Đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2002-2003

Chia sẻ: Lê Kim Thư | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

1
532
lượt xem
142
download

Đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2002-2003

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài viết 'đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2002-2003', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi học sinh giỏi môn hóa học năm học 2002-2003

  1. Đề học sinh giỏi tỉnh Hải Dương năm học 2002 – 2003 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề) Câu I (2,5 điểm): 1. Một hỗn hợp bột trắng gồm: NaCl, AlCl3, MgCO3, BaCO3. Trình bày phương pháp hoá học tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp (lượng các chất đó không đổi). 2. A, B, C, D đều là hợp chất vô cơ, tan trong nước, dung dịch A, D làm đỏ quỳ tím, dung dịch C làm xanh quỳ tím. Đốt A, C ở nhiệt độ cao cho ngọn lửa màu vàng. Khi cho A, B, D vào dung dịch Ba(OH)2, A tạo kết tủa trắng không tan trong axít, B, D đều tạo kết tủa trắng và 1 chất khí A1 thoát ra gặp khí hyđroclorua tạo thành “khói trắng”. Cho A vào dung dịch B, C, D nhận thấy: B, C tạo chất khí B1 còn D tạo ra chất khí D1, hai khí này làm vẩn đục nước vôi trong, D1 làm mất màu dung dịch KMnO4. Cho B vào dung dịch NaCl bão hoà tạo thành chất E ít tan trong nước. Ở nhiệt độ cao E bị phân huỷ thành C, cho C vào dung dịch AlCl3 vừa có kết tủa vừa có khí tạo thành. Xác định công thức phân tử của A, B, C, D. Viết phương trình phản ứng xảy ra. Câu II (3 điểm): 1) a. Cho các chất: metanol (A), nước (B), êtanol (C), axít axêtíc (D), phenol (E), axít prôpionic (F). Tính linh động của nguyên tử H trong nhóm –OH của phân tử mỗi chất tăng dần theo thứ tự sau: a1 – A < B < C < E < F < D a2 – A < C < B < E < D < F a3 – B < A < C < E < F < D a4 – C < A < B < E < F < D Hãy chọn câu trả lời đúng và giải thích (ngắn gọn). b. Các chất hữu cơ trên, chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất? cao nhất? Giải thích. 2) Hai axít cácbôxylíc X, Y đồng đẳng của nhau. Đốt X thu được xmol CO2 và p mol H2O. Đốt cháy Y thu được y mol CO2 và q mol H2O với hệ thức sau: = a - Lập luận để tìm ra công thức tổng quát của X và Y. b – Cho = 0,5 , khối lượng phân tử MY – MX = 28 (đvc). Viết các công thức cấu tạo của X, Y. c – Từ X và các chất vô cơ, chất xúc tác, điều kiện cần thiết. Viết phương trình phản ứng (ghi rõ điều kiện) điều chế: êtyl axêtát, Poli (vinyl axêtát ). Câu III (2,5 điểm): Hoà tan hoàn toàn 6,06 gam hỗn hợp E gồm Mg và kim loại M có hoá trị không đổi cần V lít dung dịch HNO3 0,2M thu được 0,896 lít (ở đktc) hỗn hợp khí gồm N 2 và N2O có tỷ khối so với H2 bằng 20 và dung dịch F. Chia dung dịch F thành 2 phần bằng nhau: Phần 1: Đem cô cạn thu được 22,21 gam muối khan. Phần 2: Cho tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được 4,06 gam kết tủa trắng. 1. Xác định tên kim loại M và khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp E. 2. Tính V. 3. Viết phương trình phản ứng hoà tan E trong dung dịch HNO3 dạng ion thu gọn. Câu IV (2,0 điểm): Hỗn hợp Z gồm 2 este đơn chức Z1, Z2. Cho 0,3 mol hỗn hợp Z phản ứng vừa đủ với 250 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được 1 anđêhít no mạch hở và 47,8 gam hai muối hữu cơ. Biết khồi lượng muối này nhiều hơn khối lượng muối kia là 1,4 gam. Trong anđêhít ôxy chiếm
  2. 36,364% về khối lượng. Xác định công thức cấu tạo Z1, Z2. Biết rằng Z1 làm mất màu dung dịch Br2.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản