Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Long Châu Sa 2009-2010

Chia sẻ: Trần Bá Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
69
lượt xem
10
download

Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Long Châu Sa 2009-2010

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu gồm các câu trắc nghiệm hóa học giúp các bạn ôn tập lại kiến thức đã học trên lớp, nắm vững kiến thức hơn, từ đó đi đến việc giải các bài tập. Các bạn cần đọc kỹ, tài liệu giúp các bạn có thái độ học tập đúng đắn, rất có ích cho các bạn trong các kỳ thi sắp tới.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử môn hóa ĐHCĐ THPT Long Châu Sa 2009-2010

 1. Xn Yn Xn Yn
 2. NaOH HCl NO3 CO32 SO32 3 PO4 CO32 SO32 3 PO4 CH 3COO NH 4 HSO4 Al (OH ) 2 OH HCO3 H 2 PO4 CH 3COO C6 H 5O
 3. X2 Y M2 R 2 X Y M2 R 2 X Y M2 X2 Y M2 R X2 Y M 2 R X2 Y M2
 4. Xn Yn Xn Yn
 5. HCO3 H 2 PO4 CH 3COO C6 H 5O CO32 SO32 3 PO4 CH 3COO NO3 CO32 SO32 3 PO4 NH 4 HSO4 Al (OH ) 2 OH NaOH HCl X2 Y M2 R 2 X Y M2 R 2 2 X Y M X2 Y M2 R X2 Y M 2 X2 Y M2 R
 6. NaOH HCl
 7. Xn Yn Xn Yn X2 Y M2 R X2 Y M2 R 2 2 X Y M R X2 Y M2 X2 Y M2 X2 Y M2 R
 8. CO32 SO32 3 PO4 CH 3COO NH 4 HSO4 Al (OH ) 2 OH HCO3 H 2 PO4 CH 3COO C6 H 5O NO3 CO32 SO32 3 PO4
 9. X2 Y M2 R 2 X Y M2 R X2 Y M2 R X2 Y M2 R X2 Y M 2 X2 Y M2
 10. NaOH HCl CO32 SO32 3 PO4 CH 3COO NO3 CO32 SO32 3 PO4 NH 4 HSO4 Al (OH ) 2 OH HCO3 H 2 PO4 CH 3COO C6 H 5O
 11. Xn Yn Xn Yn
 12. X2 Y M2 R 2 X Y M2 R
 13. X2 Y M2 X2 Y M2 R X2 Y M 2 X2 Y M2 R NaOH HCl
 14. Xn Yn Xn Yn NH 4 HSO4 Al (OH ) 2 OH CO32 SO32 3 PO4 CH 3COO NO3 CO32 SO32 3 PO4 HCO3 H 2 PO4 CH 3COO C6 H 5O
Đồng bộ tài khoản