nghĩa phát xít bùng nổ. C. Duy trì một trật tự thế giới mới. D. Giải quyết các xung đột quốc tế.                                                Trang 1/7 ­ Mã đề 301
  2. Câu 9: Hệ quả quan trọng nhất của Chiến tranh thế giới thứ hai là A. tiêu diệt hoàn toàn chủ nghĩa phát xít. B. hình thành trật tự thế giới hai cực. C. làm sụp đổ hệ thống Vécsai – Oasinhtơn. D. dẫn những thay đổi căn bản trong tình hình thế giới. Câu 10: Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) kết thúc với sự thất bại hoàn toàn thuộc về phe A. Phát xít. B. Đồng minh. C. Hiệp ước. D. Liên minh. Câu 11: Ai là người dám kháng lại lệnh bãi binh của triều đình, ở lại cùng nhân dân lập nên căn cứ  Gò Công kháng chiến chống Pháp? A. Trương Định . B. Nguyễn Trung Trực. C. Nguyễn Tri Phương. D. Nguyễn Hữu Huân. Câu 12: Phong trào Cần vương có ý nghĩa gì? A. Tạo tiền đề cho sự xuất hiện trào lưu dân tộc chủ nghĩa đầu thế kỉ XX. B. Củng cố chế độ phong kiến Việt Nam. C. Buộc thực dân Pháp phải trao trả độc lập. D. Thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh cứu nước trong nhân dân. Câu 13: Sự kiện nào sau đây tạo ra bước ngoặt của của cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai? A.Trận Béc­ lin (4/1945)                                      B .Trận En A­la­men (10/1942). C.Trận Xta­lin­grat (2/1943).                               D.Trận Mátxcơva (12/1941)                                   Câu 14: Sau trận tập kích thắng lợi vào Trân Châu cảng (12­1941), Nhật Bản mở các cuộc tấn công  đánh chiếm khu vực nào? A. Bắc Á. B. Đông Nam Á. C. Nam Á. D. Đông Bắc Á. Câu 15: Cuộc khởi nghĩa nào có căn cứ tại 3 làng Mậu Thịnh, Thượng Thọ, Mĩ Khê (Thanh Hóa)? A. Yên Thế. B. Ba Đình. C. Bãi Sậy. D. Hương Khê. Câu 16: Chiến thắng  Béc­lin của Liên Xô và Đồng minh trong Chiến tranh thế giới thứ hai có ý nghĩa  gì? A. Làm phá sản “Chiến tranh chớp nhoáng” của Hit­le. B. Tạo ra bước ngoặt của cuộcchiến tranh. C. Đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô. D. Buộc Đức phải đầu hàng Đồng minh. Câu 17: Cuộc khởi nghĩa nào sau đây không thuộc phong trào Cần vương? A. Hùng Lĩnh. B. Ba Đình. C. Bãi Sậy. D. Yên Thế. Câu 18: Lực lượng xã hội nào sau đây mới xuất hiện  ở  Việt Nam do tác động của cuộc khai thác   thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp (1897­ 1914)? A. Nông dân. B. Trung địa chủ. C. Công nhân. D. Đại địa chủ. Câu 19: Hệ thống Vécxai – Oasinhtơn ra đời sau khi A. phát xít Đức xâm chiếm Đông và Nam Âu. B. chiến tranh thế giới thứ hai (1939­1945) bùng nổ. C. chiến tranh thế giới thứ nhất (1914­1918) kết thúc D. hệ thống xã hội chủ nghĩa hình thành. Câu 20: Thành phần xuất thân của giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu từ A. tầng lớp tư sản. B. giai cấp nông dân. C. tầng lớp tiểu tư sản. D. tầng lớp địa chủ nhỏ. Câu 21: Chiến thắng  Mátxcơva (12/1941) của Liên Xô có ý nghĩa A. làm phá sản kế hoạch “chiến tranh chớp nhoáng” của Hit­le. B. buộc Đức phải đầu hàng quân Đồng minh.                                                Trang 2/7 ­ Mã đề 301
  3. C. đánh bại hoàn toàn quân Đức ở Liên Xô. D. tạo ra bước ngoặt của chiến tranh. Câu 22:  Điểm chung của các nước giải quyết khủng hoảng kinh tế  (1929­1933) bằng con đường  phát xít hóa bộ máy nhà nước là A. có  ít  hoặc không có thuộc địa, thiếu vốn, nguyên liệu và thị trường. B. có thị trường rộng lớn, nhiều vốn đầu tư. C. có ít thuộc địa hoặc không có thuộc địa. D. có hệ thống thuộc địa rộng lớn, nhiều tài nguyên Câu 23: Năm 1942, lực lượng nào sau đây được thành lập để chống phát xít? A. Khối Hiệp ước chống phát xít. B. Phe Liên minh dân chủ. C. Phe Hòa bình liên kết. D. Khối Đồng minh chống phát xít. Câu 24: Tầng lớp xã hội mới xuất hiện sau cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất là A. địa chủ, tư sản, tiểu tư sản. B. tư sản, tiểu tư sản. C. tư sản, công nhân. D. tư sản, công nhân, tiểu tư sản. Câu 25: Ý nào sau đây phản ánh sự  chuyển biến về giai cấp xã hội Việt Nam trong cuộc khai thác   thuộc địa lần thứ nhất của thực dân Pháp? A. xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới (công nhân, tiểu tư sản, nông dân) B. xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới (công nhân, tư sản, tiểu tư sản) C. xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới (tư sản, tiểu tư sản, địa chủ) D. xuất hiện những giai cấp, tầng lớp mới (tư sản, công nhân, địa chủ) Câu 26: Giai cấp địa chủ phong kiến Việt Nam cuối thế kỉ XIX có đặc điểm A. số lượng ít, sở hữu nhiều ruộng đất B. số lượng nhiều, có nhiều ruộng đất. C. là tay sai của đế quốc Pháp. D. chiếm đa số, ít ruộng đất. Câu 27: Qua cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất (1897­1914) của thực dân Pháp, phương thức sản   xuất nào từng bước du nhập vào Việt Nam? A. Phương thức sản xuất nhỏ, tự cung tự cấp. B. Phương thức sản xuất thực dân. C. Phương thức sản xuất phong kiến. D. Phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa. Câu 28:  Một trong những chính sách thâm độc của thực dân Pháp để  đàn áp các cuộc khởi nghĩa  trong các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX­ đầu thế kỉ XX là A. “lấy chiến tranh nuôi chiến tranh”. B. triệt phá con đường tiếp tế của cuộc khởi nghĩa. C. “dùng người Việt trị người Việt”. D. tra tấn, sát hại những người thân của nghĩa binh. ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) Câu 1 (2,0 điểm): Phân tích hậu quả của các Hiệp ước nhà Nguyễn kí với Pháp có tác động  như thế nào đến nền độc lập của Việt Nam cuối thế kỉ XIX. Câu 2 (1,0 điểm): Nêu điểm khác căn bản của phong trào nông dân Yên Thế với phong trào  Cần vương.                                                       ..................Hết..................... Chú ý: Học sinh không được sử dụng tài liệu                                                Trang 3/7 ­ Mã đề 301
  4.                                                         SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN  TRƯỜNG THPT LƯƠNG NGỌC QUYẾN                    (Gồm 03 trang)                                   HƯỚNG DẪN­ ĐÁP ÁN CHẤM  KIỂM TRA CUỐI KÌ II                                    NĂM HỌC 2020­2021.  MÔN LỊCH SỬ­ LỚP 11 II. TỰ LUẬN (3,0 điểm) CÂU                                                 NỘI DUNG ĐIỂM                                    Mã: 301, 303, 305, 307 Câu 1 Phân tích hậu quả  của các Hiệp  ước nhà Nguyễn kí với Pháp có tác  2,0  động như thế nào đến nền độc lập của Việt Nam cuối thế kỉ XIX. điểm Trong quá trình chống thực dân Pháp xâm lược (1858­1884), triều đình nhà  0,5 đ Nguyễn đã kí với Pháp các Hiệp ước sau: ­ Ngày 5/6/1862, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Nhâm Tuất  với 12 điều khoản. Hậu quả: cắt 3 tỉnh miền Đông Nam Kì (Gia Định,  Định Tường, Biên Hòa) cho Pháp­ 1 phần lãnh thổ của đất nước, đồng  thời cũng là vựa lúa lớn của triều đình và cả nước đã mất, tạo cơ hội  cho Pháp thực hiện dã tâm xâm lược toàn bộ nước ta. ­Ngày 15/3/1874, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước GiápTuất  0,25đ với 22 điều khoản. Hậu quả: triều đình nhà Nguyễn chính thức thừa  nhận 6 tỉnh Nam Kì thuộc Pháp, một phần quan trọng lãnh thổ Tổ quốc  bị mất. Việt Nam trở thành thị trường của Pháp. ­Ngày 25/8/1883, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Hác­măng.  0,5đ Hậu quả: thừa nhận sự “bảo hộ” của Pháp trên đất nước ta, về cơ bản  nền độc lập dân tộc bị mất. ­Ngày 6/6/1884, triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp  ước Pa­tơ­nốt.   0,75 đ Hậu quả:Triều đình nhà nhà Nguyễn chính thức thừa nhận sự  “bảo hộ”   của Pháp, đặt cơ  sở  cho sự  thống trị  và bóc lột lâu dài của Pháp  ở  Việt  Nam. Nền độc lập dân tộc hoàn toàn mất, Việt Nam trở thành nước thuộc  địa nửa phong kiến. ­>  Như   vậy,   với  thái  độ   bạc   nhược,   thiếu  quyết   tâm  chống  Pháp  nhà  Nguyễn đã kí các Hiệp  ước từng bước đầu hàng, chủ  quyền dân tộc bị  mất dần đến mất hoàn toàn. Câu 2            Nêu điểm khác căn bản của phong trào nông dân Yên Thế  với   1,0 điểm phong trào Cần vương.  ­Phong trào nông dân Yên Thế: Là phong trào nông dân tự  phát do Hoàng   Hoa Thám (xuất thân từ  nông dân) lãnh đạo, đứng lên chống Pháp để  1,0đ bảo vệ cuộc sống của mình ­> mang tính chất tự vệ.  (0,5) ­Phong trào Cần vương: Là phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam  được tập hợp dưới ngọn cờ  phong kiến, mang tính dân tộc sâu sắc.   (0,5)                                      Mã 302, 304, 306, 308                                                Trang 4/7 ­ Mã đề 301
  5. Câu 1            Hãy nêu nhận xét về  thái độ  chống Pháp của triều đình nhà   2,0  Nguyễn từ năm 1858­ 1884. Nhà Nguyễn có trách nhiệm gì trong việc   điểm để đất nước ta rơi vào tay thực dân Pháp?  *Thái độ chống Pháp của triều đình nhà Nguyễn: 1,5đ ­ Giai đoạn (1858­1862): triều đình tổ chức kháng chiến chống Pháp ngay  từ đầu: xây phòng tuyến tại Đà Nẵng, tổ chức nhân dân lập “vườn không   nhà trống” làm thất bại bước đầu kế hoạch “đánh nhanh thắng nhanh” của  Pháp; Xây phòng tuyến tại Gia Định, thực hiện chiến thuật phòng thủ, bỏ  lỡ cơ tấn công địch.                                                                                                                   (0,5) ­ Giai đoạn (1862­ 1884): Triều đình thiếu quyết tâm đánh giặc, vừa đánh  vừa hàng   +Ảo tưởng vào con đường thương thuyết, cắt đất cầu hòa, kí Hiệp  ước  Nhâm Tuất (cắt 3 tỉnh miền Đông Nam Kì cho Pháp), ngăn cản nhân dân   chống giặc.                                                                                                                     (0,5)   + Khi Pháp đánh Bắc Kì lần 1,2,  triều đình đều không tập hợp nhân dân   chống giặc, kí các Hiệp ước đầu hàng giặc (Giáp Tuất, Hắc­măng, Pa­tơ­ nôt) giữa lúc phong trào kháng chiến của nhân dân lên cao đã tạo điều kiện   thuận lợi cho Pháp từng bước hoàn thành xâm lược và gây khó khăn cho  phong trào kháng chiến của nhân dân.   +   Chiến   thuật,   cách   đánh   nặng   về   phòng   thủ...   (0,5)                                 *Trách nhiệm trong việc để  mất nước: Nhà Nguyễn có trách nhiệm  0,5đ chính trong việc để đất nước ta rơi vào tay thực dân Pháp vào cuối thế kỉ  XIX.   