Debug isdn q931 Command Call Setup Procedure Field Descriptions

Chia sẻ: Thu Trang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
99
lượt xem
3
download

Debug isdn q931 Command Call Setup Procedure Field Descriptions

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Indicates the protocol discriminator; the protocol discriminator distinguishes messages for call control over the user/network ISDN interface from other ITU-T-defined messages, including other Q.931 messages; the protocol discriminator is 8 for call-control messages such as SETUP; for the German ISDN switch type basic-1tr6, the protocol discriminator is 65

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Debug isdn q931 Command Call Setup Procedure Field Descriptions

Đồng bộ tài khoản