DecNet V - IS-IS

Chia sẻ: La Quang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
41
lượt xem
3
download

DecNet V - IS-IS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ping clsn aa.xxxx.yyyy.zzzz.00 Trace clns aa.xxxx.yyyy.zzzz.00 Show clsn neighbor Show clns interface Show clns route Debug clns packet

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: DecNet V - IS-IS

Đồng bộ tài khoản