intTypePromotion=3

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008 (Đề số 2)

Chia sẻ: Tai Viet | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
12
download

Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008 (Đề số 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học môn toán năm 2008 (đề số 2)', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử đại học môn Toán năm 2008 (Đề số 2)

  1. ÔTĐH 2008 Đ THI TUY N SINH Đ I H C NĂM 2008 Đ D ĐOÁN Môn thi: TOÁN S 2 Th i gian làm bài: 180 phút, không k th i gian phát đ . PH N CHUNG CHO T T C THÍ SINH. Câu I (2 đi m). Cho hàm s y = (x + 1) é x2 + (m + 1)x - m - 1ù, m là tham s , có đ th là (Cm). - ê ë ú û 1. Kh o sát và v đ th hàm s trên v i m = 3. 2. Tìm giá tr c a m đ (Cm) c t tr c hoành t i 2 đi m phân bi t A, B khác (-1; 0) sao cho AB có đ dài b ng 2. Câu II (2 đi m). 1. Gi i phương trình: tgx - 3 cot gx = 8 cos 2x (sin x + 3 cos x ).  x2 + y2 + x + y = 4 2. Gi i h phương trình:  .  x( x + y + 1) + y( y + 1) = 2 Câu III (2 đi m). Trong không gian v i h to đ Oxyz cho 2 đi m A(1; -1; 1), B(2; 0; 3) và m t ph ng (P) có phương trình: x – y – 3z + 3 = 0. 1. Xác đ nh đi m H thu c m t ph ng (P) sao cho AH ng n nh t. 7 2. L p phương trình m t ph ng (Q) ch a AB và t o v i (P) góc a sao cho cos a = . 11 Câu IV (2 đi m). p 2 1 1. Tính tích phân: I= ò sin x. sin2 x + dx . p 2 6 x3 y 3 z 3 x 2 y 2 z 2 2. Cho x, y, z > 0. Chøng minh r»ng: + + ≥ + + . y 3 z 3 x3 y 2 z 2 x 2 PH N T CH N: Thí sinh ch n m t trong hai câu V.a ho c V.b Câu V.a. Theo chương trình THPT không phân ban (2 đi m) 1. Trong m t ph ng to đ Oxy, cho đư ng tròn (C ) : x 2 + y 2 − 2 x + 2 y − 2 = 0 . Vi t phương trình ti p tuy n c a đư ng tròn (C) bi t ti p tuy n đó c t tr c Ox t i đi m A có hoành đ dương, c t Oy t i đi m B có tung đ âm đ ng th i OA = 2OB. 12 6 2. T×m hÖ sè cña x10 trong khai triÓn cña biÓu thøc sau: A = (1 + x ) (1 + x 2 ) . Câu V.b. Theo chương trình THPT phân ban thí đi m (2 đi m) x 1. Gi i b t phương trình: 3 x +1 − 2 2 x +1 − 12 2 < 0 . 2. Cho hình chóp O.ABC có OA = a, OB = b, OC = c vuông góc v i nhau t ng đôi m t. G i M, N l n lư t là trung đi m c a BC, CA . Tính góc j gi a (OMN) và (OAB) . H và tên thí sinh…………………………. S báo danh…………………………… Cán b coi thi không gi i thích gì thêm. ……………………………… TMT…27/6/2008.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản