Đề thi khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009 - 2010 môn tiếng Anh lớp 6

Chia sẻ: L Sd | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

2
1.318
lượt xem
278
download

Đề thi khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009 - 2010 môn tiếng Anh lớp 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Question I. Vòng tròn chữ cái A, B, C hoặc D thay cho từ em cho là đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây (1.0 điểm) 1. She ………………. to the radio in the morning. A. listens B. watches C. listen D. sees 2. My friend ………………. English on Monday and Friday. A. not have B. isn’t have C. don’t have D. doesn’t have 3. I am ……….., so I don’t want to eat any more. A. hungry B. thirsty C. full D. small

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi khảo sát học sinh giỏi cấp huyện năm học 2009 - 2010 môn tiếng Anh lớp 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản