intTypePromotion=1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 MÔN VẬT LÍ

Chia sẻ: Nhi Linh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
33
lượt xem
4
download

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 MÔN VẬT LÍ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học số 7 môn vật lí', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 MÔN VẬT LÍ

  1. ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC SỐ 7 MÔN VẬT LÍ Họ và tên: .......................................................................... Ban: .......... PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH: ( 40 câu từ câu: 1 đến câu 40) Câu 01: Chất điểm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình: x=Asin(ωt-π/2). Thời gian chất điểm đi từ vị trí thấp nhất đến vị tri cao nhất là 0,5s. Sau khoảng thời gian t = 0,75s kể từ lúc bắt đầu dao động chất điểm đang ở vị trí có li độ A. x = 0.* B. x = +A. C. x = -A. D. x = A +. 2 Câu 02: Trong một dao động điều hoà, khi li độ bằng nửa biên độ thì động năng bằng 1 2 1 3 A. cơ năng. B. cơ năng. A. cơ năng. D. cơ năng.* 3 3 2 4 Câu 03: Hai vật dao động điều hoà cùng tần số và biên độ dọc theo hai đuờng thẳng song song cạnh nhau. Hai vật đi qua cạnh nhau khi chuyển động ngược chiều nhau, và đều tại vị trí có li độ bằng nửa biên độ. Độ lệch pha của hai dao động là 4 1 5 π. π. π. A. B. C. D. 3 6 6 2 π .* 3 Câu 04: Một có khối lượng 10g vật dao động điều hoà với biên độ 0,5m và tần số góc 10rad/s. Lực hồi phục cực đại tác dụng lên vật là A. 25N. B. 2,5N. C. 5N. D. 0,5N.* Câu 05: Một con lắc đơn gồm một quả cầu kim loại nhỏ, khối lượng m = 1g, tích điện dương q=5,66.10-7C, được treo vào một sợi dây mảnh dài l = 1,40m trong điện trường đều có phương nằm ngang, E = 10.000V/m, tại một nơi có gia tốc trọng trường g = 9,79m/s2. Con lắc ở vị trí cân bằng khi phương của dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc A. 100 B. 200 C. 300 * D. 600 Câu 06: Một con lắc đơn có chiều dài dây treo l, quả nặng có khối lượng m và mang điện tích q. Biết qE
  2. phần tử trong môi trường. V là vận tốc truyền sóng và λ là bước sóng. Các phát biểu nào sau đây là đúng? C. amax= 0,04m/s2. B. λ=18m.* A. V = 5m/s. D. f = 50Hz. x Câu 09: Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi có biểu thức : u=2sin( )cos(20t+0)(cm). 4 Trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách gốc O một đoạn là x ( x đo bằng cm; t đo bằng s). Vận tốc truyền sóng trên dây A. 80 cm/s.* B. 40 cm/s. C. 160 cm/s. D. 100 cm/s. Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về sóng ánh sáng và sóng âm? A. Cả sóng ánh sáng và sóng âm đều truyền được trong chân không. B. Cả sóng ánh sáng và sóng âm truyền trong không khí là sóng ngang. C. Sóng âm khi truyền trong không khí là sóng dọc còn sóng ánh sáng là sóng ngang.* D. Cả sóng ánh sáng và sóng âm khi truyền trong không khí là sóng dọc. Câu 11: Một sóng cơ điều hoà lan truyền trong một môi trường có biên độ dao động A và bước sóng λ. Gọi V và Vmax lần lượt là vận tốc truyền sóng và vận tốc cực đại dao động của các phần tử trong môi trường. Khi đó 3A A. V = Vmax nếu λ = B. V = Vmax nếu A = 2πλ. . 2π λ C. V = Vmax nếu A = D. Không thể xảy ra V = Vmax. . * 2π Câu 12: Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường mô tả bởi phương trình: u(x,t) = 0,03sinπ[2t-0,01x], trong đó u và x đo bằng m và t đo bằng giây. Tại một thời điểm đã cho độ lệch pha của hai phần tử nằm trên phương truyền sóng cách nhau 25m là A. π/8. B. π/4.* C. π/2. D. π. Câu 13: Cho A,M,B là 3 điểm liên tiếp trên một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh, biết biểu thức hiệu điện thế trên các đoạn AM, MB lần lượt là: uAM = 40sin(ωt + π/6)(V); uMB = 50sin(ωt + π/2)(V). Hiệu điện thế cực đại giữa hai điểm A,B có giá trị A. 60,23(V). B. 78,1(V).* C. 72,5(V). D. 90(V). Câu 14: Tổ hợp đơn vị nào sau đây không tương đương với đơn vị điện dung? A. giây/ôm. B. Jun/vôn.* C. giây2/henri. D. culông/Vôn. Câu 15: Một mạch dao động LC có tần số góc 10000 rad/s. Điện tích cực đại trên tụ điện là 10 -9C. Khi dòng điện trong mạch là 6.10-6A thì điện tích trên tụ điện là A. 8.10-10C.* B. 6.10-10C. C. 4.10-10C. D. -10 2.10 C. Câu 16: Chiếu bức xạ có bước sóng λ=0,533μm lên tấm kim loại có công thoát A=3.10-19J. êlectron quang điện bức ra cho bay vào từ trường đều theo hướng vuông góc với các đường cảm ứng từ B của từ trường. Biết electron chuyển động theo quĩ đạo tròn bán kính R=22,75mm. Độ lớn cảm ứng từ B của từ trường là A. 10-4 T.* B. 4.10-5 T. C. 10-5 T. D. 2.10-4 T.
  3. Câu 17: Một đoạn mạch gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 100Ω và cuộn dây có cảm kháng ZL=200Ω mắc nối tiếp nhau. Hiệu điện thế tại hai đầu cuộn cảm có dạng π u L =100cos(100πt+ )V . Biểu thức hiệu điện thế ở hai đầu tụ điện có dạng là 6 π π A. u C =100cos(100πt+ )V . B. u C =50cos(100πt- )V 6 3 π C. u C =100cos(100πt- )V D. 2 5π u C =50cos(100πt- )V 6 * Câu 18: Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc cường độ dòng điện theo thời I(A) gian của đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện với ZC=25 cho ở hình 2 vẽ. Biểu thức hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch là 1 π π t(s) A. u=50 2cos(100πt+ ) v. B. u=50cos(100 πt+ ) v.* O 6 6 0,02 0,04 -1 π π C. u=50cos(100πt- ) v. D. u=50 2cos(100πt- ) v. -2 3 3 Câu 19: Mạch dao động tự do LC có L = 40mH, C = 5F, năng lượng điện từ trong mạch là 3,6.10-4J. Tại thời điểm hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 8V, năng lượng điện trường và cường độ dòng điện trong mạch lần lượt là A. 1,6.10-4J ; 0,05A. B. 1,6.10-4J ; 0,1A. * -4 D. 2.10-4J ; 0,1A. C. 2.10 J ; 0,05A. Câu 20: Phát biểu nào sau đây là sai về sự tương tự giữa dao động cơ học của con lắc đơn dao động với li độ góc nhỏ với dao động điện từ trong mạch LC? A. Kéo con lắc đơn ra khỏi cân bằng rồi thả nhẹ tương tự như ban đầu nạp điện cho tụ điện. B. Cơ năng con lắc tương tự như năng lượng điện từ trong mạch dao động. C. Lực cản môi trường ( hay ma sát) làm tắt dần dao động con lắc đơn tương tự như điện trở thuần làm tắt dần dao động điện từ trong mạch động. D. Con lắc đơn có thế năng lớn nhất khi quả nặng ở biên tương tự như năng lượng từ trường cực đại khi dòng điện trong mạch cực đại.* Câu 21: Điều nào sau đây là sai khi nói về sự phát và thu sóng điện từ? A. Để thu sóng điện từ phải mắc phối hợp một ăng ten với một mạch dao động LC. B. ăng ten của máy thu chỉ thu được một sóng có tần số xác định.* C. Để phát sóng điện từ, phải mắc phối hợp một máy phát dao động điều hoà với một ăngten. D. Nếu tần số của mạch dao động trong máy thu được điều chỉnh sao cho có giá trị bằng f, thì máy thu sẽ bắt được sóng có tần số đúng bằng f. Câu 22: Phát biểu nào sau đây là sai khi về tán sắc ánh sáng? A. Trong chân không thì tất cả các ánh sáng đơn sắc truyền đi với cùng vận tốc. B. Nguyên nhân của hiện tượng tán sắc ánh sáng là trong cùng một môi trường truyền thì các ánh sáng truyền đi với vận tốc khác nhau. C. Trong cùng một môi trường truyền thì vận tốc ánh sáng tím nhỏ hơn ánh sáng đỏ. D. Khi ánh sáng đơn sắc đi qua cùng một môi trường trong thì chiết suất của môi trường đó đối với ánh sáng đỏ là lớn nhất, đối với ánh sáng tím là nhỏ nhất.* Câu 23: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Iâng. Nguồn sáng S phát đồng thời hai ánh sáng đơn sắc màu đỏ d =640nm và màu lục l=560nm. Trên màn quan sát trong khoảng giữa 2 vân sáng cùng màu vâng sáng chính giữa có
  4. A. 7 vân đỏ, 7 vân màu lục. B. 5 vân đỏ, 6 vân màu lục. C. 6 vân đỏ 7 vân màu lục.* D. 4 vân đỏ 5 vân màu lục. Câu 24: Phát biểu nào không đúng về quang phổ liên tục? A. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng. B. Quang phổ liên tục do các vật rắn, lỏng, khí có khối lượng riêng lớn khi bị nung nóng phát ra. C. Quang phổ liên tục là dải màu liên tục hiện trên nền tối. D. Quang phổ liên tục phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.* Câu 25: Trong một thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe I-âng, khoảng vân trên màn là 1,2mm. Trong khoảng giữa hai điểm M, N nằm cùng một phía với vân sáng trung tâm và cách vân này 2mm và 4,5mm thì có A. 2 vân sáng 1 vân tối. B. 2 vân sáng hai vân tối.* C. 3 vân sáng 2 vân tối. D. 2 vân sáng 3 vân tối. Câu 26: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng với hai khe Yâng. Vân tối thứ hai xuất hiện trên màn tại các vị trí mà hiệu đường đi từ hai khe S1 , S2 đến các điểm đó bằng A. 2λ . B.0,5λ . C. 1,5λ .* D. λ . Câu 27: Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng bằng hai khe I-âng 2 mm. Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Tại M nằm trên màn hứng vân giao thoa cách vân sáng trung tâm 3,3mm là vân tối thứ 6. Khoảng cách giữa hai khe đến màn là A. 2,50 m. B. 3,00 m C. 1,00 m. D. 2, 00 m.* Câu 28: Catốt của tế bào quang điện được chiếu sáng. Hiệu điện thế đặt vào giữa anốt và catốt là UAK > 0. Cường độ dòng quang điện qua tế bào bằng không. Để xuất hiện dòng quang điện trong tế bào thì tăng A. hiệu điện thế UAK. B. cường độ chùm ánh sáng kích thích. C. tần số chùm ánh sáng kích thích.* D. bước sóng chùm ánh sáng kích thích. Câu 29: Phát biểu nào sau đây là sai về ống Rơnghen? A. Năng lượng tiêu thụ trong ống Rơnghen chủ yếu là dưới dạng nhiệt làm nóng đối catốt. B. Bước sóng ngắn nhất trong ống tạo ra ứng với toàn bộ động năng electron khi đập vào đối catốt được chuyển hoá thành năng lượng của phôtôn ứng với bước sóng ngắn nhất đó. C. Tia X có bước sóng càng dài nếu như đối catốt làm bằng chất có nguyên tử lượng càng lớn*. D. Hiệu điện thế giữa anốt và catốt có giá trị vào cỡ vài vạn vôn. Câu 30: Các nguyên tử Hyđro đang ở trạng thái dừng cơ bản có bán kính quỹ đạo 5,3.10-11m, thì hấp thụ một năng lương và chuyển lên trạng thái dừng có bán kính quỹ đạo 4,77.10-10m. Khi các nguyên tử chuyển về các trạng thái có mức năng lượng thấp hơn thì sẽ phát ra A. ba bức xạ.* B. hai bức xạ. C. một bức xạ. D. bốn bức xạ. Câu 31: Ánh sáng có tần số f1 chiếu tới tế bào quang điện thì hiệu điện thế hãm có độ lớn là U1. Nếu chiếu tới tế bào quang điện ánh sáng có tần số f2 thì hiệu diện thế hãm có độ lớn là     h f 2 -f1 h f1 +f 2 A. U1 - B. U1  . . e e h  f1 +f 2  h  f 2 -f1  U1- D. U1  C. . .* e e
  5. Câu 32: Công thức nào sau không dùng để tính giới hạn quang điện 0 của kim loại dùng làm catốt tế bào quang điện? ( Uh là độ lớn hiệu điện thế hãm, f và  là tần số và bước sóng ánh sáng kích thích) 1 hc A. 0 = B . 0 = . 2 1 mv0max A - λ 2hc 1 1 C. 0 = D. 0 = * eU h 1 eU h f- - hc f 2hc Câu 33: Một tụ điện phẳng không khí được nối vào nguồn điện xoay chiều có tần số f thì cường độ hiệu dụng qua tụ điện là 5,4A. Nếu nhúng một nửa bản tụ ngập vào trong điện môi lỏng có hằng số điện môi là 2 mà các yếu tố khác không đổi thì cường độ hiệu dụng qua tụ là A. 2,7A. B. 8,1A.* C. 10,8A. D. 1,8A. Câu 34: Phản ứng 6 Li + n → 3 T + α tỏa ra Q = 4,8MeV. Giả sử động năng ban đầu 1 3 không đáng kể. Động năng hạt α là A. 2,06MeV B.2,47MeV.* C. 2,4MeV D. 2,25MeV 3 4 1 6 Câu 35: Cho phản ứng hạt nhân: 0 n + 3 Li  1T + 2  + 4,8MeV. Biết: m(n)=1,0087u, m(T)=3,0160u, m(  )=4,0015u, 1u = 931,5MeV/c2. Bỏ qua động năng của các hạt trước phản ứng. Khối lượng của hạt nhân Li là A. 5,9640u . C. 6,1283u B. 6,0140u. * D. 5,9220u Câu 36: Phát biểu nào sau đây là sai về phản ứng hạt nhân toả năng lượng? A. Tổng độ hụt khối các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng độ hụt khối các hạt sau phản ứng.* B. Sự phân rã phóng xạ của hạt nhân là phản ứng toả năng lượng. C. Sự phân hạch của các hạt nhân nặng là phản ứng toả năng lượng. D. Phản ứng kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng là phản ứng toả năng lượng. Câu 37: Một hạt nhân có số khối A ban đầu đứng yên, phát ra hạt  với vận tốc V. lấy khối lượng các hạt nhân theo đơn vị khối lượng nguyên tử u bằng s ố khối của chúng. Độ lớn của hạt nhân con là 4V 4V V A. .* B. . C. . A-4 A+4 A-4 V D. A+4 Câu 38: Gọi  t là khoảng thời gian để số hạt nhân của một lượng chất phóng xạ giảm đi e lần (e là cơ số của loga tự nhiên ), T là chu kì bán rã của chất phóng xạ đó. Quan hệ giữa  t và T là A. T = t.ln2.* B. T = t.lg2. t ln2 C. T = . D. T = . t ln2 Câu 39: Chọn câu phát biểu sai? A. Từ trường có vectơ cảm ứng từ quay quanh một trục gọi là từ trường quay. B. Có thể tạo ra từ trường quay bằng dòng điện xoay chiều 3 pha.
  6. C. Stato của động cơ không đồng bộ 3 pha có cấu tạo giống phần ứng của máy phát điện xoay chiều 3 pha. D. Khi cho ba dòng điện xoay chiều vào 3 cuộn dây của stato trong động cơ sẽ tạo được từ trường quay.* Câu 40: Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì T=2s. Dao động thứ nhất tại thời điểm t= 0 có li độ bằng biên độ và bằng 1cm. Dao động thứ hai có biên độ bằng 3 cm, tại thời điểm ban đầu có li độ bằng 0 và vận tốc âm. Biên độ dao động tổng hợp của hai dao động trên là A. 2 cm.* B. 3 cm. C. 5 cm. D. 2 3 cm. PHẦN RIÊNG: Thí sinh được chọn làm 1 trong 2 phần ( phần 1 và phần 2) Phần 1: Theo chương trình không phân ban ( 10 câu, từ câu 41 đến 50) Câu 41: Một người có chiều cao h, mắt người này cách đỉnh đầu là a. Người này đứng trước gương phẳng có dạng hình chữ nhật treo đứng. Các mép dưới và trên của gương song song và nằm ngang. Để người này thấy toàn bộ ảnh của mình trong gương thì chiều dài tối thiểu của gương và khoảng cách lớn nhất từ mép dưới gương đến mặt đất là h h-a 2h h+a h h+a ; ; ; A. .* B. . C. . 22 32 22 h h+2a D. ; . 22 Câu 42: Vật sáng nhỏ đặt vuông góc với trục chính của một gương lõm tiêu cự 20cm cho ảnh xa gương hơn vật 40cm. Vật cách gương A. 25cm. B. 26,4cm. C. 28,3cm.