Decrement C#

Chia sẻ: Asdsadasd 1231qwdq | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
35
lượt xem
3
download

Decrement C#

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Declaring Increment and Decrement Operators C# allows you to declare your own version of the increment (++) and decrement (––) operators. The usual rules apply when declaring these operators; they must be public, they must be static, and they must be unary.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Decrement C#

Đồng bộ tài khoản