Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định năm 2000

Chia sẻ: Phan Duyha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
530
lượt xem
122
download

Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định năm 2000

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng hợp đề thi học sinh giỏi tỉnh Nam Định qua các năm gần đây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi lớp 11 tỉnh Nam Định năm 2000

  1. ĐỀ THI HOC SINH GIỎI LỚP 11 TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2000 Câu I (5 điểm). Cho hàm số Giải các phương trình sau: 1) 2) Câu II (5 điểm) Các góc A, B, C của một tam giác thỏa mãn: Tìm các góc của tam giác đó. Câu III (7 điểm) Cho tam giác ABC vuông góc tại A. Trên đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (ABC) tại B ta lấy một điểm S sao cho SB = BA = AC = 1. (P) là mặt phẳng song song với các cạnh SB và AC cắt các cạnh SA, SC, BC, BA lần lượt tại D, E, F, H. 1) Chứng minh DEFH là hình chữ nhật. 2) Xác định vị trí của mặt phẳng (P) sao cho diện tích hình chữ nhật đó lớn nhất. Câu IV (3 điểm). a, b, c là các số thực dương. Chứng minh bất đẳng thức: --------------------------------------------------------
  2. NĂM 2001 Câu I (5 điểm). 1) Chứng minh với mọi giá trị của x, ta có: 2) Giải phương trình: Câu II (5 điểm) Tính các góc của tam giác ABC nếu tam giác đó thỏa mãn: Trong đó BC = a, CA = b, AB = c và A, B, C là độ lớn 3 góc của tam giác ABC đối diện lần lượt với 3 cạnh BC, CA và AB. Câu III (7 điểm) Trong mặt phẳng (P) cho đường tròn (O) bán kính R và điểm A cố định trên đường tròn (O). Tứ giác ABCD biến thiên, nội tiếp trong đường tròng (O) sao cho 2 đường chéo luôn vuông góc với nhau. Trên đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng (P) tại A ta lấy điểm S. Nối S với A, B, C, D. 1) Chứng minh 2) Nêu cách xác định điểm I cách đều 5 điểm A, B, C, D và S. 3) Tứ giác ABCD là hình gì để diện tích của nó lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó theo R. Câu IV (3 điểm). Cho các số thực a, b, c và d thỏa mãn điều kiện: Chứng minh rằng tồn tại các số thực u và v sao cho: và . ------------------
  3. NĂM 2004 Câu I (6 điểm). Cho phương trình sau: 1) Giải phương trình khi . 2) Xác định tham số m để phương trình có đúng một nghiệm Câu II (4 điểm) Trên mặt phẳng cho tứ giác lồi ABCD có AB = BC = CD = a. 1) Nếu biết Hãy tính diện tích tứ giác ABCD theo a. 2) Giả sử tứ giác ABCD thay đổi, mà AB = BC = CD = a không đổi. Hãy tìm giá trị lớn nhất của diện tích tứ giác ABCD. Câu III (7 điểm) Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a. 1) Ta coi hình chóp đã cho là tứ diện SABC có trọng tâm O, gọi là góc giữa mp(SAB) và mp(ABC). Hãy tính để O cách đều tất cả các mặt của SABC. 2) Biết Xét mặt phẳng (P) thay đổi đi qua A, sao cho mp(P) cắt các đoạn thẳng SB, SC thứ tự tại B', C'. Tìm giá trị nhỏ nhất của chu vi tam giác AB'C' theo a. Câu IV (3 điểm). Cho phương trình: Chứng minh rằng phương trình có 3 nghiệm phân biệt x1, x2, x3. Giả sử x1 < x2 < x3, chứng minh rằng: và
  4. NĂM 20005 Câu I (6 điểm). Cho phương trình sau: với m là tham số. 1) Khi m = 0, hãy tìm tất cả các nghiệm của phương trình. 2) Xác định m để phương trình có nghiệm Câu II (3 điểm) Biết rằng số đo 3 góc trong của tam giác ABC lập thành một cấp số nhân với công bội q = 2. Gọi (O;R) là đường tròn ngoại tiếp và G là trọng tâm của tam giác ABC. 1) Tính độ dài đoạn OG theo R. 2) Biêt R = 57, hãy tính gần đúng số đo diện tích tam giác ABC (lấy đến 5 chữ số sau dấu phảy). Câu III (3 điểm) Cho tam giác ABC thỏa mãn: Hãy xác định số đo các góc của tam giác ABC. Câu IV (8 điểm). Cho tứ diện OABC có OA, OB, OC đôi một vuông góc với nhau tại O. Gọi A1, B1, C1 thứ tự là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. 1) Chứng minh tam giác A1B1C1 là tam giác nhọn. 2) Biết số đo 3 góc của tam giác ABC là A, B, C. Gọi là số đo của góc nhị diện , tìm theo B và C.
  5. 3) Gọi d là độ dài lớn nhất trong độ dài 3 cạnh OA, OB, OC và gọi h là độ dài lớn nhất trong độ dài 3 đường cao của tam giác ABC. Chứng minh rằng:

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản