Đề thi thử CĐ ĐH môn Địa lý

Chia sẻ: Bùi Văn Tiến | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
149
lượt xem
39
download

Đề thi thử CĐ ĐH môn Địa lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo các đề thi tuyển sinh cao đẳng đại học

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử CĐ ĐH môn Địa lý

  1. ĐỀ THI THỬ TS CĐ-ĐH NĂM 2010 1 Môn thi: Địa lí Thời gian: 90 phút (không kể phát đề) A. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH: Câu 1 (3 điểm) Trình bày sự chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở nước ta. Câu 2 (3 điểm) Dựa vào bảng số liệu sau: Lương thực có hạt bình quân theo đầu người (kg/người) Đồng bằng sông Cửu Năm Toàn quốc Đồng bằng sông Hồng Long 1995 363,1 330,9 831,6 2004 482,5 395,5 1097,4 a ) Vẽ biểu đồ thể hiện lương thực có hạt bình quân theo đầu người của toàn quốc và các vùng b ) Từ biểu đồ đã vẽ, nêu nhận xét. c ) Giải thích vì sao bình quân lương thực theo đầu người ở Đồng bằng sông Hồng lại thấp hơn so với cả nước và Đồng bằng sông Cửu Long. Câu 3 (2 điểm) Hãy trình bày các điều kiện thuận lợi ảnh hưởng đến sản xuất cây công nghiệp và sự phân bố một số cây công nghiệp lâu năm chủ yếu của nước ta. B. PHẦN RIÊNG: Häc sinh lµm 1 trong 2 c©u sau: Câu 4 ( 2 điểm ) Giải thích vì sao khu vực trung du và miền núi ở nước ta hoạt động công nghiệp còn hạn chế ? Câu 5 (2 điểm) Cho bảng số liệu dưới đây: Cơ cấu diện tích cây công nghiệp nước ta giai đoạn 1985-2002- (Đơn vị: %) Năm 1985 1990 1995 1999 2000 2002 Diện tích cây công nghiêp hàng 56,1 45,2 48,4 40,9 36,8 39,0 năm Diện tích cây công nghiệp lâu 43,9 54,8 51,6 59,1 63,2 61,0 năm Nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu diện tích cây công nghiệp của nước ta ở giai đoạn trên. --------------------Hết---------------------
Đồng bộ tài khoản