Câu 2         Phong trào Cần vương có điểm gì mới so với các phong trào đấu  1,0  tranh chống Pháp của nhân dân Việt Nam trước năm 1884? điểm ­Phong trào chống Pháp của nhân dân Việt Nam trước năm 1884:     Khi   0,5đ thực dân Pháp xâm lược, tại mặt trận Đà Nẵng (1858) triều đình còn tổ  chức nhân dân đánh giặc; tại mặt trận Gia Định (1859­1860), đặc biệt từ  sau Hiệp ước Nhâm Tuất (1862), triều đình đã bỏ rơi nhân dân, phong trào  chống Pháp của nhân dân từ đây tương đối độc lập với triều đình.  ­Phong trào Cần vương có điểm mới: Năm 1885, vua Hàm Nghi và Tôn  0,5đ Thất Thuyết ban Chiếu Cần vương,  kêu gọi văn thân, sỹ phu, nhân dân cả  nước đứng lên chống Pháp – lần đầu tiên có lời hiệu triệu của triều đình   kêu gọi nhân dân đánh giặc, vì vậy phong trào Cần vương là  phong trào  chống Pháp được đặt dưới sự  lãnh đạo tương đối thống nhất của triều   đình phong kiến. ............. ...........................                                                                            ĐÁP ÁN CK II –LỊCH SỬ 11 NĂM HỌC 2020­2021                                                Trang 5/7 ­ Mã đề 301
  6. I.PHẦN TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm) Mã đề Mã đề  Mã đề  Mã đề  Mã đề  Mã đề  Mã đề  Mã đề  301 302 303 304 305 306 307 308 Câu­ ĐA Câu­ĐA Câu­ĐA Câu­ĐA Câu­ĐA Câu­ĐA Câu­ĐA Câu­ĐA 1 ­ B 1 ­ C 1­ A 1­ D 1­ B 1­C 1­A 1­B 2 ­ D 2­ B 2­ C 2­ D 2­ B 2­D 2­C 2­C 3­  A 3­ D 3­ A 3­ B 3­C 3­D 3­D 3­A 4­ B 4­ D 4­ B 4­ D 4­D 4­C 4­C 4­C 5­ A 5­ B 5­ D 5­ A 5­B 5­B 5­D 5­A 6­ A 6­ B 6­ A 6­ D 6­C 6­B 6­B 6­B 7 ­ A 7­ B 7­ D 7­ C 7­B 7­C 7­A 7­C 8­ C 8­ D 8­ B 8­A 8­D 8­D 8­B 8­C 9­ D 9­ D 9­ A 9­ B 9­B 9­C 9­D 9­D 10­ A 10­ D 10 ­B 10­ A 10­A 10­D 10­B 10­C 11­ A 11­ C 11­ A 11­ C 11­B 11­D 11­B 11­B 12­ A 12­ A 12­ D 12­ B 12­B 12­B 12­C 12­B 13­ C 13­ B 13­ A 13­ B 13­B 13­A 13­B 13­D 14­ B 14­ D 14­ D 14­ A 14­D 14­C 14­D 14­D 15­ B 15­ B 15­ A 15­ D 15­D 15­A 15­A 15­A 16­ D 16­ C 16­ D 16­ C 16­D 16­B 16­B 16­C 17­ D 17­ B 17­ C 17­ D 17­B 17­A 17­D 17­B 18­ C 18­ D 18­ B 18­ A 18­B 18­C 18­C 18­C 19­ C 19­B 19­D 19­B 19­C 19­B 19­C 19­B 20­ B 20­B 20­C 20­B 20­C 20­B 20­D 20­D 21­ A 21­B 21­C 21­B 21­D 21­D 21­C 21­B 22­ A 22­C 22­D 22­C 22­C 22­D 22­C 22­A 23­ D 23­C 23­A 23­D 23­D 23­B 23­D 23­D 24­ B 24­D 24­B 24­D 24­C 24­D 24­A 24­C 25­ B 25­D 25­C 25­D 25­B 25­A 25­A 25­B 26­ A 26­D 26­D 26­A 26­C 26­B 26­A 26­D 27­ D 27­B 27­C 27­B 27­A 27­A 27­C 27­B 28­ C 28­A 28­D 28­B 28­B 28­B 28­D 28­B        MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I –LỊCH SỬ LỚP 11 NĂM HỌC 2020­2021 (02 đề trắc nghiệm gốc) MỨC 1 –  MỨC 2 –  MỨC 3 –  MỨC 4 –  BÀI (Chủ đề) 40%  30% 15% 15% TỔNG (7 câu) (5 câu) (3 câu) (3 câu) Bài 1: Nhật Bản 2­2 2­2 4­4 Bài 2: Ấn Độ 1­1 1­1 Bài 3: Trung Quốc 1­1 1­1 Bài 4: Các nước ĐNÁ  1­1 1­1 1­0 3­2            (cuối TK XIX­ đầu TK XX) Bài 5: Châu phi và khu vực Mĩ Latinh 0­1 0­1 Bài 6: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1­1 1­1                     (1914­1918)  1­1 3­3 TL TL TL                                                Trang 6/7 ­ Mã đề 301
  7. Bài 7: Những thành tựu văn hóa thời Cận  1­1 1­1 đại Bài 9: Cách mạng tháng Mười Nga        2­2 0­1 1­0 3­3 năm 1917 Bài 10: Liên Xô xây dựng CNXH                1­1 1­1 2­2 (1921­1941) TL TL TL Tổng 7 5 3 3 18­18                                                Trang 7/7 ­ Mã đề 301
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2