Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 11

Chia sẻ: Việt Anh Việt Anh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
901
lượt xem
241
download

Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 11

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 11

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học kỳ 1 môn Hóa lớp 11

  1. Đề thi Học kì 1 Năm học 2010-2011 Môn hóa 11 – Thời Gian: 60 phút Câu 1: ( 1 điểm) Viết pt phân tử và pt ion thu gọn của các phản ứng sau: a. Fe + ? ----> N2O + ? + ? b. (NH4)2SO4 + ? ----> NH3 + ? +? câu 2 ( 1 điểm) Chỉ dùng một chất thử, nhận biết các dd mất nhản sau : Na2SO4, Ba(OH)2, NaNO3 Câu 3 ( 2 điểm) Viết pt hóa học hoàn thành chuổi biến hóa sau : (ghi điều kiện nếu có) S  NO2  ?  Zn(NO3)2  O2 Câu 4 ( 2 điểm) Trộn lẫn 50 ml dd KOH 0,16 M với 50 ml dd H2SO4 0,85M được dd D. a. Tính pH của dd D b. chọn 1 trong 2 dd sau: NaOH 0,5 M hoặc HCl 0,5 M đủ để trung hòa dd D.Tính thể tích dd đã chọn. Câu 5 ( 2 điểm) Cho 4,425g hỗn hợp 2 kim loại gồm Fe và Zn phản ứng hoàn toàn với dd HNO3 1,5 M. Thu được 448 ml khí N2(đktc). a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp. b. tính thể tích dd HNO3 đã dùng biết dùng dư so với phản ứng là 15% và khối lượng các muối thu được. Câu 6 (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn 0,528g một hợp chất hữu cơ A và cho các sản phẩm sinh ra lần lượt đi qua bình đựng CaCl2 và KOH dư thì thấy bình CaCl2 tăng thêm 0,432g còn bình KOH tăng thêm 1,056g. Biết rằng 2,2g hợp chất hữu cơ A có tỉ khối hơi chiếm cùng một thể tích với 0,8g khí oxi đo cùng điều kiện. Tìm CTPT của A

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản