Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học năm học 1998-1999

Chia sẻ: Lê Kim Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
710
lượt xem
144
download

Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học năm học 1998-1999

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi học sinh giỏi của tỉnh Hải Dương về môn hóa học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn Hóa học năm học 1998-1999

  1. Đề thi học sinh giỏi tỉnh hải dương môn hoá học Năm học 1998 – 1999 Câu I: (2 điểm) 1­ Hãy trình bày cách phân biệt 5 lọ đựng 5 dung dịch riêng biệt sau: Na2CO3, Ba(HCO3)2,  HCl, Na2SO4, BaCl2. Với điều kiện không dung thuốc thử ngoài. Có nêu rõ hiện tượng và  viết phương trình phản ứng kèm theo. 2­ Viết 6 loại phản ứng trực tiếp điều chế chuyển Fe3+ thành Fe2+  (sản phẩm gồm các chất  khác loại và chỉ dùng các chất vô cơ). Câu II (2,5 điểm): Nêu điều kiện về cấu tạo của 1 hợp chất hữu cơ có đồng phân cis ­ trans. Viết công thức cấu tạo  đồng phân cis ­ trans (nếu có) các chất sau: a. 3 – mêtyl penten – 2. b. 1 – clo ­ 1 – brôm – 2 ­ metyl – buten – 1. c. 1 – etyl – 2 metyl xiclo prôpan. Hợp chất B có công thức phân tử C7H8O2. Khi cho a gam B tác dụng với Na thu được khí H2 bay  ra. Còn khi cho a gam B tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thì số mol NaOH cần dùng đúng  bằng số mol H2 bay ra ở trên và cũng bằng số mol B đã phản ứng. Viết công thức cấu tạo của B. Câu III (3 điểm): Cho 19,2 gam hỗn hợp A  gồm : Mg và Fe vào 400ml dung dịch chứa AgNO3 1M và Cu(NO3)2  0,25M. Khuấy đều hỗn hợp tới khi phản ứng kết thúc, dung dịch B đã mất màu hoàn toàn, thu  được 55,2 gam chất rắn C gồm 3 kim loại và dung dịch D. Hoà tan hoàn toàn rắn C trong dung  dịch HNO3 loãng, dư thu được 6,72 lít khí E (duy nhất) đo ở đktc. Cho dung dịch D tác dụng với  dung dịch NaOH dư. Lọc tách lấy kết tủa, rửa sạch, sấy khô rồi nung ở nhiệt độ cao trong không  khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn F. 1­ Tính % từng kim loại trong hỗn hợp A. 2­ Xác định tên khí E và tính m. Cho Mg = 24 ; Fe = 56 ; Ag = 108 ; Cu = 64 ; O = 16 Câu IV (2,5 điểm): X là hợp chất hữu cơ mạch hở, đơn chức chứa C, H, O. Cho m gam X tác dụng hết với dung dịch  NaOH, thu được 21,6 gam muối của một axít cácbôxylíc có mạch cácbon phân nhánh và hơi của  một rượu. Cho toàn bộ lượng rượu tạo thành qua bình đựng Na dư, thu được khí Y và khối lượng  bình Na tăng 6,2 gam. Toàn bộ lượng khí Y khử được 5  gam Fe2O3 ở nhiệt độ cao tạo ra Fe. 1­ Tính m. 2­ Xác định công thức cấu tạo của X. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn.
  2. 3­ Viết các phương trình phản ứng trùng hợp X? Gọi tên sản phẩm tạo ra. Cho : C = 12 ;H = 1 ; O = 16 ; Na = 23 ; Fe = 56

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản