Đề thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng môn Toán - Đề số 2

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
116
lượt xem
32
download

Đề thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng môn Toán - Đề số 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng môn toán - đề số 2', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh Đại học, cao đẳng môn Toán - Đề số 2

  1. ĐỀ THAM KHẢO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2009 ********* MÔN: Toán (Đề số 2) Thời gian làm bài: 180 phút I - PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ CÁC THÍ SINH (7,0 điểm) 1 Câu I (2,0 điểm) Gọi (Cm) là đồ thị của hàm số: y = mx + (*) (m là tham số) (1) x 1 1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (*) khi m = . 4 2. Tìm m để đồ thị hàm số (*) có cực trị và khoảng cách từ điểm cực tiểu của (C m) đến tiệm cận xiên bằng 1 . 2 Câu II (2,0 điểm) 2 1. Giải phương trình: cotx - tanx + 4sin2x = . sin2x  y 2 +2 3y= 2  x 2. Giải hệ phương trình :  2 . 3x= x +2   y2 Câu III (1,0 điểm) π 2 Tính tích phân: I = ∫( e +cosx ) cosxdx sinx 0 Câu IV (1,0 điểm) · Cho lăng trụ đứng ABCD.A'B'C'D' có đáy ABCD là một hình thoi cạnh a, góc BAD=600 . Gọi M và N lần lượt là trung điểm của các cạnh AA' và CC'. Chứng minh rằng 4 điểm B', M, D, N cùng thuộc một mặt phẳng. Hãy tính độ dài cạnh AA' theo a để tứ giác B'MDN là hình vuông. Câu V (1 điểm) 1. Giải phương trình z2-3z+3=0. 2. Chứng minh rằng 4i(1+i)98-3(1+i)100=4(1+i)96. II - PHẦN RIÊNG (3,0 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần 1 hoặc 2) 1. Theo chương trình Chuẩn Câu VI.a (2,0 điểm) · 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC có AB = AC, BAC=900 . Biết M(1; -1) là trung 2  điểm của cạnh BC và G  ;0  là trọng tâm ∆ABC. Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C. 3  2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x 2 +y 2 +z 2 -2x+4y+2z-3=0 và mặt phẳng (P): 2x-y+2z-4=0. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt (S) theo một đường tròn có bán kính bằng 3. Câu VII.a (1,0 điểm) n  1  Tìm hệ số của số hạng chứa x trong khai triển:  3 + x 5  , biết rằng Cn+4 -C n+3 =7 ( n+3) , (n ∈ N*, x > 0) 8 n+1 n x  2. Theo chương trrình Nâng cao Câu VI.b (2,0 điểm) 1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho tam giác ABC biết đường thẳng BC có phương trình 3x-4y+6=0, chân các đường cao BK và CH lần lượt là K(7;3), H(2;-2). Tìm tọa độ các đỉnh A, B, C. Thái Thanh Tùng Tel: 0916734964-Email: thaitungtq@gmail.com.
  2. 2. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt cầu (S): x 2 +y 2 +z 2 -2x+4y+2z-3=0 và mặt phẳng (P): 2x-y+2z-4=0. a. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa trục Ox và cắt (S) theo một đương tròn có bán kính bằng 3. b. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt cầu sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) lớn nhất. x +2  x -1  Câu VII.b (1 điểm) Tính giới hạn I = lim   . x →∞ x + 3   -Hết- Họ tên thí sinh:……………………………………………………………..Số báo danh:……………………… Thái Thanh Tùng Tel: 0916734964-Email: thaitungtq@gmail.com.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản