intTypePromotion=3

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán

Chia sẻ: Đinh Văn Mậu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
293
lượt xem
103
download

Đề thi kết thúc học phần môn kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi kết thúc học phần môn kế toán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi kết thúc học phần môn kế toán

  1. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN TRƯỜNG TRUNG CẤP TÂY BẮC Học Kỳ: II - Năm Học: 2010. ----------o0o---------- Môn Thi: Kế toán sổ Lần thi: 1, 2 . . . . . . . . . . . . . Thời gian làm bài: 120 phút… MÃ ĐỀ : 02/KTMP.M Đề thi viết đơn vị tính: đồng. Số dư đầu năm 2010 của 1 công ty như sau: - TK1111: 500.000.000 - TK311: 400.000.000 - TK1121: 500.000.000 - TK3311: 300.000.000; trong đó; - TK1211: 300.000.000 .Công ty X: 200.000.000 - TK1288: 800.000.000 . Công ty Y: 100.000.000 - TK131: 300.000.000 trong đó: . Công ty A: 100.000.000 - TK3331: 300.000.000 . Công ty B: 200.000.000 - TK3388: 30.000.000 - TK142: 40.000.000 - TK335: 300.000.000 - TK141: 30.000.000 - TK334: 10.000.000 - TK138: 20.000.000 - TK3531: 20.000.000 - TK156: 1.000.000.000 - TK341:800.000.000 - TK211: 1.000.000.000 - TK4111: 3.000.000.000 - TK241: 500.000.000 - TK415: 30.000.000 - TK242: 100.000.000 - TK2141: 200.000.000 Cộng 5.090.000.000 5.090.000.000 Trong tháng có các nghiệp vụ phát sinh như sau: NV1: 04/01 Công ty ứng trước tiền mua hàng cho cty Z: 100.000.000 đồng chuyển khoản theo UNC số 01. Ngày 05/01 Thanh toán hết nợ cho người bán X bằng chuyển khoản theo UNC số 02. NV2: 08/01 Nhận tiền ứng trước do khách hàng (người mua) C chuyển khoản 60.000.000 theo giấy báo có Ngân hàng số 02. Ngày 10/01 Người mua B trả hết nợ đầu kỳ bằng chuyển khoản theo giấy báo có Ngân hàng số 04. NV3: 15/01 thanh toán lãi vay ngắn hạn 1.000.000; dài hạn 600.000 bằng chuyển khoản theo UNC 04 và 05. NV4: 16/01 bán hàng hoá thu tiền ngay bằng chuyển khoản theo giấy báo có Ngân hàng số 06; giá vốn: 700.000.000 giá bán 900.000.000; VAT 10%. NV5: Phân bổ chi phí trả trước ngắn hạn 6.000.000, dài hạn 11.000.000 vào chi phí quản lý; KH TSCĐ phân bổ vào chi phí bán hàng 11.000.000 theo phiếu nhật ký phân bổ cho từng bảng kê liên quan ngày 31/01. NV6: 31/01 Chi lương 30.000.000; chi phải trả khác 10.000.000 bằng tiền mặt theo 2 phiếu chi số 20 và 21; trong tháng trích lương vào chi phí quản lý 15.000.000, bán hàng: 15.000.000 theo bảng phân bổ tính lương T01. Yêu cầu: - Ghi sổ nhật ký chung; - Lập sổ cái theo cách tự lựa chọn nhanh nhất; - Lập bảng cân đối số phát sinh; - Lập bảng cân đối kế toán; - Lập báo cáo kết quả hoạt động SXKD, thuế suất thuế TNDN là 25%. Ghi chú: Học sinh không được sử dụng tài liệu, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. --------------Hết--------------- Tp.HCM, ngày 31 tháng 05 năm 2010. Phòng Đào Tạo Duyệt Trưởng Khoa Duyệt Giáo viên ra đề (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản