Đề thi thử Đại học năm 2008-2009

Chia sẻ: Mai Trần Thúy Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
618
lượt xem
174
download

Đề thi thử Đại học năm 2008-2009

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử Đại học năm 2008-2009

  1. TOÁN C P BA . COM THI TH I H C L N I NĂM 2008 – 2009 ( T CH C) MÔN TOÁN : th i gian 180 phút 3 1 y = x4 − x2 + Câu I : ( 1 + 1 ) Cho hàm s 2 2 1. Kh o sát và v th hàm s 2. Tìm trên tr c tung i m M mà t ók ư c hai ti p tuyên n th hàm s trên và hai ti p tuy n ó i x ng nhau qua tr c tung và vuông góc v i nhau. Câu II: ( 1 + 1 ) 1 2 ≥ 1. Gi i b t phương trình : 1 − 2 x 1 + 3x + 1  y 3 − x3 = y − x 2  2. Gi i h phương trình :  2 y + x = x − y 2  Câu III: ( 1 + 1 ) 1. Trong m t ph ng t a xOy , cho tam giác ABC . Phương trình ư ng th ng ch a c nh AB là y = 2 x , phương trình ư ng th ng ch a c nh AC là y = −0, 25 x + 2, 25 , tr ng tâm G 8 7 c a tam giác có t a  ;  . Tính di n tích c a tam giác ABC. 3 3 a3 ng ABCD. A ' B ' C ' D ' có áy là hình bình hành , AB = a, AA ' = 2. Cho hình h p . 2 L y M, N l n lư t là trung i m các c nh A ' D ', A ' B ' . Bi t AC ' ⊥ mp ( BDMN ) , tính th tích kh i a di n A ' NM . ABD Câu IV: ( 1 + 1 ) cos 3 x − sin 3 x = 2 3 cos 2 x + 1 1. Gi i phương trình : sin x + cos x 1 x y 2. Cho x, y ∈ ( 0;1) , x ≠ y . Ch ng minh r ng : − ln >4  ln y − x  1− y 1− x  Câu V: ( 1 + 1 ) n 1  1. Tìm s h ng ch a x trong khai tri n bi u th c  − x 2 + x 3  , bi t n là s t nhiên 2 x  n−6 th a mãn h th c Cn − 4 + n. An = 454 2 2. M t bài thi tr c nghi m g m 50 câu ( m i câu có 1 phương án úng , 3 phương án sai sai ). M i câu làm úng ư c 0,2 i m , làm sai b tr 0,05 i m . M t h c sinh vì không h c bài nên làm mò. Tính xác su t h c sinh ó ư c 5,5 i m. --------------------------- H T ------------------------------- (Lưu ý: Cán b coi thi không gi i thích gì thêm: truy c p toancapba.com xem l i gi i )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản