Đề thi thử Đại học môn Vật lý - khối A năm 2010

Chia sẻ: Nguyen Van Toan | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
1.068
lượt xem
326
download

Đề thi thử Đại học môn Vật lý - khối A năm 2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học môn Vật lý - khối A năm 2010

  1. SỞ GD-ĐT NGHỆ AN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I. NĂM 2010 TRƯỜNG THPT BẮC YÊN THÀNH Môn: Vật lý. Khối A. Thời gian làm bài 90 phút Họ tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .SBD: . . . . . . . . …… Mã đề 123 . I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (Từ câu 1 đến câu 40) Câu 1. Hai vật dao động điều hòa cùng tần số f, tại thời điểm nào đó một vật ở vị trí cân bằng còn vật kia ở vị trí biên. Hai vật này dao động : π A. lệch pha nhau . B. ngược pha nhau. C. vuông pha nhau. D. chưa thể kết luận về độ lệch 4 pha. Câu 2: Một mạch dao động gồm một tụ 20nF và một cuộn cảm 8 µ H, điện trở không đáng kể. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là U0 = 1,5V. Tính cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua trong mạch. A. 43 mA B. 73mA C. 53 mA D. 63 mA Câu 3: Trong thí nghiệm Iâng, quan sát vân giao thoa trên màn người ta thấy khoảng cách từ vân sáng thứ năm đến vân sáng trung tâm là 4,5mm. Điểm trên màn cách vân trung tâm 3,15mm là : A. Vân tối thứ 4. B. Vân tối thứ 3. C. Vân tối thứ 2. D. Vân tối thứ 5. Câu 4: Một máy biến áp có số vòng dây của cuộn sơ cấp lớn hơn số vòng dây cuộn thứ cấp và mạch từ khép kín. Bỏ qua mất mát năng lượng. Biến áp này có tác dụng A. Giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế. B.Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế. C. Tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện thế. D. Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện thế. Câu 5: Một con lắc lò xo thẳng đứng được kích thích dao động với ω = 10 2 rad/s. Khi vật dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 32cm đến 38cm. Vận tốc dao động cực đại là A. 40 2cm / s. B. 20 2cm / s. C. 10 2cm / s. D. 30 2cm / s. Câu 6:  Điều kiện phát sinh của quang phổ vạch phát xạ là: A. Chiếu ánh sáng trắng qua một chất hơi bị nung nóng phát ra. B. Các vật rắn, lỏng hay khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra. C. Các khí hay hơi ở áp suất thấp bị kích thích phát sáng phát ra. D. Những vật bị nung nóng ở nhiệt độ trên 30000C. π π Câu 7: Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 có phưong trình lần lượt là : u A = a cos(ωt + ) và u B = a cos(ωt − ) với chu 2 2 kì T=0,01s; S1S2 = 9,6cm. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 1,2m/s. Có bao nhiêu bụng sóng giữa S1S2? A. 17. B. 16. C. 15. D. 18. Câu 8: Mạch dao động LC liên kết với ăngten của máy phát sóng điện từ có điện tích cự đại trên bản tụ là Q o = 10-6 (C) và cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây là I o = 10(A). Bước sóng của sóng điện từ bức xạ ra trong chân không là: A. 188,4m. B. 18,84m. C. 94,2m. D. 9.42m. Câu 9: Chiếu vào khe S trong thí nghiệm Iâng đồng thời 2 bức xạ λ 1= 660nm và λ 2= 550nm. Trên màn quan sát, vị trí vân cùng màu với vân trung tâm gần vân trung tâm nhất cách nó khoảng A. x = 5i1. B. x = 4i1. C. x = 3i1. D. x = 6i1. Câu 10: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh hiệu điện thế: u = U0 cos ω t. Điện trở R thay đổi được, các đại lượng khác không đổi, thay đổi R để công suất mạch cực đại . Khi đó độ lệch pha giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện là: π π A. 0 B. π C. D. 4 2 Câu 11: Trong một dao động điều hòa khi li độ bằng một nửa biên độ thì động năng chiếm bao nhiêu phần cơ năng. A. 1/3 B. 1/4 C. 1/2 D. 3/4 Câu 12: Cho một đoạn mạch xoay chiều RLC1 mắc nối tiếp (cuộn dây thuần cảm). Biết tần số dòng điện là 50 Hz, 1 10 −3 R=40( Ω ), L = ( H) , C1 = ( F) . Muốn dòng điện trong mạch cực đại thì phải ghép thêm với tụ điện C 1 một tụ 5π 5π điện có điện dung C2 bằng bao nhiêu và ghép thế nào? 3 3 A. Ghép song song và C2 = .10−4 (F) B. Ghép nối tiếp và C2 = .10−4 (F) π π 5 −4 5 −4 C. Ghép song song và C2 = .10 (F) D. Ghép nối tiếp và C2 = .10 (F) π π Câu 13: Gọi f1, f2 , f3 lần lượt là tần số của tia tử ngoại, hồng ngoại và tia X thì A. f2 >f1> f3 . B. f1> f2 > f3. C. f3>f2 >f1. D. f3 >f1> f2 . Mã đề 123 1
  2. Câu 14: Một mạch dao động LC thuần cảm có L = 5 H. Tụ điện có C = 5µF. Tại thời điểm t dòng điện tức thời trong mạch là 4.10−3. 5 A và hiệu điện thế ở hai đầu tụ là 2 5V . Năng lượng của mạch dao động là : A. 2,5.10-4 J. B. 2,5.10-3 J. C. 25.10-2 J. D. 2,5.10-6 J. Câu 15: Để tần số dao động của một con lắc đơn giảm còn 25% thì chiều dài của dây phải A. tăng 8 lần. B. tăng 16 lần. C. giảm 8 lần. D. giảm 16 lần. Câu 16: Một con lắc lò xo được kích thích dao động tự do với chu kì T = 2s. Biết tại thời điểm t = 0,1s thì động năng và thế năng bằng nhau lần thứ nhất. Lần thứ hai thế năng và động năng bằng nhau vào thời điểm là A. 1,1s. B. 1,6s. C. 0,6s. D. 2,1s. Câu 17: Mạch điện xoay chiều gồm hai phần tử R và C mắc nối tiếp: U R=UC=100 (v).Dòng điện có biểu thức i=2 2 π cos(100 πt + ) (A). Biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch là: 4 π π A. u= 200 2 cos (100 πt + )(v) B. u=200 cos 100 π t (v) C. u=100 2 cos100 π t (v) D. u=200cos(100 πt + ) 4 2 (v) Câu 18: Sóng ngang truyền được trong các môi trường nào sau đây : A. Rắn, khí . B.Lỏng, khí. C. Rắn và mặt trên môi trường chất lỏng. D.Rắn, lỏng, khí. A 3 Câu 19: Một vật dao động điều hòa trong 1/60 giây đầu tiên vật đi từ VTCB đến vị trí có x = theo chiều dương 2 và tại điểm cách VTCB 2cm vật đạt tốc độ 40π 3 cm/s . Phương trình dao động của vật là A. x= 4cos 20π t(cm). B. x= 8cos(1 20π t+π)(cm). C. x = 4cos( 20π t- )(cm) D. x = 4cos( 20π t+ )(cm). Câu 20: Máy biến thế có tỉ số vòng dây giữa cuộn sơ cấp và thứ cấp là 3. Biết cường độ và hiệu điện thê hiệu dụng giữa hai đầu cuộn sơ cấp là I1 = 6A và U1 = 120V. Cường độ và HĐT hiệu dụng ở hai cuộn thứ cấp là A. 2A; 40V. B. 2A; 360V. C. 18A; 40V. D. 18A; 360V. Câu 21: Tìm kết luận sai. A. Ánh sáng đơn sắc không bị lăng kính làm tán sắc. B. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng không thay đổi khi truyền qua các môi trường trong suốt. C. Ánh sáng đơn sắc có tần số xác định. D. Ánh sáng đơn sắc bị khúc xạ khi đi qua lăng kính. Câu 22: Có ba phần tử R, cuộn thuần cảm có Z L = R và tụ điện có ZC = R.. Khi mắc nối tiếp chúng vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng và tần số dòng điện không đổi thì công suất của mạch là 200W. Nếu giữ nguyên L và C, thay R bằng điện trở R0 = 2R thì công suất của mạch là bao nhiêu? A. P = 200W. B. P = 400W. C. P = 100W. D. P = 50W. Câu 23: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng âm : A. Âm sắc là một đặc tính vật lí của âm chỉ phụ thuộc tần số B. Những âm nghe được có mức cường độ âm từ 0 dB đến 130dB. C. Độ to là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc tần số và mức cường độ âm. D. Âm do nhạc cụ và con người phát ra là tổng hợp của các âm cơ bản và họa âm. Câu 24: Trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp với hiệu điện thế hai 2 đầu mạch điện không đổi, cường độ dòng điện đạt giá trị cực đại khi: A. Tần số f lớn nhất. B. Tần số f bé nhất C. LC4 π2f2 = 1 . D. LCω =1 Câu 25: Một lăng kính có góc chiết quang A = 6  chiếu vào mặt bên của lăng kính một chùm sáng trắng hẹp với góc tới 0 nhỏ , biết chiết suất của lăng kính với ánh sáng đỏ và tím lần lượt là n đ = 1,5 , nt = 1,54 . Góc hợp bởi tia đỏ và tia tím của chùm tia ló là : A. 0,240 B. 6,240 C. 1,20 D. 3,240 . Câu 26: Xét dao động tổng hợp của hai dao động điều hòa có cùng phương, cùng tần số. Biên độ dao động tổng hợp không phụ thuộc : A. Độ lệch pha của hai dao động thành phần . B. Biên độ của dao động thứ nhất. C. Biên độ của dao động thứ hai. D. Tần số của hai dao động thành phần. −4 10 Câu 27: Ở mạch điện R=100 3 Ω; C = F . Khi đặt vào AB một điện 2π π áp xoay chiều có tần số f=50Hz thì uAB và uAM lệch pha nhau . Giá trị L là: 3 3 1 2 3 A. L = H B. L = H C. L = H D. L = H π π π π Câu 28: Một mạch dao động LC thu được sóng trung, để mạch đó thu được sóng ngắn thì có thể dùng cách nào sau đây ? A. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một tụ điện có điện dung thích hợp. B. Mắc song song thêm vào mạch một tụ điệncó điện dung thích hợp . Mã đề 123 2
  3. C. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một cuộn dây thuần cảm thích hợp. D. Mắc nối tiếp thêm vào mạch một điện trở thuần thích hợp. Câu 29: Một sóng có phương trình u = 3 cos(5πt + 0,04πx) (mm) ( x tính theo đơn vị cm, t tính theo đơn vị s) Bước sóng của sóng đó là: A. 40cm. B. 50cm. C. 60cm. D. 100cm. Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U = 100 3 V vào hai đầu đoạn mạch RLC có L thay đổi. Khi điện áp hiệu dụng ULMax thì UC=200V , UR = 100 2 V . Giá trị ULMax là A. 100 V B. 150 V C.300V D. Đáp án khác. Câu 31: Một đèn phát ra bức xạ có tần số f = 1014Hz. bức xạ này thuộc vùng nào của thang sóng điện từ? A. Vùng hồng ngoại. B. Tia Rơnghen. C. Vùng ánh sáng nhìn thấy. D. Vùng tử ngoại. Câu 32:. Dao động của vật được mô tả bởi phương trình x = 2 cos 4πt + 2 sin 4πt (cm) . Biên độ dao động của vật là : A. 4cm B. 2cm C.2 cm D. 2 2cm Câu 33: Cho mạch xoay chiều R,L, C nối tiếp. Xác định mối liên hệ giữa ZL và ZC biết : - Khi nối tắt L ( còn R và C nối tiếp) thì thấy i nhanh pha u một góc π/4. - Khi R, L, C nối tiếp thì i chậm pha so với u một góc π/4. A. ZC = 2.ZL. B. ZL = 2.ZC . C. ZL = ZC D. 3ZC = 2.ZL. Câu 34: Dao động tắt dần có: A. Lực tác dụng lên vật giảm dần theo thời gian. B. Chu kì dao động giảm dần theo thời gian. C. Tần số dao động giảm dần theo thời gian. D. Cơ năng dao động giảm dần theo thời gian. Câu 35: Hai con lắc đơn có chiều dài lần lượt là l1 và l2 , tại cùng một vị trí địa lý chúng có chu kỳ tương ứng là T1=3,0s và T2=0,8s. Chu kỳ dao động của con lắc có chiều dài bằng l=l1+l2 tại vị trí trên sẽ bằng: A. 2,4s B. 1,2s C. 3,1s D. 3,6s Câu 36:: Cho mạch điện như hình vẽ hộp kín X gồm một trong ba phần tử địên trở thuần, cuộn dây, tụ điện. Khi đặt vào AB điện áp xoay chiều có UAB=250V thì UAM=150V và UMB=200V. Hộp kín X là: A. Cuộn dây cảm thuần. B. Cuộn dây có điện trở khác không. C. Tụ điện. D. Điện trở thuần Câu 37: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U=120V tần số f=60Hz vào hai đầu một bóng đèn huỳnh quang. Biết đèn chỉ sáng lên khi điện áp đặt vào đèn không nhỏ hơn 60 2 V. Tỉ số thời gian đèn sáng và đèn tắt trong 30 phút là: A. 2 lần B. 0,5 lần C. 3 lần D. 1/3 lần Câu 38: Trong thí nghiệm Iâng, hai khe được chiếu sáng bằng ánh sáng trắng (0,38µm ≤ λ ≤ 0,76µm),. Khi đó tại vị trí vân sáng bậc 4 của ánh sáng đỏ (λ = 0,76µm), còn có bao nhiêu bức xạ đơn sắc cho vân sáng tại đó? A. 3 bức xạ khác. B. 4 bức xạ khác. C. 5 bức xạ khác. D. 6 bức xạ khác. Câu 39: Hai âm có mức cường độ âm lệch nhau 20 dB. Tỉ số cường độ âm của chúng là A. 20. B. 80. C. 100. D. 50. Câu 40: Khi hiệu điện thế giữ 2 bản tụ điện của mạch dao động LC lý tưởng đạt cực đại thì A. năng lượng từ trường của mạch đạt cực đại . B. cường độ dòng điện qua mạch bằng 0 . C. năng lượng điện trường của mạch đạt cực tiểu . D. điện tích của tụ điện bằng 0 . I. PHẦN RIÊNG: Thí sinh chỉ được chọn một trong 2 phần A hoặc B A. Phần dành cho thí sinh thi theo chương trình Nâng cao (Từ câu 41 đến câu 50) Câu 41. Một vật rắn quay quanh một trục cố định xuyên qua vật với phương trình toạ độ góc: ϕ = 1,5 + 0,5t , trong đó ϕ tính bằng rađian (rad) và t tính bằng giây (s). Một điểm trên vật và cách trục quay khoảng r = 4 cm thì có tốc độ dài bằng A. 2 cm/s. B. 4 cm/s. C. 6 cm/s. D. 8 cm/s. Câu 42. Hai vật đang quay quay quanh trục cố định của chúng. Biết mômen quán tính đối với trục quay của hai vật đó L1 là I1=4kgm2, I2 = 25kgm2 và động năng quay của chúng bằng nhau. Tỉ số mômen động lượng của hai vật này là: L2 A. 5: 2. B. 2: 5. C. 4:25. D. 25: 4. Câu 43. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay cố định? A. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào khối lượng của vật. B. Momen quán tính của của một vật rắn phụ thuộc vào tốc độ góc của vật. C. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào hình dạng và kích thước của vật. D. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay của vật. Câu 44. Biết gia tốc cực đại và vận tốc cực đại của một dao động điều hòa là a0 và v0. Biên độ dao động là 2 2 v0 a0 1 A. . B. . C. . D. a 0 v 0 . a0 v0 a 0 v0 Câu 45. Một người xách một xô nước đi trên đường, mỗi bước đi được 30cm. Chu kì dao động riêng của nước trong xô là 2s. Nước trong xô bị sóng sánh mạnh nhất khi vận tốc của người đó là Mã đề 123 3
  4. A. 10cm/s. B. 15cm/s. C. 5cm/s. D. 20cm/s. Câu 46: Một động cơ không đồng bộ ba pha có hiệu điện thế định mức mỗi pha là 220V. Biết công suất của động cơ 10,56KW và hệ số công suất bằng 0,8. Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mỗi cuộn dây của động cơ là A. 2A. B. 6A. C. 20A. D. 60A. Câu 47. Cho mạch như hình vẽ . Cuộn dây có r = 50Ω; L = 1/π H. Tụ điện có điện dung C = 10-4/ 2π(F ). u AB = 200 2 cos(100πt )(V ) .Giá trị R để công suất trên R đạt cực đại là : A. 50 5Ω B. 50 2Ω C. 50Ω D. 100Ω A R r, L B C Câu 48. Một mạch dao động có L = 5 mH và C = 5.10-7F , điện trở thuần của mạch là 1 Ω. Hãy xác định công suất cần x bù để duy trì hiệu điện thế cực đại giữa hai hai đầu cuộn dây là U0 = 6V. A. 3mJ B. 3,6.mJ. C. 4,2mJ D. 6mJ Câu 49.Hiệu ứng Doppler nói về hiện tượng nào ? A. Nhiễu xạ của sóng âm. B. Thay đổi tần số của nguồn âm. C. Thay đổi độ lan truyền của nguồn sóng. D. Giao thoa của sóng âm. Câu 50. Khoảng cách giữa hai khe S1 và S2 trong máy giao thoa bằng 1mm, khoảng cách từ màn tới 2 khe là 3m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn 1,5mm. Vị trí vân sáng bậc hai cách vân tối thứ năm cùng một phía là A. 3,75mm. B. 3,5mm . C. 4mm . D. 4,25mm. B. Phần dành cho thí sinh thi theo chương trình Chuẩn (Từ câu 51 đến câu 60) Câu 51 . Gia tốc trong dao động điều hoà A. luôn không đổi. B. biến đổi theo hàm sin theo thời gian với chu kì T/2. C. luôn hướng về vị trí cân bằng, và tỉ lệ với li độ. D. đạt giá trị cực đại khi qua vị trí cân bằng. ) Câu 52. Một vật dao động điều hòa với biên độ A = 10cm, tần số f = 4Hz. Lúc t = 0 vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Li độ của vật lúc t = 1,25s là A. 5cm. B. 10cm. C. -5cm. D. 0. Câu 53. Một con lắc đơn dao động điều hoà tại 1 nơi có g = 10m/s , chiều dài dây treo là l = 1,6m với biên độ góc α 0 2 =0,1rad/s thì khi đi qua vị trí có li độ góc α = α0/2 vận tốc có độ lớn là A. 20 2 cm/s. B. 10 3 cm/s. C. 20 3 cm/s. D. 20cm/s. Câu 54.Tần số dao động điện từ trong khung dây dao động là 2π 1 L A. f = 2π LC . B. f = . C. f = . D. f = 2π . LC 2π LC C Câu 55. Ta chiếu 2 khe Iâng bằng ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ là 0,76 µm và ánh sáng tím là 0,38µm. Cho a=0,5mm, D=2m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 màu đỏ và vân sáng bậc 2 màu tím cùng một phía so với vân chính giữa là: A. 1,52mm. B. 4,56mm. C. 3,04mm. D. 6,08mm Câu 56.Mạch RLC nối tiếp có 2 πf LC = 1. Nếu cho R tăng 2 lần thì hệ số công suất của mạch là: A. Tăng 2 lần. B. Giảm 2 lần. C. Tăng bất kỳ. D. Không đổi Câu 57. Cho mạch điện R, L, C nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có L thay đổi. Điều chỉnh để cho UL đạt giá trị cực đại thì ta có: A. uLC vuông pha với u. B. uLR vuông pha với u. C. uLC vuông pha với uRC. D. uRC vuông pha với u. 1 Câu 58. Cho mạch điện không phân nhánh. R = 40 Ω, cuộn dây có r = 20Ω và L = H, tụ có điện dung thay đổi. Đặt 5π vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có f = 50Hz và U = 120V. Điều chỉnh C để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại, giá trị đó bằng A. 40V. B. 80V. C. 46,57V D. 56,57V. Câu 59. Một dây đàn hồi 2 đầu cố định dài 40cm, khi dây dao động với tần số f = 600Hz, ta quan sát trên dây có sóng dừng với hai bụng. Bước sóng là A. 13cm. B. 20cm. C. 40cm. D. 80cm. Câu 60. Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng. Nếu giảm khoảng cách giữa hai khe 2 lần và giảm khoảng cách từ hai khe tới màn 1,5 lần thì khoảng vân thay đổi một lượng 0,5mm. Khoảng vân giao thoa lúc đầu là: A. 2mm B. 0,75mm C. 1,5mm D. 0,25mm .............Hết............. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm! Mã đề 123 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản