Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán lần 1 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Mã đề 528) (có đáp án)

Chia sẻ: Yumimi Yumimi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
136
lượt xem
10
download

Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán lần 1 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Mã đề 528) (có đáp án)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các em và quý thầy cô hãy tham khảo "Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán lần 1 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Mã đề 528)" (có đáp án) sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi thử THPT Quốc gia năm 2017 môn Toán lần 1 - Trường THPT Lý Thái Tổ (Mã đề 528) (có đáp án)

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> SỞ GD & ĐT BẮC NINH<br /> <br /> ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 1 NĂM HỌC 2016 - 2017<br /> <br /> TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ<br /> <br /> Môn: Toán<br /> <br /> ĐỀ CHÍNH THỨC<br /> <br /> Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian phát đề)<br /> Ngày thi: 20 tháng 01 năm 2017<br /> <br /> Họ, tên thí sinh:.................................................. Số báo danh : .............................<br /> <br /> Mã đề thi 528<br /> <br /> Câu 1: Cho a là một số thực lớn hơn 1. Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ?<br /> 1<br /> <br /> A. a 5 <br /> <br /> 4<br /> <br /> B. a<br /> <br /> a<br /> <br /> Câu 2: Tìm m để hàm số y <br /> A. m  1 hoặc<br /> <br />  8<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> a3<br /> <br /> 5<br /> <br /> C.<br /> <br /> a4<br /> 1<br /> a<br /> <br /> D.<br /> <br /> 1<br /> a2<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 1<br /> a<br /> <br /> 7<br /> <br /> 1 3<br /> x   m  1 x 2   m  1 x  1 đồng biến trên tập xác định.<br /> 3<br /> <br /> m  2<br /> <br /> B. 2  m  1<br /> <br /> C. 2  m  1<br /> <br /> m  2<br /> <br /> D. m  1 hoặc<br /> <br /> <br /> <br /> x<br /> Câu 3: Tính nguyên hàm: I   2 x( x  1)  2  dx.<br /> <br /> <br /> <br /> 2 3<br /> x  x 2  2 x ln 2  C<br /> 3<br /> <br /> A. I <br /> <br /> 2 3<br /> x  x2  2x  C<br /> 3<br /> <br /> B. I <br /> <br /> C. I <br /> <br /> 2 3<br /> 2x<br /> x  x2 <br /> C<br /> 3<br /> ln 2<br /> <br /> D. I  2 x  3x  2 ln 2  C<br /> 3<br /> <br /> 2<br /> <br /> x<br /> <br /> Câu 4: Cho hàm số y  mx   m  1 x  1  2m . Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có 3 điểm cực trị.<br /> 4<br /> <br /> A. 0  m  1<br /> <br /> 2<br /> <br /> B.<br /> <br /> 1  m  0<br /> <br /> D. 1  m  2<br /> <br /> C. m  1<br /> <br /> Câu 5: Tính đạo hàm của hàm số: y  log 20 x .<br /> A. y ' <br /> <br /> 1<br /> x.ln 20<br /> <br /> B. y ' <br /> <br /> 20<br /> x<br /> <br /> C. y ' <br /> <br /> ln 20<br /> x<br /> <br /> D. y ' <br /> <br /> 1<br /> 20x<br /> <br /> Câu 6: Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y  x  3x  1 tại điểm có hoành độ bằng 1.<br /> 4<br /> <br /> A. y  2 x  3<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> B. y  10 x  11<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> 2<br /> <br /> C. y  10 x  9<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> D. y  2 x  1<br /> <br /> Trang | 1<br /> <br /> Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> Câu 7: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình bên. Tìm m để<br /> phương trình f  x   m  0 có ba nghiệm phân biệt.<br /> <br /> A.<br /> <br /> m  2 hoặc m  2<br /> <br /> B. 2  m  2<br /> <br /> C. 2  m  2<br /> <br /> D.<br /> <br /> m  2 hoặc m  2 .<br /> <br /> Câu 8: Một công ty sản xuất khoai tây chiên cần sản xuất hộp đựng khoai tây chiên hình trụ sao cho tổng<br /> chiều dài l của hộp khoai tây chiên và chu vi đường tròn đáy không vượt quá 30 cm (để phù hợp với phương<br /> thức vận chuyển và chiều dài truyền thống của dòng sàn phẩm). Công ty đang tìm kích thước để thiết kế<br /> chiếc hộp sao cho thể tích đựng khoai tây chiên là lớn nhất, thể tích đó là:<br /> A.<br /> <br /> 500<br /> <br /> <br /> <br /> (cm3 )<br /> <br /> B.<br /> <br /> 750<br /> <br /> <br /> <br /> (cm3 )<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1250<br /> <br /> (cm3 )<br /> <br /> <br /> <br /> D.<br /> <br /> 1000<br /> <br /> <br /> <br /> (cm3 )<br /> <br /> Câu 9: Cho hình trụ có đường kính đáy là 8, đường sinh 10. Thể tích khối trụ là:<br /> A. 160<br /> <br /> B.<br /> <br /> 160<br /> π<br /> 3<br /> <br /> C. 160π<br /> <br /> D. 640π<br /> <br /> Câu 10: Tính thể tích khối lập phương ABCD.A' B' C ' D ' biết AC '  a 3.<br /> <br /> 3 6a3<br /> A.<br /> 4<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> B. a<br /> <br /> Câu 11: Cho hàm số y <br /> <br /> C. 3 3a<br /> <br /> a3<br /> D.<br /> 3<br /> <br /> (m  1) x  2m  1<br /> . Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số không có tiệm cận<br /> x 1<br /> <br /> đứng ?<br /> A. m  1<br /> <br /> B. m  1<br /> <br /> Câu 12: Cho hàm số y <br /> <br /> C. m <br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> D. m  2<br /> <br /> 3  4x<br /> có đồ thị (C ). Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng ?<br /> x 1<br /> <br /> A. (C ) không có tiệm cận.<br /> B. (C ) có tiệm cận đứng là đường thẳng<br /> <br /> x  4.<br /> <br /> C. (C ) có tiệm cận đứng là đường thẳng<br /> <br /> x  1.<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> Trang | 2<br /> <br /> Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> D. (C ) có tiệm cận ngang là đường thẳng y  4.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Câu 13: Tính nguyên hàm: I   x  e <br /> <br /> A. I  2 x  e <br /> x<br /> <br /> 2<br /> <br /> x<br /> <br /> 1<br />  dx.<br /> x<br /> B. I <br /> <br /> 3<br /> <br /> x<br /> <br /> (4 x  3).6 x.ln 6  4.6 x<br /> (4 x  3)2<br /> <br /> (4 x  3).6 x.ln 6  4.6 x<br /> C. y ' <br /> 4x2  3<br /> <br /> (4 x  3).6x.ln 6  4.6x<br /> D. y ' <br /> (4 x  3)2<br /> <br /> Câu 15: Một hình nón có chu vi mặt đáy là<br /> A. 9 (1  5)<br /> <br /> (4 x  3).6x.ln 6  4.6x<br /> 4x2  3<br /> <br /> 6x<br /> .<br /> 4x  3<br /> <br /> Câu 14: Tính đạo hàm của hàm số: y <br /> <br /> A. y ' <br /> <br /> x3<br />  e x  ln x  C<br /> 3<br /> <br /> B. y ' <br /> <br /> C. I  x  3e  3ln x  C<br /> <br /> x3<br />  e x  ln x  C<br /> 3<br /> <br /> D. I <br /> <br /> 1<br /> C<br /> x2<br /> <br /> 6 , đường cao là 6. Tính diện tích toàn phần của hình nón.<br /> <br /> B. 3 (2  3 5)<br /> <br /> D. 6 (2  3 5)<br /> <br /> C. 9 5<br /> <br /> Câu 16: Một hình nón có đường kính đáy là 4a. Cắt hình nón bởi mặt phẳng qua trục được thiết diện là tam<br /> giác vuông. Tính diện tích xung quanh của hình nón.<br /> A. 2 a<br /> <br /> 2<br /> <br /> B. 8 a<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> C. 4 a<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2<br /> <br /> D.<br /> <br />  a2 2<br /> <br /> Câu 17: Tìm giá trị cực đại của hàm số y  x  3x  4.<br /> 3<br /> <br /> A. yCÑ  4<br /> <br /> B. yCÑ  6<br /> <br /> C. yCÑ  0<br /> <br /> D. yCÑ  4<br /> <br /> Câu 18: Cho lăng trụ đứng ABC.A' B' C ' có đáy là tam giác với AB  a, AC  2a, BAC  120 và<br /> o<br /> <br /> AA'  2a 5. Tính theo a thể tích khối lăng trụ ABC.A' B' C ' ?<br /> 3<br /> <br /> A. 4a<br /> <br /> 3<br /> <br /> B. a<br /> <br /> 5<br /> <br /> Câu 19: Cho hàm số y <br /> <br /> 15<br /> <br /> a3 15<br /> C.<br /> 3<br /> <br /> 4a3 15<br /> D.<br /> 3<br /> <br /> 2x  3<br /> có đồ thị (C) và đường thẳng d : y  x  m . Với giá trị nào của tham số m<br /> x2<br /> <br /> thì d cắt (C) tại hai điểm phân biệt ?<br /> A.<br /> <br /> m  2<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> B.<br /> <br /> m  6<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> C.<br /> <br /> 2m6<br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> D. m  2 hoặc m  6<br /> Trang | 3<br /> <br /> Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> 12 log<br /> <br /> Câu 20: Cho số thực a lớn hơn 0 và khác 1. Tính: P  a<br /> A. 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> B. 6<br /> <br /> 4<br /> <br /> C. 6<br /> <br /> Câu 21: Đặt a  log 4 5. Hãy biểu diễn log 20 80 theo<br /> A. log 20 80 <br /> <br /> 2a  1<br /> a 1<br /> <br /> B. log 20 80 <br /> <br /> a4<br /> <br /> 6<br /> <br /> .<br /> <br /> 5<br /> <br /> D. 6<br /> <br /> 2<br /> <br /> a.<br /> <br /> 2a  1<br /> a3<br /> <br /> C. log20 80 <br /> <br /> a 2<br /> a1<br /> <br /> D. log 20 80 <br /> <br /> a2<br /> a3<br /> <br /> Câu 22: Một công ty thời trang vừa tung ra thị trường một mẫu quần áo mới và họ tổ chức quảng cáo trên<br /> truyền hình mỗi ngày. Một nghiên cứu thị trường uy tín cho thấy, nếu sau t lần quảng cáo được phát trên<br /> truyền hình thì số phần trăm người xem quảng cáo mua sản phầm này là: P(t ) <br /> <br /> 100<br /> (%). Hỏi cần<br /> 1  49e0,015t<br /> <br /> phát quảng cáo trên truyền hình tối thiểu bao nhiêu lần để số người xem mua sản phẩm đạt hơn 80% ?<br /> A. 356 lần<br /> <br /> B. 348 lần<br /> <br /> C. 352 lần<br /> <br /> Câu 23: Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng<br /> <br /> D. 344 lần<br /> <br /> a 21<br /> . Tính khoảng cách từ<br /> 6<br /> <br /> điểm A đến mặt phẳng (SBC) ?<br /> A.<br /> <br /> a<br /> 2<br /> <br /> B.<br /> <br /> a 3<br /> 6<br /> <br /> C.<br /> <br /> 3a<br /> 4<br /> <br /> D.<br /> <br /> a<br /> 4<br /> <br /> Câu 24: Cho hình lăng trụ ABC.A' B' C ' có đáy ABC là tam giác vuông tại B với AB  1, AC  2 và cạnh<br /> bên AA' <br /> <br /> 2. Hình chiếu của A' trên mặt đáy (ABC) trùng với chân đường cao hạ từ B của tam giác<br /> <br /> ABC. Tính thể tích khối lăng trụ đã cho.<br /> A.<br /> <br /> 21<br /> 12<br /> <br /> Câu 25: Cho f ( x) <br /> A. 4<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> B.<br /> <br /> 7<br /> 4<br /> <br /> C.<br /> <br /> 3 21<br /> 4<br /> <br /> D.<br /> <br /> 21<br /> 4<br /> <br /> ( x  1) 2<br /> 1<br /> . Gọi F ( x) là một nguyên hàm của f ( x) thỏa mãn: F (1)  . Tính F (2).<br /> x2<br /> 2<br /> B. F (2)  2  ln 2<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> C. F (2)  2(1  ln 2)<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> D. F (2)  2(1  ln 2)<br /> <br /> Trang | 4<br /> <br /> Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai<br /> <br /> Câu 26: Cho hàm số y  f  x  có đồ thị như hình vẽ bên. Xác<br /> định tất cả các giá trị của tham số m để phương trình<br /> <br /> f  x   m có 6 nghiệm thực phân biệt.<br /> <br /> 0m4<br /> <br /> A. 0  m  3<br /> <br /> B.<br /> <br /> C. 3  m  4<br /> <br /> D. m  4<br /> <br /> Câu 27: Chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB  a, BC  2a. Hai mặt bên (SAB) và (SAD)<br /> cùng vuông góc mặt phẳng (ABCD) và SA  a 15. Tính thể tích khối chóp S.ABCD ?<br /> <br /> a3 15<br /> A.<br /> 3<br /> <br /> 2a3 15<br /> B.<br /> 3<br /> <br /> Câu 28: Giải bất phương trình: 4<br /> A.<br /> <br /> 1  x  4<br /> <br /> x 2 3 x<br /> <br /> 3<br /> <br /> C. 2a<br /> <br /> 2a3 15<br /> D.<br /> 6<br /> <br /> 15<br /> <br />  256.<br /> <br /> B. x  1; x  4<br /> <br /> C.<br /> <br /> 1  x  4<br /> <br /> D. x  1; x  4<br /> <br /> Câu 29: Cho tứ diện ABCD có các cạnh AB, AC, AD đôi một vuông góc và AB  6a, AC  7a, AD  4a. Tính<br /> thể tích khối tứ diện ABCD ?<br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> A. 84a<br /> <br /> B. 56a<br /> <br /> 3<br /> <br /> Câu 30: Cho a là một số thực dương. Rút gọn biểu thức: P <br /> <br /> a<br /> a<br /> <br /> A. P  a  1<br /> <br /> B. P  a  1<br /> <br /> 3<br /> <br /> C. 168a<br /> <br /> C. P <br /> <br /> 2<br /> 7<br /> 7<br /> 5<br /> <br /> D. 28a<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 7<br /> <br /> a 5  7 a 2<br /> <br /> 5<br /> <br /> a 3  5 a 7<br /> <br /> 1<br /> a 1<br /> <br /> .<br /> <br /> D. P <br /> <br /> 1<br /> a 1<br /> <br /> Câu 31: Giải phương trình: log 4 (7 x  6)  3.<br /> B. x  6<br /> <br /> A. x  8<br /> Câu 32: Hàm số F  x  <br /> <br /> A. f ( x)  x  3ln x<br /> <br /> W: www.hoc247.vn<br /> <br /> C. x  10<br /> <br /> D. x  12<br /> <br /> x 3<br /> là một nguyên hàm của hàm số nào ?<br /> x<br /> B. f ( x)  x  3ln x<br /> <br /> F: www.facebook.com/hoc247.vn<br /> <br /> C. f ( x) <br /> <br /> 3<br /> x2<br /> <br /> T: 098 1821 807<br /> <br /> D. f ( x)  <br /> <br /> 3<br /> x2<br /> <br /> Trang | 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản