intTypePromotion=3

Đề thi tuyển sinh đại học - cao đăng năm 2005 môn toán khối D

Chia sẻ: Nguyen Huu Du | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
153
lượt xem
28
download

Đề thi tuyển sinh đại học - cao đăng năm 2005 môn toán khối D

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về đề thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm 2005 môn Toán khối D

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề thi tuyển sinh đại học - cao đăng năm 2005 môn toán khối D

  1. Mang Giao duc Edunet - http://www.edu.net.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2005 ----------------------- Môn: TOÁN, khối D ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian phát đề ------------------------------------------- Câu I (2 điểm) 1 m 1 Gọi (Cm ) là đồ thị của hàm số y = x 3 − x 2 + (*) ( m là tham số). 3 2 3 1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (*) khi m = 2. 2) Gọi M là điểm thuộc (Cm ) có hoành độ bằng −1. Tìm m để tiếp tuyến của (Cm ) tại điểm M song song với đường thẳng 5x − y = 0. Câu II (2 điểm) Giải các phương trình sau: 1) 2 x + 2 + 2 x + 1 − x + 1 = 4. ⎛ π⎞ ⎛ π⎞ 3 2) cos 4 x + sin 4 x + cos ⎜ x − ⎟ sin ⎜ 3x − ⎟ − = 0. ⎝ 4⎠ ⎝ 4⎠ 2 Câu III (3 điểm) x 2 y2 1) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho điểm C ( 2;0 ) và elíp ( E ) : + = 1. Tìm 4 1 tọa độ các điểm A, B thuộc ( E ) , biết rằng hai điểm A, B đối xứng với nhau qua trục hoành và tam giác ABC là tam giác đều. 2) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho hai đường thẳng x −1 y + 2 z +1 ⎧x+y−z−2 = 0 d1 : = = và d2 : ⎨ 3 −1 2 ⎩ x + 3y − 12 = 0. a) Chứng minh rằng d1 và d 2 song song với nhau. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa cả hai đường thẳng d1 và d 2 . b) Mặt phẳng tọa độ Oxz cắt hai đường thẳng d1 , d 2 lần lượt tại các điểm A, B. Tính diện tích tam giác OAB ( O là gốc tọa độ). Câu IV (2 điểm) π 2 1) Tính tích phân I = ∫ ( esin x + cos x ) cos xdx. 0 A 4n +1 + 3A 3n 2) Tính giá trị của biểu thức M = , biết rằng C2n +1 + 2C2n + 2 + 2C2n +3 + Cn2 + 4 = 149 ( n + 1)! ( n là số nguyên dương, A kn là số chỉnh hợp chập k của n phần tử và C kn là số tổ hợp chập k của n phần tử). Câu V (1 điểm) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn xyz = 1. Chứng minh rằng 1 + x 3 + y3 1 + y3 + z 3 1 + z3 + x 3 + + ≥ 3 3. xy yz zx Khi nào đẳng thức xảy ra? -------------------------------Hết-------------------------------- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh.............................................. Số báo danh..........................................
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản