intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề thi lý thuyết môn Pháp luật năm 2016 (Mã đề 02)

Chia sẻ: Lem Thai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

30
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi lý thuyết môn Pháp luật năm 2016 (Mã đề 02) là tư liệu tham khảo phục vụ quá trình học tập, ôn luyện, củng cố kiến thức môn Pháp luật cho các bạn sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để nắm chi tiết nội dung các câu hỏi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi lý thuyết môn Pháp luật năm 2016 (Mã đề 02)

  1. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM KHOA CƠ BẢN Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 02 Môn thi : Pháp luật Mã môn học : MH 02 Khóa/Lớp : ĐCN_KV­04;  LS_KV­02 Ngày thi : 26/12/2016 Thời gian làm bài : 60 Phút ĐỀ BÀI Câu 1: (4,0 điểm)   Anh (chị) hãy trình bày khái niệm, các nguyên tắc cơ  bản của pháp luật lao   động? Câu 2: (4,0 điểm) Anh (chị) hãy cho biết thế nào là một quy phạm pháp luật? Một quy phạm  pháp luật thông thường có những thành tố  nào? Cho ví dụ  và chỉ  ra các bộ  phận  của một quy phạm pháp luật? Câu 3: (2,0 điểm)  Anh (chị) hãy nêu khái niệm và những đặc điểm cơ bản của tham nhũng? Chú ý : Thí sinh không được sử dụng tài liệu, Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.      Người ra đề (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 02 TỔ BỘ MÔN CTXH,  KHOA CƠ BẢN MTT VÀ CÁC MÔN CHUNG (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
  2. TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ BẮC QUANG CỘNG HOÀ XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  KHOA CƠ BẢN NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ĐÁP ÁN ĐỀ THI LÝ THUYẾT Đề số: 02 Môn thi : Pháp luật Mã môn học : MH 02 Khóa/Lớp : ĐCN_KV­04;  LS_KV­02 Ngày thi : 26/12/2016 Thời gian làm bài : 60 Phút
  3. TT NỘI DUNG ĐIỂM 1 Câu 1:  4,0 Khái niệm:  Luật lao động là một ngành luật độc lập trong hệ  1.0 thống pháp luật Việt Nam, bao gồm tổng thể các quy phạm pháp   luật do Nhà nước ban hành, điều chỉnh quan hệ  lao động giữa  người lao động làm công ăn lương với người sử  dụng lao động  hình thành trên cơ  sở  hợp đồng lao động và các quan hệ  xã hội  liên quan trực tiếp với quan hệ lao động. Đối tượng điều chỉnh: Các quan hệ xã hội phát sinh giữa người  0.75 lao động, người sử  dụng lao động và các quan hệ  xã hội khác  phát sinh trong quá trình lao động. Phương pháp điều chỉnh ­ Phương pháp bình đẳng: quan hệ lao động được thiết lập bằng   0.25 hợp đồng lao động, mà bản chất của hợp đồng lao động là thỏa  thuận bình đẳng trước pháp luật. ­ Phương pháp mệnh lệnh:  0.25 ­ Phương pháp thông qua đại diện hợp pháp của người lao động. 0.25 * Các nguyên tắc cơ bản của luật lao động ­ Pháp luật lao động bảo vệ  quyền và lợi ích hợp pháp của các  0.5 bên chủ thể quan hệ pháp luật lao  động ­ Pháp luật lao động tôn trọng sự  thỏa thuận hợp pháp của các   0.5 bên chủ  thể  quan hệ  pháp luật lao động; khuyến khích những  thỏa thuân có lợi hơn cho người lao động. ­ Nguyên tắc trả công theo lao động. 0.25 ­ Nguyên tắc thực hiện bảo hiểm xã hội đối với người lao động. 0.25 2 Câu 2:  4.0 * Quy phạm pháp luật:  Quy phạm pháp luật là quy tắc xử  sự  mang tính bắt buộc  0.75 chung do nhà nước ban hành hoặc thừa nhận để điều chỉnh quan  hệ xã hội theo những định hướng và nhằm đạt được những mục  đích nhất định. * Các thành tố của một quy phạm pháp luật. 0.75 Các thành tố của một QPPL thông thường có ba bộ  phận là  giả định, quy định và chế tài (biện pháp bảo đảm thực hiện pháp 
  4. Người ra đáp án (Ký và ghi rõ họ tên) Phạm Thị Thảo Đề số: 02 TỔ BỘ MÔN CTXH,  KHOA CƠ BẢN MTT VÀ CÁC MÔN CHUNG (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2