Debugging

Chia sẻ: La Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
36
lượt xem
3
download

Debugging

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

On frame, do debug frame packet and make sure you're not getting "no map to destination". Use frame map. On ethernet, means no arp reply, so can't encaps. Do a debug arp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Debugging

Đồng bộ tài khoản