Đề thi thử THPT Nguyễn Tất Thành

Chia sẻ: Trần Bá Trung5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
283
lượt xem
18
download

Đề thi thử THPT Nguyễn Tất Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu "Đề thi thử THPT Nguyễn Tất Thành " nhằm giúp cho học sinh ôn tập, luyện tập và vận dụng các kiến thức vào việc giải các bài tập trắc nghiệm môn hóa học và đặc biệt khi giải những bài tập cần phải tính toán một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất đồng thời đáp ứng cho kỳ thi tuyển sinh đại học và cao đẳng. Chúc các bạn học tốt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Nguyễn Tất Thành

  1. TRƯỜNG THPT CHUYÊN NTT ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 ĐỀ THI THỬ Môn: TOÁN – Khối A, B, D Thời gian làm bài 180 phút PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH 3m 1 x m 2 m Câu I. (2,0 điểm). Cho hàm số y (1). x m 1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (1) khi m 1. 2. Xác định m, để cho tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1) tại giao điểm của nó với trục hoành tạo với hai trục toạ độ một tam giác có diện tích bằng 2. Câu II. (2,0 điểm) 1. Giải phương trình lượng giác: 5sinx - 2 = 3(1 - sinx)tg2x 2 3 2. Giải phương trình: log 4 x 1 2 log 2 4 x log8 4 x . Câu III. (1,0 điểm). 2 ln x 2 1 TÝnh tÝch ph©n: I dx . 1 x3 Câu IV. (1,0 điểm). Cho lăng trụ đứng ABC.A' B' C' có mặt đáy là tam giác ABC vuông tại B và AB a, BC a 3 , AA' 3a. Mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với CA' lần lượt cắt các cạnh CC ' và BB' tại M và N . Gọi H, K lần lượt là giao điểm của AM cắt A' C và AN cắt A' B . Chứng minh rắng A' B vuông góc với AN . Tính thể tích khối da diện ABCHK. Câu V. (1,0 điểm). Tìm m để phương trình sau có nghiệm: . PHẦN RIÊNG 1. Dành cho thí sinh khối A x y 1 z 2 Câu VI.a. (2,0 điểm). Cho đường thẳng d: và mặt phẳng (P): x 3 y 2 z 2 0 . 1 2 1 1. LËp ph-¬ng trinhg mÆt ph¼ng chøa d vµ vu«ng gãc víi (P). 2. LËp ph­¬ng tr×nh ®­êng th¼ng d’ song song víi mÆt ph¼ng (P), qua ®iÓm M(2; 2; 4) vµ c¾t d. Câu VII.a. (1,0 điểm). Cho a, b, c là ba số thực dương tuỳ ý thoả mãn điều kiện a + b + c = 2. Hãy tính giá trị lớn nhất ab bc ca của biểu thức sau: M . 2c ab 2a bc 2b ca 2. Dành cho thí sinh khối B, D Câu VI.b (2,0 điểm). x2 y2 1. Mặt phẳng với hệ toạ độ Oxy, cho elíp có phương trình chính tắc 1 và điểm 4 3 M(1;1). Hãy viết phương trình đường thẳng (d) đi qua M, cắt elíp đã cho tại hai điểm phân biệt M1 và M2 sao cho M là trung điểm của đoạn M1M2. x 1 t 2. Trong kh«ng gian Oxyz cho ®iÓm M(2; 1; 4) vµ ®-êng th¼ng (d): y 2 t . z 1 2t T×m to¹ ®é ®iÓm H thuéc ®-êng th¼ng (d) sao cho ®o¹n th¼ng MH cã ®é dµi nhá nhÊt.
  2. 0 1 2 n Câu VII.a. (1,0 điểm). Tính tổng S C n 2.2C n 3.22.C n ... (n 1).2n.C n . ------------------------------------- Hết-------------------------------------

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản