Đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2001-2002

Chia sẻ: Lê Kim Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
537
lượt xem
125
download

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2001-2002

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2001-2002', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2001-2002

  1. Đề thi học sinh giỏi lớp 12 năm học 2001 – 2002 Môn: hoá học Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian phát đề) Câu 1 (2,5 điểm): 1. Có 5 dung dịch riêng biệt: NaCl, Na2CO3, CaCl2, AlCl3, NH4Cl. Chỉ dung quỳ tím có thể phân biệt được 5 dung dịch đó không? Nếu được nêu cách phân biệt 2. Hoà tan hoàn toàn a gam hỗn hợp 3 kim loại bằng dung dịch HNO3 thu được 1,12 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm NO2 và NO, có tỉ khối hơi của hỗn hợp khí so với H2 là 18,2. Viết phương trình phản ứng dưới dạng ion thu gọn. Tính tổng gam muối tạo thành. Câu 2 (2,5 điểm): 1. Hoàn thành sơ đồ biến hoá sau và viết các phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện phản ứng, nếu có): E F A(C2H6O) A B C D G H I(C2H6O) Biết rằng các chất hữu cơ A, B, C, D, E, F, G, H, I có số nguyên tử C không quá 3 và không chứa halogen. 2. Hợp chất hữu cơ Z mạch hở, không nhánh, có công thức phân tử là C6H8O4. Z phản ứng với dung dịch NaOH thu được muối của một axít hữu cơ đơn chức, anđêhít axêtíc và chất hữu cơ R. R + NaOH/CaO,to Q + Na2CO3 o Q + CuO/t CH3CHO + Cu + H2O Xác định công thức cấu tạo của Z. Viết các phương trình phản ứng xảy ra. Câu 3 (2,5 điểm): Cho 3,58 gam hỗn hợp X gồm Al, Fe, Cu tác dụng với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Sau khi kết thúc phản ứng cho tiếp 120 ml dung dịch HCl 1M vào và đun nóng cho đến khi khí ngừng thoát ra. Lọc và tách được cặn rắn A, cho A tác dụng với axít HNO3 đặc, nóng thu được dung dịch B và 2,016 lít (ở đktc) một chất khí duy nhất. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa C. Nung C trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam sản phẩm rắn. Tính khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp X và tính giá trị của m. Câu 4 (2,5 điểm): Hỗn hợp Y gồm 2 este trong đó số mol este này gấp 2 lần số mol este kia. Cho a gam hỗn hơp Y tác dụng hết với dung dịch NaOH. Sau phản ứng thu được 5,64 gam muối của 1 axít hữu cơ đơn chức và 3,04 gam hỗn hợp 2 rượu đồng đẳng kế tiếp. Đốt cháy hết 3,04 gam hỗn hợp 2 rượu thu được 3,136 lít CO2 (ở đktc) và 3,6 gam hơi nước. Xác định công thức cấu tạo của 2 este và tính a. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cho C = 12 ; H = 1 ; O = 16 ;; Na = 23 ; Al = 27 ; Fe = 56 ; Cu = 64 ; N = 14.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản