Đề thi học kì môn đảm bảo chất lượng

Chia sẻ: Hoang Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

1
133
lượt xem
13
download

Đề thi học kì môn đảm bảo chất lượng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về Đề thi học kì môn đảm bảo chất lượng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kì môn đảm bảo chất lượng

  1. Khoa Cơ Khí Bộ môn Chế tạo máy ----------o0o------------ ĐỀ THI HỌC KỲ I/2008-2009 MÔN HỌC: ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG (Sinh viên được sử dụng tài liệu) - thời gian thi 75 phút Câu 1 (3đ): ISO 9000:2000 a. Vì sao các doanh nghiệp, tổ chức cần áp dụng ISO900:2000? b. Trình bày những lý do có thể có của một doanh nghiệp, tổ chức Việt nam khi quyết định triển khai áp dụng ISO9000:2000. c. Những yếu tố quyết định sự thành công khi áp dụng ISO900:2000 trong một doanh nghiệp, tổ chức? d. Sau khi áp dụng thành công ISO900:2000, doanh nghiệp, tổ chức có thể làm những gì nữa? Câu 2 (3đ): Muốn cải tiến quản trị, tại sao lại phải nhìn nhận đến „vai trò kép của con người“ trong nền kinh tế? Giữa khách hàng nội bộ và khách hàng ngoài doanh nghiệp có gì khác nhau? Có bao giờ 2 loại khách hàng này là một người không? Nếu bạn là Giám đốc, bạn chú ý đến loại khách hàng nào trước hết ? Vì sao? Câu 3 (4đ): Một xưởng sản xuất bánh răng trụ răng thẳng nhận thấy gần đây có nhiều sản phẩm không đạt yêu cầu bị trả lại. Sau 1 tháng tiến hành kiểm tra, nhóm quản lý chất lượng đã tiến hành kiểm tra 10 lô sản phẩm, mỗi lô 100 bánh răng. Từ các dữ liệu thu thập được từ phiếu kiểm tra, nhóm đã tập hợp được các nguyên nhân sau: Bảng 1: Loại sai hỏng Số lỗi của từng lô sản phẩm Số lần I II III IV V VI VII VIII IX X Modun không đạt 2 4 6 8 4 2 2 9 8 3 48 Chiều rộng chân răng 6 0 4 5 3 7 4 1 3 6 39 đúng Đường kính trong 0 2 3 5 2 0 1 6 4 2 25 Bề rộng bánh răng 3 2 2 3 1 5 3 0 2 3 24 Chiều rộng rãnh then 1 2 2 4 0 3 1 3 3 2 21 Bề mặt răng 0 1 1 0 3 2 0 1 0 1 9 Khác 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 6 Tổng cộng 12 12 19 26 14 19 12 21 20 17 172 a. Hãy lập bảng tính toán tỷ lệ các loại sai hỏng và tần suất tích lũy các loại sai hỏng này. b. Vẽ biểu đồ Pareto và chỉ ra các nguyên nhân gây ra việc bánh răng bị trả lại. c. Dùng biểu đồ nhân quả (ít nhất đến cấp 4) để xác định các nguyên nhân có thể xảy ra đối với quá trình trên. d. Đề xuất những giải pháp khắc phục khi những nguyên nhân đó xảy ra. Bộ môn duyệt Giảng viên ra đề
Đồng bộ tài khoản