* D. 30cm Câu 43: Chiếu một tia sáng đơn sắc tới một chậu đựng đầy nước chiết suất 1,3. Góc khúc xạ là 200. Giữ nguyên tia tới thay nước trong chậu bằng một chất lỏng trong suốt khác thì góc khúc xạ lúc này bằng 160. Chiết suất của chất lỏng là A. 4,7. B. 2,3. C. 1,6.* D. 1,5. Câu 44: Phát biểu nào sau đây không đúng sự truyền tia sáng qua lăng kính? A. Tia sáng đơn sắc sau hai lần khúc xạ ở mặt bên thì lệch về đáy lăng kính.* B. Khi tia tới và tia ló đối xứng qua mặt phân giác góc chiết quang thì góc lệch cực tiểu. C. Khi góc tới và góc chiết quang nhỏ thì góc lệch tỉ lệ với góc chiết quang. D. Tia sáng đơn sắc sau khi khúc xạ ở mặt bên thứ nhất thì có thể xảy ra phản xạ toàn phần ở mặt bên thứ hai. Câu 45: Lăng kính đặt trong không khí có tiết diện thẳng là tam giác B · 0 vuông cân tại A, góc ABC = 30 . Lăng kính làm bằng thủy tinh chiết suất n=1,3. Tia sáng đơn sắc đến mặt AB và vuông góc mặt này (hình vẽ). Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là A. 40,50. B. A C 20,20 C. 19,50. D. 10,50* Câu 46: Phía trước một thấu kính hội tụ có tiêu cự 18cm, đặt một vật sáng nhỏ AB vuông góc với trục chính A trên trục chính cho ảnh thật A1 B1 cao gấp 6 lần vật AB. Để thu được ảnh A2B2 khác bản chất với ảnh A1B1 nhưng cao bằng ảnh A1B1 thì cần A. dịch vật lại gần thấu kính 6cm.* B. dịch vật ra xa thấu kính 6cm. C. dịch vật lại gần thấu kính 12cm. D. dịch vật ra xa thấu kính 12cm.
  7. Câu 47: Mắt thường có khoảng cách từ quang tâm đến võng mạc là 16 mm, Điểm vcực cận cách mắt 25 cm. Tiêu cự của thuỷ tinh thể khi không điều tiết và khi điều tiết tối đa lần lượt là A. 18 mm và 17 mm. B. 16 mm và 14,5 mm. C. 16 mm và 15 mm.* D. 14 mm và 16 mm. Câu 48: Mắt của một người có điểm cực cận cách mắt 25cm và điểm cực viễn ở vô cực. Người này quan sát ảnh của một vật nhỏ qua một kính lúp có tiêu cự 12cm. Nếu mắt đặt sát kính thì trong quá trình quan sát ảnh độ bội giác của kính đối với mắt người này biến thiên trong khoảng A. 2,5 ≤ G ≤ ∞. B. 2,5 ≤ G ≤ 3, 5. C. 2,5 ≤ G ≤ 3,1. D. 2,1 ≤ G ≤ 3,5 .* Câu 49: Một kính hiển vi gồm vật kính có tiêu cự 1cm và thị kính có tiêu cự 3cm, hai kính đặt cách nhau 22cm. Một quan sát viên có mắt thường, điểm cực cận cách mắt 25cm và năng suất phân giải bằng 3.10-4rad. Khi ngắm chừng ở vô cực thì độ lớn của vật AB nhỏ nhất mắt có thể nhìn thấy được qua kính là A. 0,500µm. B. 0,463µm.* C. 0,400µm . D. 0,375µm. Câu 50: Kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2m và thị kính có tiêu cự 4cm. Một người có mắt không tật, quan sát Mặt Trăng bằng kính thiên văn nầy trong trạng thái mắt không điều tiết. Khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của ảnh là A. L = 124cm, G = 30.* B. L = 12,4cm, G = 3 C. L = 116cm, G = 30. D. L = 124cm, G = 4/1,2. Phần 2: Theo chương trình phân ban ( 10 câu, từ câu 51 đến 60) Câu 51: Khi vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cố định. Tại một điểm M trên vật rắn không thuộc trục quay có A. véc tơ gia tốc tiếp tuyến luôn cùng hướng với véc tơ vận tốc và có độ lớn không đổi.* B. véc tơ gia tốc pháp tuyến luôn hướng vào tâm quỹ đạo và đặc trưng cho biến đổi phương véc tơ vận tốc. C. vận tốc dài biến thiên theo hàm số bậc nhất của thời gian. D. gia tốc pháp tuyến càng lớn khi M càng gần trục quay. Câu 52:Một bánh xe có gia tốc góc 5rad/s2 trong 8s dưới tác dụng của momen ngoại lực và momen lực ma sát. Sau đó momen ngoại lực ngừng tác dụng, bánh xe quay chậm dần đều và dừng lại sau 10 vòng quay. Thời gian bánh xe quay tổng cộng bằng A. 16,14s. B. 15,14s. C. 12,12s. D. 11,14s.* Câu 53: Chọn câu sai khi nói về ngẫu lực? A. Ngẫu lực không tồn tại hợp lực. B. Vật không có trục quay cố định, chỉ chịu tác dụng của ngẫu lực thì nó sẽ quay quanh trục bất kì vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực.* C. Mômen ngẫu lực phụ thuộc vào khoảng cách giữa hai đường tác dụng của hai lực thành phần của ngẫu lực. D. Mômen ngẫu lực không phụ thuộc vị trí trục quay miễn sao trục quay đó vuông góc với mặt phẳng chứa ngẫu lực. Câu 54: Thanh đồng chất chiều dài L, trọng lượng 50N tựa vào bức tường nhẵn đứng. Hệ số ma sát giữa đầu dưới thanh và mặt sàn là 0,40. Góc nhỏ nhất giữa thanh và sàn để thanh không bị trượt có giá trị là A. 450 B. 51,30* C. 62,10 D. Giá trị khác
  8. Câu 55: Hai lực song song ngược chiều, có độ lớn 20N và 30N. Khoảng cách giữa đường tác dụng của hợp lực của chúng đến lực lớn hơn bằng 0,8m. Hợp lực và khoảng cách giữa 2 lực đó là A. 50; 1,2m B. 60N; 0,4m C. 10N; 1,2m D. 10N; 0,4m.* Câu 56: Một thanh dài 5m có trục quay tại một điểm cách điểm đầu bên trái 1,5m. Một lực hướng xuống 40N tác dụng vào đầu bên trái và một lực hướng xuống 80N tác dụng vào đầu bên phải. Bỏ qua trọng lượng của thanh. Để thanh cân bằng phải đặt một lực 100N tại điểm cách trục quay một khoảng là A. 2,6m B. 3,4m. C. 2,2m* D. 3m. Câu 57: Có 3 vật nằm trong mặt phẳng (O;x; y). Vật 1 có khối lượng 2kg ở tọa độ (1; 0,5)m, vật 2 có khối lượng 3kg ở tọa độ (-2; 2)m, vật 3 có khối lượng 5kg ở tọa độ (-1; -2)m. Trọng tâm của hệ vật có tọa độ là A. (-0,9; 1)m B. (-0,9; -0,3)m* C. (0,4; -0,3)m. D. (0,1; 1,7)m. Câu 58: Một sàn quay có bán kính R, momen quán tính I đang đứng yên. Một người có khối lượng M đứng ở mép sàn ném một hòn đá có khối lượng m theo phương ngang, tiếp tuyến với mép sàn với vận tốc là v. Bỏ qua ma sát. Vận tốc góc của sàn sau đó là mvR 2 mv mvR A. . B. .* C. . D. MR 2 + I MR 2 + I MR 2 + I mR 2 . MR 2 + I Câu 59: Một hình trụ đặc đồng chất có momen quán tính mr 2 lăn không trượt không vận tốc đầu trên mặt I= O 2 phẳng nghiêng như hình vẽ. Khi khối tâm O của vật hạ h độ cao một khoảng h thì vận tốc của nó là g.h . 2.g.h A. B. 4.g.h g.h . C. 2. D. * 3 Câu 60: Một xe có khối lượng m1 = 100kg (không kể bánh) với 4 bánh xe mà mỗi bánh là một đĩa tròn khối lượng m2 = 10kg lăn không trượt trên mặt phẳng ngang với vận tốc của khối tâm là V = 10m/s. Động năng toàn phần của xe là A. 8.103J.* B. 7.103J 3 C. 7,5.10 J. D. 800J.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản